Philips presenteert handboek met succesfactoren voor e-health in de Europese Unie

november 16, 2015

  • Tweeënhalf jaar aan wetenschappelijk onderzoek van diverse Europese programma's voor geïntegreerde zorg en 2500 enquêtes bieden inzichten in de succesfactoren van 'connected care'-programma's in de EU
  • 'Advanced Care Coordination and Telehealth Deployment' (ACT) programma is gericht op de vergrijzing in Europa en de belasting door de zorg voor chronisch zieken

 

Amsterdam – Koninklijke Philips N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHIA) en de consortiumpartners van het ACT-programma (Advancing Care Coordination & Telehealth) kondigen vandaag de introductie aan van een handboekmet belangrijke Europese  ‘best practices’  om programma's voor 'connected care' en telezorg op te schalen. Het handboek is de uitkomst van 2½ jaar wetenschappelijk onderzoek naar gegevens vanuit verschillende 'connected health'-programma's in vijf Europese regio's. Het maakt inzichtelijk waarom bepaalde telezorgprogramma's succesvoller zijn dan andere. De opgedane inzichten zijn daarbij in de gehele EU toepasbaar.


'Connected care' wordt door veel overheden gezien als onmisbaar voor het realiseren van efficiëntere, meer patiëntgerichte en continue zorg voor de vergrijzende EU-bevolking. Ondanks geboekte successen worden veel lokale proefprojecten met 'connected care' echter niet opgeschaald en blijven de potentiële voordelen ervan onbenut.

 

Groningen
Het consortium heeft 2½ jaar lang gegevens onderzocht van programma's voor patiënten met COPD, diabetes en hartfalen in Baskenland (Spanje), Catalonië (Spanje), Schotland (Verenigd Koninkrijk), Groningen (Nederland) en Lombardije (Italië). Daarnaast heeft het 2500 enquêtes en groepsinterviews gehouden met deelnemende patiënten en zorgverleners. Geconcludeerd werd dat de schaalbaarheid van zorgcoördinatie en telezorg mogelijk is, maar dat aanzienlijke organisatorische aanpassingen nodig zijn om het proces tot een succes te maken. Daarnaast is in kaart gebracht op welke cruciale gebieden stappen nodig zijn om de transformatie naar duurzamere zorgstelsels te kunnen realiseren.

 

Het handboek adviseert dat patienten één aanspreekpunt toegewezen krijgen zodra zij in een geïntegreerd zorgprogramma terecht komen met diverse instellingen en zorgverleners. Zo wordt voorkomen dat patienten verschillende adviezen krijgen en niet weten waar ze aan toe zijn. De betrokkenheid van personeel is een kritische factor aangezien blijkt dat bij programma's met hoge scores voor kennis en betrokkenheid onder personeel de therapietrouw onder patiënten beter was dan in programma's met lagere betrokkenheidsscores. Daarnaast scoren preventieve gezondheidsprogramma's beter dan reactieve zorg. Verbeterde standaardisatie en interoperabiliteit binnen de Europese Unie maken benchmarking mogelijk en het opschalen van succesvolle programmas ten opzichte van lokale proefprojecten

 

“Slimmer gebruik van digitale innovatie is essentieel om actief ouder worden en een gezonde levenstijl mogelijk te maken,” aldus Andrus Ansip, vicevoorzitter Digitale Interne Markt binnen de Europese Commissie. “Het ACT-programma laat zien dat geïntegreerde zorg en telezorg actuele zorgbehoeften kunnen adresseren en kunnen helpen bij het langetermijn duurzaam maken van gezondheidszorg.”

 

“In Noord Nederland blijken pareltjes van e-health en gecoördineerde zorg als het ware tot bloei te zijn gekomen”, aldus professor Erik Buskens, programmadirecteur Healthy Aging van het UMC Groningen. “Op het moment dat professionals in goed onderling overleg, en in afstemming met de patient/burger, een innovatieve manier van zorg aanbieden kan de belofte van e-health bewaarheid worden. Ik hoop en verwacht dat wij in de nabije toekomst van onze gedeelde ervaringen gebruik kunnen maken, om op grotere schaal de geleerde lessen te kunnen toepassen en zodoende een transitie in gang te zetten”.

 

“Connected care is van groot belang voor de toekomst van onze zorgsystemen,” aldus Jeroen Tas, Chief Executive Officer, Healthcare Informatics Solutions and Services bij Philips. “Het ACT-onderzoek laat zien dat voor succesvolle e-health diensten de juiste technologie weliswaar het begin vormt, maar dat het gaat om de holistische aanpak van technologie, processen en mensen om een effectieve transformatie te bewerkstelligen”

 

Op de website van het ACT-programma vindt u meer informatie en kunt u het handboek downloaden: www.act-programme.eu 

Oudere dame bekijkt trands op telehealth tablet

Oudere dame bekijkt trands op telehealth tablet

Oudere patient gebruikt Philips telehealth oplossing

Oudere patient gebruikt Philips telehealth oplossing

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Saskia Maas
Philips Health Systems Benelux
Tel: +31 (0)653408194
Email: Saskia.maas@philips.com

 

Steve Klink
Philips Group Communications
Tel.: +31 6 10 88 88 24
E-mail: steve.klink@philips.com

.

Over Koninklijke Philips

Koninklijke Philips N.V. (NYSE: PHG; AEX: PHI) is een veelzijdige onderneming die actief is op het gebied van gezondheidszorg en welzijn. De onderneming is gericht op verbetering van de kwaliteit van leven van mensen door middel van zinvolle innovaties op het terrein van gezondheidszorg, lifestyle en verlichting. Het hoofdkantoor van Philips is gevestigd in Nederland. De onderneming boekte in 2014 een omzet van 21,4 miljard euro, heeft wereldwijd circa 106.000 medewerkers in dienst, en beschikt over verkoop- en servicepunten verspreid over meer dan 100 landen. De onderneming neemt een leidende positie in op het terrein van de cardiologie, spoedeisende zorg en zorg op afstand, energiezuinige verlichting en nieuwe verlichtingstoepassingen, en op het gebied van scheerapparaten en mondverzorgingsproducten. Meer nieuws over Philips vindt u op www.philips.com/nieuwscentrum.

 

De volgende organisatie zijn vertegenwoordigd binnen Het ACT consortium:
• Philips
• Universitätsklinikum Würzburg, Duitsland
• Aristotle University of Thessaloniki, Griekenland
• Telbios, Italië
• UMC Groningen, Nederland
• Kronikgune, Spanje
• Consorci Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer, Spanje
• Agencia D’informació, Avaluació I Qualitat En Salut, Spanje
• Servicio Vasco de Salud-Osakidetza, Spanje
• NHS 24, Schotland, Verenigd Koninkrijk
• University of Hull, Verenigd Koninkrijk
• City University London, Verenigd Koninkrijk
• Guy’s & St Thomas’ NHS Foundation Trust, Verenigd Koninkrijk

.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.