Philips WGP

Een jaar lang werkervaring opdoen gecombineerd met een gedegen ontwikkelprogramma. Die unieke kans biedt Philips aan werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Speciaal voor hen werd dertig jaar geleden het Philips Werkgelegenheidsplan (WGP) opgezet. Dat was succesvol en dat is het nog steeds: gemiddeld 70% van de deelnemers stroomt na afloop door naar een betaalde baan.

Doelstelling WGP

 

De doelstelling van het WGP is om werkzoekenden kansrijker te maken voor de arbeidsmarkt, zodat hij/zij in staat is om een reguliere baan te verwerven na afloop van het WGP traject.

Wie kan deelnemen?

 

Gelijke kansen bieden aan iedereen in de samenleving; daar wil Philips met het WGP aan bijdragen. Deelnemen staat open voor iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Man of vrouw, leeftijd, afkomst of arbeidsverleden – dat doet er niet toe. Natuurlijk zijn er wel spelregels. Men behoort tot de doelgroep, wanneer ze nog geen werkervaring hebben bij Philips en een van de volgende beschrijvingen op de kandidaat van toepassing is:

 

  • De kandidaat heeft een uitkering vanuit de ParticipatieWet (PW) en is minimaal 6 maanden werkloos;
  • De kandidaat heeft een WW-uitkering en is minimaal 6 maanden werkloos;
  • De kandidaat heeft een status Arbeidsgehandicapt (Wajong, WIA, PW-doelgroepenregister)
  • De kandidaat heeft nog geen startkwalificatie (diploma MBO-2 of hoger).
  • Philips biedt het UWV WERKbedrijf en diverse gemeenten elk jaar WGP-plekken aan. Op basis van een globaal opgesteld wervingsprofiel doen deze instanties voor Philips de voorselectie van geschikte kandidaten.

Plaatsingsmogelijkheden

 

Het benodigde opleidingsniveau voor de werkervaringsplaatsen binnen Philips varieert van lager beroepsonderwijs tot hoger onderwijs. In principe kan binnen een breed scala aan vakgebieden werkervaring worden opgedaan; o.a. kan genoemd worden administratie, ICT, verkoop, marketing, productie, techniek, HRM.

 

Plaatsing is mogelijk op basis van een kennismakingsovereenkomst met een arbeidsduur tussen de 20 en 40 uur. De deelnemers krijgen een vergoeding op basis van het wettelijk minimum (jeugd)loon, aangevuld met vakantiegeld en de binnen Philips gebruikelijke 13e maand-uitkering.

Het werkervaringsjaar

 

WGP-deelnemers doen bij Philips werk dat ertoe doet. Zo doen ze de kennis, vaardigheden en ervaring op, waarmee ze na hun WGP-tijd verder kunnen. Intensieve begeleiding is cruciaal voor het slagen van de WGP-trajecten. Daarom krijgt iedere WGP-deelnemer binnen Philips een vaste werkplekbegeleider en volgt men een aantal workshops en seminars, die helpen bij de persoonlijke ontwikkeling en uitstroom naar werk. Samen met de begeleider wordt vanaf de start een persoonlijk ontwikkelingsplan opgesteld en worden gerichte aktiepunten benoemd wat de kandidaat wil bereiken tijdens het WGP-jaar en wie/wat daarbij behulpzaam kan zijn.

 

Belangrijk is dat de deelnemers met een goede begeleiding en het WGP ontwikkelprogramma er zelf in slagen om een reguliere baan te verwerven. Hiervoor is het van belang dat de genoten vooropleiding, de werkervaringsplaats bij Philips en de gewenste beroepsrichting zoveel mogelijk in lijn liggen met elkaar.

Leerwerktrajecten

 

Naast de individuele werkervaringsplaatsen die binnen Philips beschikbaar zijn gesteld, bestaat er ook de mogelijkheid om deel te nemen aan een leerwerktraject.

 

Voor een aantal opleidingen zet Philips WGP zijn eigen klassen op. Deze trajecten starten met een ‘voortraject’ van twee of drie maanden met behoud van uitkering; wordt deze periode goed afgesloten dan stroomt de kandidaat door naar een werkplek binnen Philips. Daar krijgt de kandidaat de mogelijkheid om het praktijkgedeelte van de opleiding (drie of vier dagen werken) en het restant van de theorie (een dag opleiding) onder de knie te krijgen. Het doel is dat er relevante werkervaring kan worden opgedaan en de kandidaat het traject afsluit met een algemeen erkend vakdiploma. De trajectduur bedraagt 12 tot maximaal 24 maanden, afhankelijk van de duur van de opleiding.

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.