masthead philips girlsday 2018 praktische workshop L

mei 30, 2018

Philips zet zaterdag 9 juni deur open tijdens Dutch Technology Week

Gemiddelde leestijd: 5-7 minuten

    

For English see below

Zaterdag 9 juni gaan de deuren van het Philips Innovation Center Eindhoven open voor het grote publiek. Dagelijks werken meer dan 8.500 slimme en gepassioneerde mensen van 82 verschillende nationaliteiten bij Philips in Eindhoven aan oplossingen in de volle breedte van de gezondheidszorg. 

Tijdens de Open Dag kun je zelf het succes van de Nederlandse hightechindustrie van dichtbij meemaken. Niet alleen techniek om de techniek, maar als middel om het leven en de gezondheid van mensen te verbeteren.

Hans de Jong

President Philips Nederland

Het is een wereld vol onderzoek, ontwikkeling, design, productie en commerciële activiteiten. We tonen je graag wat we doen op het gebied van gezond leven, maar vooral ook op het gebied van medische technologie, onder meer binnen de disciplines oncologie, cardiologie en slaapstoornissen.

“Tijdens de Open Dag kun je zelf het succes van de Nederlandse hightechindustrie van dichtbij meemaken. Niet alleen techniek om de techniek, maar als middel om het leven en de gezondheid van mensen te verbeteren”, aldus Hans de Jong, President Philips Nederland. “Het doel is om bewustzijn en interesse te creëren voor het belang van de technische sector en daarmee kinderen, en hun ouders, te inspireren om een technische opleiding te volgen.”

Activiteiten tijdens Open Dag High Tech Campus

Tijdens de Open Dag van Philips op de High Tech Campus kun je deelnemen aan zeer uiteenlopen activiteiten. Onderstaand een overzicht. 

Digitale beeldvorming

Vandaag kun jij met eigen ogen zien hoe wij de toekomst van de gezondheidszorg creëren. Bijvoorbeeld bij de demo over longkanker screening, waar we met zeer geavanceerde adaptive intelligence medische beelden helpen interpreteren. 

Ook laten we op de route zien hoe we kinderen voorbereiden op een MRI-onderzoek, iets dat voor veel van hen vaak heel erg spannend is. Een goede voorbereiding is daarom voor hen, en hun ouders, extra belangrijk. Ervaar nu zelf hoe we dit laten aansluiten op hun belevingswereld. 

Virtual & augmented reality

Stap in de wondere wereld van de virtual en augmented reality! Binnen Philips zetten we VR en AR in voor verschillende doeleinden. Bijvoorbeeld als ‘gereedschap’ bij het maken van apparaten en het inrichten van ziekenhuizen. Maar ook om de werkelijkheid na te bootsen van bepaalde situaties, zoals het ondergaan van een MRI-scan. 

Tijdens deze open dag kun je het ziekenhuis eens door een virtuele bril bekijken. Of loop langs bij de demo over de digitale tweeling, waar we laten zien hoe de toekomst van gepersonaliseerde gezondheidszorg eruitziet. 

Oncologie

Een tumor volledig verwijderen en alle aanvoerende vaten behandelen, zonder gezonde weefsels of organen aan te tasten. Dat is de cruciale uitdaging van een arts bij de behandeling van kanker. Baanbrekende nieuwe visualisaties van Philips wijzen daarbij de weg. 

Op de demoroute tonen we je graag een aantal voorbeelden, zoals onze digitale pathologietoepassing en oplossingen om artsen te helpen bij het stellen van de diagnose en de behandeling van prostaatkanker. 

Cardiologie

Grijp tijdens de tour zeker je kans om je eigen kennis over hart en vaten te testen bij de Cardiovascular Quiz, en krijg ondertussen een goed beeld van een deel van onze oplossingen.

Slaap

Philips werkt mee aan nieuwe oplossingen voor de succesvolle behandeling van mensen die onvoldoende slapen. Tijdens de tour door onze gebouwen, kom je bijvoorbeeld langs de demo van SmartSleep; de eerste klinisch bewezen draagbare oplossing voor mensen om het slaapgedrag te verbeteren.

Gezond leven

Gezond eten is een van de basisprincipes van gezond leven. Philips heeft een breed assortiment aan producten, die gezond eten eenvoudig én lekker maken. Onze kok demonstreert het gemak en de mogelijkheden van een aantal van deze producten, waaronder de Airfryer. Kom kijken én proeven. 

 

Gezond leven, betekent ook: goed zorgen voor je mentale gesteldheid. Vital@Home, een van de andere oplossingen die we graag laten zien, ondersteunt Parkinson-patiënten en hun behandelaars: de draagbare sensoren van deze toepassing meten continu de stand van zaken bij de individuele patiënt. Dit maakt het voor de behandelaar eenvoudiger om zorg op maat te bieden.

Ook kinderen zijn welkom

Techniek is leuk voor iedereen! Maak spelenderwijs kennis met techniek en neem deel aan het Waterlab voor onze deur. Of bouw je eigen elektronische circuit. Heb je dat nog nooit gedaan? Geen probleem. Iedereen kan het! Net als programmeren met Micro:bit

 

Stap ook eens in onze Escape Room en codeer je weg naar buiten. Of wat dacht je van ijs maken dat niet smelt of reageerbuis schieten? Mad Science en de Mad Professor helpen je daar graag bij. Bovendien hebben we met TeamDare een heuse robotband in huis! Kom ook kijken naar onze nieuwe 3D-schermen waarvoor je geen 3D-bril meer nodig hebt om toch het ruimtelijke effect te ervaren. 

 

Langs de route vind je bovendien aanwijzingen voor de speurtocht, waarmee je mooie prijzen kunt winnen. En vergeet vooral niet aan het einde even onze vragenlijst in te vullen. Ook hiermee maak je kans op een mooi cadeau!

Open Dag Philips

Zaterdag 9 juni 2018, van 11.00 tot 17.00 uur

Adres: High Tech Campus (gebouw 33, 34, 36) in Eindhoven

Philips opens its doors on June 9 during Dutch Technology week

June 9 it is Open Doors Day at Philips Innovation Center Eindhoven. Spread across the High Tech Campus and our other sites in Brainport Eindhoven, we have over 8,500 smart and passionate people from 82 different nationalities working every day on solutions right across the health sector. It is a world of research, development, design, production and commercial activity. We look forward to showing you what we are working on in the field of healthy living, and in particular in the field of medical technology, including in the disciplines of oncology, cardiology and sleep disorders. 

During the Open Day, you can experience the success of the Dutch high-tech industry at first hand. Not only technique to improve the technique, but as a means to improve the life and health of people.

Hans de Jong

President Philips Nederland

"During the Open Day, you can experience the success of the Dutch high-tech industry at first hand. Not only technology for the sake of technology, but also as a means of improving people's lives and health," says Hans de Jong, President of Philips Netherlands. "The aim is to create awareness of and interest in the importance of the technical sector and thus to inspire children, and their parents, to follow a technical education".
 

Activities during Open Day High Tech Campus

During the Open Day of Philips on the High Tech Campus you can participate in a wide range of activities. An overview is given below.

 

Digital imaging

Today you will be able to see for yourself how we are using this to shape the future of healthcare – for example at the lung cancer screening demo, where we use very advanced adaptive intelligence to help interpret medical images. Along the demo route you will also be able to see how we prepare children for an MRI scan, which many youngsters often find very stressful. It is, therefore, especially important for the children – and for their parents – that they are well prepared. You can now experience for yourself how we make this a less daunting and more comfortable experience for them.  

 

Virtual & augmented reality 

Step into the wondrous world of virtual and augmented reality! At Philips we use VR and AR for a variety of purposes, for example as a ‘tool’ for producing medical devices and for fitting out hospitals, but also to mimic reality in various situations, such as during an MRI scan. During this open day  you will have a chance to look at a hospital through virtual reality  glasses. You will also be able to watch a demo about the digital twin, as we give you a glimpse into the future of personalized healthcare. 

 

Oncology

The crucial challenge for an oncologist is to remove a tumor completely and to treat all of the tumor-feeding blood vessels without damaging any healthy tissue or organs. Philips’ ground-breaking new visualizations are leading the way in this field. On the demo route we will show you a number of examples, including our digital pathology application as well as solutions that help doctors to make a diagnosis and to treat prostate cancer. 

 

Cardiology

Be sure to have a go at the Cardiovascular Quiz on the demo route to test your knowledge of the heart and the vascular system, and this will also give you a good idea of some of the solutions we supply.

 

Sleep

Philips is helping to develop new solutions that can successfully treat people with disrupted sleep patterns. The tour through our buildings will also take you to the SmartSleep demo, for example. SmartSleep is the first clinically proven mobile solution that helps people to get a better night’s sleep.

 

Healthy lifestyle

 

Healthy diet

A healthy diet is one of the key elements in a healthy lifestyle. Philips offers a wide range of products that make a healthy diet easy and delicious. Our chef will be demonstrating how easy it is to use a number of these products – including the Airfryer – and showing you everything they can do. Come along and have a look and a taste! 

 

Vitality

A healthy lifestyle also means looking after your mental health. Vital@Home, one of the solutions we will be showing you, supports patients with Parkinson’s disease and their medical practitioners: the mobile sensors in this application monitor constantly the condition of the individual patient, making it easier for a medical practitioner to deliver personalized care.

 

Children are welcome as well!

Find out more about technology in a fun way and get involved in the Waterlab on our doorstep. Or perhaps you’d like to build your own electronic circuit? Don’t worry if you’ve never done that before, anyone can do it! And anyone can program a Micro:bit too. You can also step into our Escape Room and see if you can code your way out again.

 

Or how about making ice that doesn’t melt, or shooting a test tube? Mad Science and the Mad Professor will be on hand to help you. And TeamDare will also be there with a real robot band! 

 

Don’t forget to come and see our new 3D screens as well – you don’t need 3D glasses to experience the spatial effect with these screens!

 

Along the route you will also find clues for the discovery trail, and there are some great prizes to be won! And don’t forget to fill out our questionnaire at the end of the route – you never know, you could be lucky enough to win something nice!

 

Deel op social media

Onderwerpen

Contact

Tommie Dijstelbloem

Tommie Dijstelbloem

Woordvoerder Philips Benelux

Tel: +31 6 19 28 83 20

You are about to visit a Philips global content page

Continue

(Meer) gerelateerd nieuws

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.