Philips Foundation gaat wereldwijde innovatie-partnerships aan met Rode Kruis en UNICEF

januari 21, 2015

Amsterdam – De Philips Foundation heeft wereldwijde innovatie-partnerships gesloten met UNICEF en het Rode Kruis (het Internationale Comité van het Rode Kruis en het Nederlandse Rode Kruis). De samenwerking gaat uit van drie nieuwe modellen voor co-creatie, waarmee de partners mogelijkheden kunnen benutten voor innovatie op basis van gedeelde waarden, gebruikmakend van een wereldwijd bereik van meer dan 190 landen. De Philips Foundation, die in 2014 werd opgericht, gaat de expertise van Philips op het gebied van onderzoek, ontwerp en technologie inzetten voor oplossingen op het gebied van gezondheidszorg en verlichting in achtergestelde gemeenschappen en rampgebieden.

 

“In 2015, terwijl de wereld zich opmaakt voor de definitieve vaststelling van de Post-2015 ontwikkelingsagenda van de Verenigde Naties, is het duidelijk dat we veel wereldproblemen alleen kunnen oplossen door sector overschrijdende samenwerking,” zegt Ronald de Jong, Chief Market Leader van Royal Philips en voorzitter van de Philips Foundation. “We kijken ernaar uit om de expertise en inspanningen van de mensen in onze organisaties optimaal te laten renderen. Bundeling van die expertise en inspanningen in wereldomspannende partnerships onder de Philips Foundation is een logische en veelbelovende stap om verder invulling te geven aan de missie van Philips om in 2025 de levens van 3 miljard mensen te verbeteren.”

 

Het Rode Kruis en de Philips Foundation gaan zich richten op het verkennen van innovaties en technologieën die kunnen bijdragen aan onmiddellijke hulpverlening aan mensen in gebieden die zijn getroffen door humanitaire crises, zoals natuurrampen. Speerpunten in de samenwerking zijn het zoeken naar manieren om betere gezondheidszorg te bieden, het leveren van krachtige verlichting op basis van zonne-energie om de veiligheid in getroffen gemeenschappen te verbeteren, en onderzoeken hoe bestaande technologie en duurzame werkwijzen kunnen worden ingezet bij het aansturen van noodhulp.

 

“De wereld kampt momenteel met een ongekend aantal crisissituaties. Daardoor verdiept de kloof tussen humanitaire behoeften en de hulp die geboden kan worden,” zegt Yves Daccord, algemeen directeur van het Internationale Comité van het Rode Kruis. “We moeten op zoek naar innovatieve manieren om sneller en effectiever in te spelen op de hulpvraag van miljoenen mensen. De partnership met de Philips Foundation is van cruciaal belang om ons te helpen de toekomst van de humanitaire hulpverlening op een nieuwe, duurzame leest te schoeien.”

 

De Philips Foundation en UNICEF hebben de handen ineen geslagen voor de ontwikkeling van zorginnovaties voor kinderen in de eerste 1000 dagen van hun leven, van het moment van bevruchting totdat ze twee jaar oud zijn – de periode waarin kinderen de basis leggen om gezond verder op te kunnen groeien. Als eerste stap in de samenwerking gaat de Philips Foundation de mondiale innovatie-agenda van UNICEF steunen en wil ze optreden als leidende partner in het Maker Movement-project in Nairobi, dat gericht is op het ontwikkelen en inzetten van oplossingen en nieuwe bedrijfsmodellen om moeders en kinderen in zorg-arme gebieden betere toegang tot gezondheidszorg te geven.

 

“We spannen ons in om kinderen een optimale levensstart te bieden, want goede zorg in de jongste jaren legt de beslissende basis voor je toekomst. De eerste 1000 dagen van een kinderleven zijn bepalend. Op dit moment ontvangen ongeveer 18 miljoen moeders over de hele wereld nog geen adequate prenatale en postnatale zorg,” vertelt Sharad Sapra, Principal Adviser en Director van het UNICEF Innovation Center. “Door samenwerking met de Philips Foundation kunnen experts werken aan het leveren van grensverleggende zorgtechnologieën en innovaties en deze toesnijden op de concrete behoeften van de gebieden en gemeenschappen waarin we werken.”

 

Daarnaast zal de Philips Foundation de landenorganisaties van Philips gaan ondersteunen met programma’s voor de lokale bevolking en daarbij innovatie, producten, kennis en menskracht inzetten op het vlak van gezondheidszorg en verlichting. Zo kan de Foundation aansluiten bij en voortbouwen op bestaande projecten van Philips, zoals het LED-verlichtingsprogramma met de KNVB in Afrika en Latijns Amerika, het Community Life Center in Kenya, the mobiele verloskundige zorg voor het terugdringen van moedersterfte in Indonesië, en het Design for Empowerment programma.

Meer informatie:

Eeva Raaijmakers
Philips Group Communications   
Tel: +31 61235 0597    
E-mail: eeva.raaijmakers@philips.com

.

Over Koninklijke Philips N.V.

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA is een veelzijdige onderneming die actief is op het gebied van gezondheidszorg en welzijn. De onderneming is gericht op verbetering van de kwaliteit van leven van mensen door middel van zinvolle innovaties op het terrein van gezondheidszorg, lifestyle en verlichting. Met het hoofdkantoor gevestigd in Nederland, heeft Philips – met in 2013 een omzet van EUR 23.3 miljard – wereldwijd circa 115.000 werknemers in dienst, met verkoop- en servicepunten verspreid over meer dan 100 landen. De onderneming heeft leiderschapsposities op het gebied van de cardiologie, spoedeisende zorg en zorg op afstand, energiezuinige verlichting en nieuwe verlichtingstoepassingen; daarnaast op het gebied van scheerapparaten en mondverzorgingsproducten. Meer nieuws over Philips vindt u op www.philips.nl/nieuwscentrum.

.

Over de Philips Foundation

De Philips Foundation is een geregistreerde liefdadigheidsorganisatie met als doel duurzame maatschappelijke verbetering te realiseren in achtergestelde gemeenschappen door het inzetten van innovatie, talent en voorzieningen. Samen met haar hoofdpartners, het Internationale Rode Kruis en UNICEF, zoekt de Philips Foundation naar vraagstukken waarbij de expertise van Philips en de ervaring van de partners kunnen worden ingezet voor levering van praktische, zinvolle oplossingen die de levens van mensen daadwerkelijk verbeteren. De Philips Foundation is actief op drie hoofdterreinen: noodhulp bij rampen, gemeenschapsontwikkeling en sociaal ondernemerschap. Ook de programma’s die overal ter wereld via de landenorganisaties van Philips worden uitgevoerd zullen worden ondersteund en aangeboden door de Philips Foundation. Het werk van de Philips Foundation ondersteunt de ambitie van Philips om in 2025 de levens van 3 miljard mensen te verbeteren. www.philips-foundation.com 


In Nederland geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), RSIN-nummer 854184788

.

Over UNICEF

UNICEF zorgt voor een betere wereld voor kinderen, in het bijzonder voor kinderen die het meest kwetsbaar zijn. Samen met onze partners werken we in 190 landen en gebieden en geven we kinderen de kans te overleven en zich te ontwikkelen. Omdat wij vinden dat elk kind kind moet kunnen zijn.

.

Over de Rode Kruis en Rode Halve Maan beweging

Het Internationale Rode Kruis en de Rode Halve Maan vormen als beweging het grootste humanitaire netwerk ter wereld. Missie is het verlichten van menselijk lijden, het beschermen van levens en gezondheid en het respecteren van de menselijke waardigheid, vooral bij gewapende conflicten en andere noodsituaties. De beweging is in alle landen van de wereld aanwezig en wordt ondersteund door miljoenen vrijwilligers.  De beweging bestaat uit het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRK), de Nationale Rode Kruis-  en Rode Halve Maan-verenigingen en de Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halve Maan-verenigingen (IFRC).

.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.