Zet de patiënt centraal, ondersteun uw huisarts

Philips VitalHealth voor eerstelijnszorg

Nederland verwacht de komende tijd veel van de eerstelijnszorg. Onze zorgvraag groeit en wordt steeds complexer. We worden ouder en krijgen meer chronische aandoeningen. Dat zet het zorgbudget enorm onder druk. De eerstelijn kan voorkomen dat zorgkosten de pan uit rijzen, door ervoor te zorgen dat deze zorg niet in onze dure tweedelijnszorg beland. Cijfers liegen niet er niet om: meer dan 90% van de zorgvragen wordt in de eerstelijn behandeld voor slechts 4% van het totale zorgbudget1. Dat laat zien hoe belangrijk de eerstelijn is. Philips VitalHealth maakt zich sterk voor de eerstelijn door zorggroepen en huisartsen te ondersteunen met oplossingen die helpen bij de samenwerking met ketenpartners en het mogelijk maken van zelfmanagement door patiënten.

Geïntegreerde zorg is de volgende stap. Netwerkzorg, zorgcoördinatie en zelfmanagement voor eerstelijnszorg. Geïntegreerde zorg is de volgende stap.

Geïntegreerde zorg is de volgende stap. Netwerkzorg, zorgcoördinatie en zelfmanagement voor eerstelijnszorg. Geïntegreerde zorg is de volgende stap.

Organiseer zorg rondom de patiënt

 

Bij steeds meer zorggebruikers maar vooral bij chronisch zieken en co-morbiditeit zijn meerdere zorgverleners in beeld. Zij moeten zich organiseren rondom de patiënt. Dat is niet makkelijk in ons gefragmenteerde zorglandschap, waarbij iedere organisatie zijn eigen processen en infrastructuur heeft. Ook zijn mensen met een chronische ziekte de grootgebruikers van onze zorg. Onderzoek van Nivel wijst uit dat een groot deel van de chronische zieken meerdere keren per jaar contact heeft met hun huisarts2. Dat staat in schril contrast met de rest van de bevolking. Daarvan brengt slechts driekwart jaarlijks een bezoek aan hun huisarts. Logischerwijs liggen de kansen bij het organiseren van deze zorg: goede samenwerking en communicatie in de keten en patiënten die zelf in staat zijn om hun gezondheid te managen.

Samenwerken met uw ketenpartners vanuit uw HIS op basis van kant-en-klare zorgprogramma’s, één dossier en online MDO’s. Lees meer over ons keteninformatiesysteem Coordinate.

Ondersteun uw huisartsen

 

Digitalisering helpt om de juiste zorg op de juiste plek te leveren. Wie moet er echt vier keer per jaar voor controle komen en wie kan prima zelf zijn gezondheidssituatie in de gaten houden? Om praktijkondersteuners en huisartsen te ondersteunen, heeft Philips VitalHealth samen met zorggroepen meerdere applicaties ontwikkeld die de dagelijkse praktijk ondersteunen bij het samenwerken in de zorgketen en het ondersteunen van zelfmanagement door patiënten.

Patiënten ondersteunen bij zelfmanagement en samenwerken in hetzelfde dossier. Lees meer over ons PGO-vriendelijke portaal Engage.

Ontdek hoe zorggroep Cohesie omgaat met Ouderenzorg

Samenwerken in de zorgketen: één dossier en betrokken patiënten.
Gegevensuitwisseling met ketenpartners en tweedelijnscollega’s door HIS- en EPD-integratie op basis van open standaarden zoals HL7 FHIR en SNOMED CT.
Data-gedreven zorg en benchmarking door het genereren van data-analyses in dashboards op zowel praktijk- als zorggroepniveau.
Voorkom dubbele registratie en switchen tussen applicaties door integratie met uw bronsysteem.
Betrek patiënten in het zorgproces en stimuleer zelfmanagement.
1 https://www.nivel.nl/sites/default/files/bestanden/Rapport-zorg-voor-chronisch-zieken.pdf

Zet de patiënt centraal, ondersteun uw huisarts

Contactinformatie

* Dit veld is verplicht
*

Contactgegevens

*
*
*

Bedrijfsgegevens

*
*
*

Philips waardeert en respecteert uw privacy. Voor meer informatie over ons privacybeleid kunt u terecht op