Nieuwscentrum
masthead pso certificaat l

apr 26, 2019

Philips ontvangt bijzonder keurmerk uit handen van Toon Gerbrands van PSV

Gemiddelde leestijd: 1-3 minuten

     

Philips behaalde onlangs ‘Trede 2’ op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) van TNO. Om dit moment feestelijk markeren, reikte algemeen directeur van PSV Toon Gerbrands het bijbehorende keurmerk uit aan Frank Visser en Stefanie van der Ven van het Philips Werkgelegenheidsplan (WGP). PSO maakt meet- en zichtbaar welke organisaties zich bovengemiddeld inzetten om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam aan het werk te krijgen en te houden. Trede 2 geeft aan dat Philips daarin ruim bovengemiddeld presteert. Het bedrijf hoort daarmee tot de koplopers op het gebied van inclusief werkgeverschap. 

Sociaal DNA

Frank Visser: “Dit keurmerk is een mooie erkenning voor de bijdrage van het Philips Werkgelegenheidsplan aan de maatschappij. Al meer dan 13.000 werkzoekenden kregen hierdoor al een kans op de arbeidsmarkt. Dit past bij het sociale DNA van Philips. Dagelijks doen meer dan honderd WGP’ers betaalde werkervaring op, in heel Nederland, op alle niveaus en op al onze locaties. ” Het WGP bestaat binnen Philips al sinds 1983 en is opgenomen in de CAO. Doelgroepen die via het WGP aan het werk komen zijn onder andere; langdurig werkzoekenden, arbeidsgehandicapten en statushouders. Gemiddeld stroomt 70-75% uit naar een reguliere baan.

Dit keurmerk is een mooie erkenning.

Frank Visser

Werkgelegenheidsplan

Vanwege de warme relatie tussen Philips en PSV en omdat PSV maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel heeft, nam Gebrands de honneurs van de uitreiking waar. De PSO is wetenschappelijk onderbouwd en inmiddels uitgegroeid tot een landelijk erkende norm voor inclusief ondernemerschap en inclusieve werkgevers. Organisaties groeien op de PSO-Prestatieladder als zij werkgelegenheid bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en/of aantoonbaar sociaal inkopen. Dit wordt ook wel de directe en de indirecte bijdrage genoemd.

Alt-text image

Toon Gerbrands (PSV) hands over special quality mark to Philips

Philips recently obtained 'Step 2' on the Performance Ladder for Social Entrepreneurship (PSO) of TNO. To mark this moment festively, PSV's Managing Director Toon Gerbrands handed out the corresponding quality mark to Frank Visser and Stefanie van der Ven of the Philips Employment Plan (WGP). PSO makes it possible to measure and show which organizations make above-average efforts to get people with a disadvantage on the labor market sustainably employed. Step 2 indicates that Philips is performing well above average. This makes the company one of the leaders in the field of inclusive employment.

Social DNA

Frank Visser: "This quality mark is a great recognition of the contribution of the Philips Employment Plan to society. As a result, more than 13,000 jobseekers have already had a chance to enter the labor market. This matches with the social DNA of Philips. Every day, more than a hundred WGP employees gain paid work experience throughout the Netherlands, at all levels and at all our locations.” The WGP exists within Philips since 1983 and is included in the collective employement agreement. Target groups that come to work via the WGP include: long-term jobseekers, people with disabilities and status holders. On average, 70-75% of people leave for a regular job.

This quality mark is a great recognition.

Frank Visser

Employment Plan

Because of the warm relationship between Philips and PSV and because PSV considers corporate social responsibility of paramount importance, Gerbrands took care of the award ceremony. The PSO is scientifically substantiated and has since grown into a nationally recognized standard for inclusive entrepreneurship and inclusive employers. Organizations grow on the PSO Performance Ladder if they offer employment to people who are distant from the labor market and/or demonstrably have a social procurement policy. This is also referred to as the direct and indirect contribution. 

Deel op social media

Onderwerpen

Contact

(Meer) gerelateerd nieuws

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.