Privacyverklaring SleepMapper

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 11 juni 2018.

De SleepMapper mobiele applicatie (“App”) voorziet u van informatie, regelt de besturing van uw SmartSleep-apparaat en SmartSleep Sleep & Wake-up Light-apparaat en levert andere services (“Services”). Deze privacyverklaring is bedoeld om u te helpen onze privacyprocedures te begrijpen wanneer u onze services gebruikt, waaronder welke gegevens we verzamelen, waarom we ze verzamelen en uw persoonlijke rechten.

 

SleepMapper gebruikt persoonsgegevens die door de SmartSleep- en SmartSleep Sleep & Wake-up Light-apparaten (“Apparaat”) en/of de SleepMapper mobiele applicatie (“App”) verzameld of verwerkt zijn.

 

Deze privacyverklaring heeft betrekking op persoonsgegevens die door het apparaat en/of de app worden verzameld en verwerkt en die worden beheerd door of onder controle staan van Koninklijke Philips N.V. of een van zijn dochterbedrijven ("Philips", “onze”, “wij” of “ons”).

 

Lees ook onze verklaring met betrekking tot cookies (die kan worden gevonden wanneer u de app opent) en gebruiksvoorwaarden, waarin de voorwaarden worden beschreven waaronder u onze services gebruikt.

 

Welke persoonsgegevens worden verzameld en voor welke doeleinden

 

We ontvangen of verzamelen persoonsgegevens zoals gedetailleerd hieronder beschreven, wanneer we onze services leveren, ondermeer wanneer u het apparaat of de app opent of downloadt, of onze services gebruikt. We kunnen deze persoonsgegevens gebruiken om de door u gevraagde services als contractuele noodzaak uit te voeren, om onze services te verstrekken, te leveren, te verbeteren, aan te passen en te vermarkten op basis van ons legitieme belang of om te voldoen aan een wettelijke verplichting die voor ons kan gelden. Als u niet wilt dat wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken, kunt u niet van alle services die door de app worden geleverd gebruik maken.

 

Gevoelig persoonlijk

 

Voordat we gevoelige persoonsgegevens verzamelen, zullen we u informeren en om uw uitdrukkelijke toestemming vragen. De gevoelige, in de app verzamelde gegevens, omvatten uw slaappatronen, slaapgegevens zoals wanneer u bent gaan slapen; wanneer u wakker werd; uw totale slaaptijd; uw trage golfactiviteit; tonen die door het apparaat zijn geleverd; duur van de geleverde tonen; uw slaapfasen; hoe vaak u gedurende de nacht wakker werd en hoe lang.  Bovendien worden omgevingssensorgegevens zoals temperatuur, luchtvochtigheid, lichtniveau en geluidsdruk in de ruimte verzameld wanneer u het SmartSleep Sleep & Wake-up Light-apparaat gebruikt.  U kunt uw toestemming op elk tijdstip intrekken zonder dat de wettigheid van verwerking op basis van de toestemming voordat u uw toestemming introk, aangetast wordt.

 

Gevoelige persoonsgegevens

 

We vragen u om geen gevoelige persoonsgegevens (zoals burgerservicenummers, informatie over ras of etniciteit, politieke meningen, religie of andere opvattingen, gezondheid, biometrische of genetische kenmerken, criminele achtergrond of lidmaatschap van een vakbond) naar ons toe te sturen of openbaar te maken in of via de app of op een andere wijze.

 

Accountgegevens

 

We verzamelen uw persoonsgegevens wanneer u een account aanmaakt. U kunt bij de app inloggen met een MyPhilips-account of u kunt een nieuw Philips-account aanmaken. De persoonsgegevens die we verzamelen omvatten uw gebruikersnaam, e-mailadres, taal en wachtwoord.

 

  • De verzamelde gegevens worden gebruikt voor het aanmaken en beheren van uw app-account. U kunt uw account gebruiken om veilig bij de app in te loggen. Uw account zal worden gebruikt om een welkomstbericht per e-mail te sturen om uw e-mailadres te verifiëren, om met u te communiceren als antwoord op uw vragen en om u uitsluitend servicegerelateerde aankondigingen te sturen, bijvoorbeeld als onze service door onderhoud tijdelijk niet bereikbaar is. Uw account wordt gebruikt om u op unieke wijze te identificeren voor het verstrekken van informatie in verband met het gebruik van uw apparaten en uw slaapgegevens. We zullen een apparaatserienummer en CTN-productnummer gebruiken om het type apparaat dat u gebruikt te identificeren als u onze klantenservice belt met vragen en voor productondersteuning.  We zullen uw registratiegegevens gebruiken om uw account aan te maken en te beheren of uw aankoop of bestelling van een product of service te registreren.

 

Overige verstrekte gegevens

 

Deze gegevens omvatten door u geleverde informatie. De gegevens die u in de app invoert omvatten uw geslacht, geboortedatum (maand/jaar), uw gemiddelde slaaptijd en uw beoogde slaaptijd.

 

  • De verzamelde gegevens worden gebruikt om uw persoonlijke slaapscore te berekenen. Dit helpt u om uw gewoonten van het naar bed gaan, slapen en ontwaken te verbeteren en wijzigingen door te voeren om uw slaapdoelen te bereiken en uw slaaproutine te verbeteren. Bij het meten van uw doelvoortgang en door het verstrekken van informatie zoals wanneer u gaat slapen, het slapen en wakker worden, kunnen aanbevelingen worden gedaan over hoe u uw doelen kunt bereiken.

 

Apparaatgegevens

 

We kunnen apparaatspecifieke informatie verzamelen wanneer u het apparaat installeert, opent of gebruikt. Dit omvat informatie over uw apparaat, inclusief het unieke apparaatnummer van de gebruiker. We verzamelen ook sessie- en gebruiksgegevens in verband met uw gebruik van het apparaat.

 

Als u het SmartSleep Deep Sleep Headband-apparaat gebruikt, neemt het apparaat het volgende op: slaappatronen, signaal en impedantie, slaapmetingen, zoals wanneer u ging slapen, wanneer u wakker werd, uw totale slaaptijd, uw trage golfactiviteit, tonen door het apparaat worden geleverd, duur van de geleverde tonen, uw slaapfasen, hoe vaak u in de nacht wakker werd en hoe lang, en synchroniseert dit met de app. Deze gegevens omvatten ook het unieke apparaatnummer van de gebruiker, sessie- en gebruiksgegevens. Deze betreffen informatie over uw gebruik van het apparaat.

 

  • Aan de hand van de verzamelde gegevens ontvangen u en Philips informatie over het gebruik van het apparaat. De app kan deze gegevens gebruiken om weer te geven of u na verloop van tijd tot betere slaap komt, door uw slaapresultaten te volgen en te visualiseren of door de omgevingsgegevens en gebeurtenissen die met slaap te maken hebben weer te geven. Philips gebruikt deze gegevens om uw ervaring met deze producten (bijv. kwaliteit en functionaliteit) en andere producten van Philips te verbeteren. We gebruiken deze gegevens ook om u relevante tips te geven, onderzoek uit te voeren, uw ervaring met deze producten te overtreffen en deze producten te innoveren en te verbeteren.

 

Als u het SmartSleep Sleep & Wake-up Light-apparaat gebruikt, registreert het apparaat de apparaatinstellingen en de omgevingssensorgegevens zoals temperatuur, luchtvochtigheid, lichtniveau en geluidsdruk en streamt deze naar de app. Deze gegevens omvatten ook het unieke apparaatnummer van de gebruiker, sessie- en gebruiksgegevens die informatie betreffen over uw gebruik van het apparaat.

 

  • De verzamelde gegevens registreren de instellingen die u hebt ingeschakeld zoals functies als alarm, ontspannen ademhalen, schemerfunctie (bijv. voor welke tijd het alarm is ingesteld, gekozen lichtkromme en geluid), nachtlicht en begin bedtijd.   Het registreert ook uw omgevingssensorgegevens zoals temperatuur, luchtvochtigheid, lichtniveau en geluidsdruk].  Bovendien volgt SmartSleep Sleep & Wake-up Light uw unieke apparaatnummer voor gebruiker, sessie en gebruiksgegeven (bijv. licht, geluid, beeldscherm en functiegebruik), firmware-updates, apparaat-reset, locatie, tijdzone en sterkte wifi-signaal. Deze gegevens leveren informatie over uw gebruik van het apparaat. De verzamelde gegevens zullen via wifi gesynchroniseerd worden met de app en/of andere gegevensopslag.

 

Cookies

 

We gebruiken cookies, tags of gelijksoortige technologie om onze services te beheren, te leveren, te verbeteren, te begrijpen en te personaliseren. Met cookies herkennen we uw mobiele apparaat en verzamelen we uw persoonsgegevens inclusief uw unieke apparaatnummer voor de gebruiker, het IP-adres van uw mobiele apparaat, het type mobiele internetbrowser of besturingssysteem dat u gebruikt, sessie- en gebruiksgegevens of servicegerelateerde prestatiegegevens die informatie over uw gebruik van de app bieden.

 

Lees voor meer informatie over het gebruik van cookies of gelijksoortige, in deze app gebruikte technologieën, onze verklaring met betrekking tot cookies die u onder de privacyinstelling van de app vindt.

 

Locatiegegevens

 

Als u toegang verleent tot uw locatiegegevens kunnen we de geografische locatie van uw mobiele apparaat verzamelen. U kunt op elk moment de toegang tot de geografische locatie blokkeren via de instelling van uw app of mobiele apparaat.

 

  • Uw locatiegegevens van het apparaat worden gebruikt om Bluetooth-services (alleen Android) in te schakelen

 

Klantenondersteuning

 

U kunt ons informatie leveren betreffende uw gebruik van onze services, inclusief uw interactie met Philips en hoe we contact met u kunnen opnemen om klantenondersteuning te leveren. We bedienen en leveren onze services, inclusief klantenondersteuning en het verbeteren, oplossen en personaliseren van onze services. We gebruiken uw informatie om te kunnen reageren als u contact met ons opneemt.

 

Gecombineerde gegevens

 

We kunnen uw persoonsgegevens, waaronder accountgegevens, andere gegevens die u met ons hebt gedeeld, apparaatgegevens, cookies, locatiegegevens, gegevens uit uw naar ons gestuurde e-mails, apps en verbonden producten, IP-adres, cookies, apparaatinformatie, mededelingen die u aanklikt en locatiedetails. We kunnen gegevens samenvoegen en anoniem maken waarmee wij vervolgens de inhoud, functionaliteit en bruikbaarheid van de app, het apparaat en onze producten en services kunnen verbeteren en om nieuwe producten en services te ontwikkelen.

 

  •  We kunnen geanonimiseerde gegevens die wij van uw apparaat en app hebben verzameld, samenvoegen, gebruiken en delen met andere bedrijven van de Philips Group en met vertrouwde derden.

 

  • We kunnen geanonimiseerde gegevens gebruiken en samenvoegen voor nader wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot slaap, ten behoeve van klinische of wetenschappelijke publicaties, zoals peer-reviewed wetenschappelijke tijdschriften of wetenschappelijke symposia, waarbij de gegevens worden gebruikt ten behoeve van marketingdoeleinden.

 

Als u extra op Philips aangesloten apparaten aanschaft kunnen we de gegevens van de apparaten in de app samenvoegen om uw slaapervaring en de functionaliteit van de app te verbeteren nadat we uw toestemming daarvoor hebben verkregen.

 

Marketing

 

Als u zich aanmeldt voor het ontvangen van reclameberichten over producten van Philips, services, evenementen en aanbiedingen die voor u relevant kunnen zijn, kunnen we u mededelingen over reclame en aanbiedingen sturen via e-mail. U kunt zich op elk moment voor deze mededelingen aan- of afmelden.

 

Toestemming

 

De app kan uw toestemming vragen voor toegang tot uw telefoon (bijvoorbeeld camera, wifi, geografische locatie of Bluetooth) of andere gegevens (bijvoorbeeld foto's of contacten) op uw mobiele apparaat.

 

  • We gebruiken zulke gegevens alleen wanneer het nodig is om u de services te leveren en alleen nadat u uitdrukkelijk toestemming hebt verleend voor het gebruik van uw gegevens .  We gebruiken gegevens betreffende tijd om uw slaapgegevens uitgelijnd met uw mobiele apparaat te tonen.

 

Soms is toestemming een technisch vooraf ingestelde factor van de besturingssystemen van uw mobiele apparaat. In dat geval kan de app toestemming vragen om toegang te krijgen tot zulke sensoren of gegevens maar zullen we zulke gegevens niet verzamelen behalve wanneer dit vereist is om de app-service te leveren en nadat u uw toestemming hebt gegeven.

 

Met wie worden persoonsgegevens gedeeld?

 

Philips kan uw persoonsgegevens doorgeven aan andere serviceaabieders, zakenpartners of derden overeenkomstig deze privacyverklaring en/of toepasselijke wetgeving.

 

Serviceaanbieders

 

We werken met externe serviceaanbieders om ons te helpen met het beheren, leveren, verbeteren, begrijpen, personaliseren, ondersteunen en vermarkten van onze services.

 

We kunnen uw persoonsgegevens wellicht bekendmaken aan de volgende serviceaanbieders:

 

  • IT en cloudaanbieders

Deze serviceaanbieders leveren de benodigde hardware, software, netwerken, opslag, transactieservices en/of technologie voor het uitvoeren van de app of om service te leveren.

 

  • Serviceaanbieders van analytische gegevens

Deze aanbieders leveren specifieke services voor Adobe Analytics en Apptentive, zoals analytische gegevens voor marketing en rapportagetools.

 

Philips eist van zijn serviceaanbieders dat zij een toereikend beschermingsniveau bieden wat betreft uw persoonsgegevens op hetzelfde niveau als de bescherming die wij bieden. We eisen van onze serviceaanbieders dat ze uw persoonsgegevens alleen verwerken overeenkomstig onze instructies en alleen voor de doeleinden die hierboven zijn genoemd om de toegang te beperken tot het minimum aan gegevens dat ze nodig hebben om een service te verlenen en om de veiligheid van uw persoonsgegevens te beschermen

 

Derden

 

Philips kan ook voor derden werken die uw persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden verwerken. Lees hun privacyverklaring zorgvuldig door zodat u ben geïnformeerd over hun privacyprocedures, inclusief welk soort persoonsgegevens zij verzamelen, hoe zij die gebruiken, verwerken en beschermen.

 

Als Philips persoonsgegevens deelt met derden die uw persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden gebruiken, zal Philips u informeren en/of uw toestemming verkrijgen overeenkomstig de toepasselijke wetgeving voordat we uw persoonsgegevens delen.

 

Philips verkoopt soms een bedrijf of bedrijfsonderdeel aan een andere onderneming. Een dergelijke eigendomsoverdracht kan inhouden dat uw persoonlijke gegevens die rechtstreeks betrekking hebben op dat bedrijf of bedrijfsonderdeel, worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar. Al onze rechten en plichten onder onze privacyverklaring zijn vrij toe te wijzen door Philips aan onze dochterondernemingen in verband met een fusie, overname, reorganisatie of verkoop van activa of door de werking van wetgeving of anderszins en we kunnen uw persoonsgegevens overdragen aan een van onze dochterondernemingen, opvolgende rechtspersonen of nieuwe eigenaar.

 

Grensoverschrijdende overdracht

 

Uw persoonsgegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt in elk land waar we faciliteiten hebben of waar we serviceaanbieders inzetten en door het gebruik van de services stemt u toe in het overdragen van informatie naar landen buiten uw land van vestiging, die andere wetgeving omtrent gegevensbescherming kunnen hebben dan die van uw eigen land. In bepaalde omstandigheden zijn rechtbanken, wetshandhavingsinstanties, regelgevende instanties of veiligheidsautoriteiten in deze andere landen gerechtigd om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens.

 

Als u in de EER bent gevestigd, kunnen uw persoonsgegevens overgedragen worden aan onze dochterondernemingen of serviceaanbieders in niet-EER-landen die erkend zijn door de Europese Commissie omdat zij een toereikend gegevensbeschermingsniveau leveren volgens de eisen van de EER (de volledige lijst met deze landen is hier beschikbaar [http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm]. Voor overdrachten vanuit de EER naar landen die door de Europese Commissie niet toereikend gevonden worden, zoals de Verenigde Staten, hebben we passende maatregelen doorgevoerd zoals onze Binding Corporate Rules for Customer, Supplier and Business Partner Data en/of standaard contractuele clausules die zijn aangenomen door de Europese Commissie om uw persoonsgegevens te beschermen. U kunt een kopie van deze maatregelen krijgen door bovenstaande link te volgen of door contact op te nemen met privacy@philips.com.

 

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

 

We bewaren uw persoonsgegevens zolang als nodig of toegestaan is gezien het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. De criteria die we hanteren om de bewaarperiode te bepalen omvatten: (i) de tijdsduur van uw gebruik van de app en services; (ii) of we moeten voldoen aan een wettelijke verplichting; (iii) of het bewaren gewenst is gezien onze juridische positie (zoals met betrekking tot de toepasselijke verjaringstermijnen, geschillen of juridische onderzoeken).

 

Uw keuzen en rechten

 

Als u een verzoek wilt indienen om toegang te krijgen, te rectificeren, uit te wissen, te begrenzen of bezwaar te maken met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens die u eerder aan ons hebt verstrekt, of als u een verzoek wilt indienen om een elektronische kopie van uw persoonsgegevens te ontvangen om naar een ander bedrijf over te brengen (voor zover dit recht op gegevensoverdraagbaarheid u door de toepasselijke wet is verleend) kunt u contact met ons opnemen op privacy@philips.com. We zullen overeenkomstig de geldende wet op uw verzoek reageren.

 

Maak in uw verzoek duidelijk welke persoonsgegevens u wilt inzien, rectificeren, wissen of beperken, of voor welke persoonsgegevens u bezwaar tegen de verwerking wilt maken. We mogen voor uw bescherming alleen verzoeken uitvoeren inzake uw persoonsgegevens verbonden met uw account, uw e-mailadres of andere accountinformatie die u gebruikt om uw verzoek naar ons te sturen en we dienen misschien uw identiteit te verifiëren voordat we uw verzoek uitvoeren. We proberen zo spoedig mogelijk aan uw verzoek te voldoen als redelijkerwijs haalbaar is.

 

Houd er wel rekening mee dat u bepaalde producten en services niet meer volledig kunt gebruiken wanneer u gebruikmaakt van (een of meer) van uw keuzen en rechten.

 

We beschermen uw persoonsgegevens

 

We nemen onze verantwoordelijkheid zeer serieus om de gegevens die u toevertrouwt aan Philips, te beschermen tegen onbedoeld(e) of ongeoorloofd(e) wijziging verlies, misbruik, openbaarmaking of onbevoegde toegang. Philips maakt gebruik van diverse beveiligingstechnologieën, technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens veilig te houden. We implementeren voor dit doeleinde onder andere toegangscontroles en gebruiken firewalls en veilige protocollen.

 

Speciale informatie voor ouders

 

Omdat de services niet bedoeld zijn voor kinderen, zoals voorgeschreven door de toepasselijke wet, is het beleid van Philips erop gericht om aan de wet te voldoen wanneer die toestemming vereist van een ouder of voogd voor het verzamelen, gebruiken of openbaar maken van persoonsgegevens van kinderen. We willen graag de privacybehoeften van kinderen beschermen en we raden ouders en voogden sterk aan om een actieve houding aan te nemen bij de online activiteiten en interesses van kinderen.

 

Als een ouder of voogd vaststelt dat zijn of haar kind zonder toestemming, zijn of haar persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, kunt u contact met ons opnemen via privacy@philips.com Wanneer wij vaststellen dat een kind zijn of haar persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, verwijderen wij zijn/haar gegevens uit onze bestanden.

 

Specifieke lokale informatie: Uw privacyrechten in Californië (VS)

 

California Civil Code Section 1798.83 staat onze klanten die ingezetenen van Californië zijn, toe bij ons gratis één keer per jaar informatie over (eventuele) persoonlijke gegevens op te vragen die wij derden het voorafgaande kalenderjaar ter beschikking hebben gesteld voor marketingdoeleinden. Deze informatie bevat indien van toepassing een lijst met de categorieën persoonlijke gegevens die zijn gedeeld, en de namen en adressen van alle derden waarmee wij in het voorafgaande jaar die gegevens hebben gedeeld. Als u een ingezetene van Californië bent en u een dergelijk verzoek wilt indienen, bezoek dan onze privacywebsite: http://www.philips.com/a-w/privacy/questions-and-feedback.html

 

Wijzigingen van deze privacyverklaring

 

Onze services kunnen van tijd tot tijd veranderen zonder voorafgaande kennisgeving aan u. We behouden ons derhalve het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te herzien of bij te werken. Als we deze privacyverklaring bijwerken, zullen we ook de datum boven aan deze privacyverklaring bijwerken.

 

Het is daarom raadzaam om regelmatig te controleren of er een nieuw versie van deze privacyverklaring is.

 

De nieuwe privacyverklaring is onmiddellijk van kracht zodra die op onze website is geplaatst. Als u niet akkoord gaat met de herziene verklaring, moet u uw voorkeuren wijzigen of onze services niet meer gebruiken. Als u de nieuwe services blijft gebruiken nadat de wijzigingen van kracht zijn geworden, is dit van uw kant de bevestiging dat u op de hoogte bent van en akkoord gaat met de nieuwe versie van onze privacyverklaring.

 

Contact opnemen

 

Als u vragen hebt over deze privacyverklaring of over de manier waarop Philips uw persoonsgegevens gebruikt, neem dan contact op met onze databeschermingsmedewerker via privacy@philips.com. Anderzijds hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie die bevoegd is voor uw land of regio.

 

Koninklijke Philips N.V.

High Tech Campus 5

5656 AE, Eindhoven

Nederland

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.