Nederland

Privacyverklaring screening klanten

Privacyverklaring screening klanten

Laatst bijgewerkt: 19 september 2019

Koninklijke Philips N.V., inclusief zijn gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen ('Philips'), wil dat u bekend bent met de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verzamelen in het kader van onze klantenonderzoeksprocedure (het 'Initiatief').
 

Welke persoonlijke gegevens worden verzameld?
 

'Persoonlijke gegevens' zijn gegevens waarmee u als individu wordt geïdentificeerd of die betrekking hebben op een identificeerbare persoon.

In dit Initiatief verzamelen we: namen en aliassen, geboortedatum, nationaliteit, contactgegevens, functie, informatie over eigendom van een bedrijf, informatie over het blokkeren of opschorten van contracten met een overheid (optioneel), gegevens over misdrijven (optioneel), informatie over koppeling aan de overheid of een staatsbedrijf en een mogelijk eerder dienstverband bij Philips.
 

Hoe worden de persoonlijke gegevens verzameld?
 

Wij en onze serviceproviders verzamelen persoonlijke gegevens door middel van het standaard formulier ter inzage van uw persoonsgegevens (het SDRF dat staat voor Standard Data Request Form). Daarnaast kunnen we gegevens verwerken van openbaar beschikbare informatie uit databases en zoekmachines. Als u persoonlijke gegevens over andere personen aan ons of aan onze serviceproviders bekendmaakt in verband met het Initiatief, verklaart u dat u daartoe bevoegd bent en dat wij de gegevens mogen gebruiken in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

 

Met welk doel worden persoonlijke gegevens verzameld?
 

Wij en onze serviceproviders gebruiken persoonsgegevens uitsluitend voor onze legitieme zakelijke doeleinden en om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving en om onze rechten te beschermen. Philips heeft een wettelijke verplichting om een screening van derden uit te voeren, de identiteit te verifiëren van derden waar het bedrijf mee in aanraking komt en de risico's die verband houden met dergelijke transacties te identificeren en beperken.
 

Hoelang worden de persoonlijke gegevens bewaard?
 

Wij zullen uw persoonlijke gegevens bewaren voor zolang nodig of toegestaan in het licht van het doeleinde of de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Onze criteria voor het bepalen van onze bewaartermijnen zijn: (i) de periode waarin wij met elkaar zijn verbonden; (ii) of we zijn onderworpen aan een wettelijke verplichting; (iii) of bewaring wenselijk is in het licht van onze rechtspositie.
 

Met wie worden persoonlijke gegevens gedeeld?

Wij zullen uw persoonsgegevens slechts in beperkte gevallen openbaar maken, die hier worden beschreven. Indien dit noodzakelijk is voor het bereiken van de hierboven beschreven doeleinden kunnen wij uw gegevens aan de volgende ontvangers doorgeven: 1) gelieerde ondernemingen en medewerkers van Philips, 2) onze vertrouwde externe serviceproviders die diensten leveren met betrekking tot het Initiatief, 3) openbare en overheidsinstanties (indien wettelijk vereist) en 4) onze professionele adviseurs.
 

Internationale overdracht
 

Vanwege ons wereldwijde karakter kunnen de gegevens die u aan ons verstrekt, in verschillende landen worden verwerkt. Waar nodig hebben we de wettelijk vereiste adequate maatregelen genomen, zoals onze bindende bedrijfsregels en/of standaard contractuele bepalingen om uw persoonlijke gegevens te beschermen.
 

Beveiliging
 

We nemen redelijke organisatorische, technische en administratieve maatregelen om persoonlijke gegevens binnen onze organisatie te beschermen.

 

Privacyrechten
 

Als u vragen hebt over deze Privacyverklaring, over de manier waarop Philips uw persoonlijke gegevens gebruikt of als u uw privacyrechten wilt uitoefenen (zoals het recht om uw gegevens te openen, te verwijderen, te corrigeren), Neem contact op met onze Data Protection Officer op via webform.