Speech Hans de Jong (CEO Benelux), 8ste Max Havelaar Lecture, Rotterdam


Bereiken van Sustainable Development Goals

oktober 28, 2015

Goedemiddag dames en heren

 

Het is me een genoegen vandaag hier te zijn voor de 8ste Max Havelaarlezing. Graag deel ik met u hoe wij bij Philips een bijdrage denken te kunnen leveren aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) en wat volgens ons de belangrijkste criteria zijn voor het realiseren van een duurzamere toekomst.

 

Het is bemoedigend te zien dat zo velen van u in deze ruimte belang stellen in dit onderwerp.
Laat me om te beginnen wat achtergronden met u delen over waar wij als onderneming voor staan en waarom we ons inzetten voor duurzaamheid.

 

Philips is een onderneming in de particuliere sector die zich inzet voor het leveren van innovaties die de levens van mensen verbeteren. Vorig jaar deden we de historische aankondiging dat Philips zal worden omgevormd tot twee sterke ondernemingen met elk hun eigen aandachtsgebied: de ene gericht op kansen in de technologie voor de gezondheidszorg en de ander op energiezuinige verlichtingsoplossingen.

 

Bij alles wat we doen plaatsen we de mens centraal. Ons doel is om in het jaar 2025 jaarlijks de levens te verbeteren van 3 miljard mensen. Vorig jaar, in 2014, hebben we met onze producten en oplossingen de levens van 1,8 miljard mensen verbeterd. Dit doen we door oplossingen te leveren die mensen helpen een gezonder leven te leiden. We helpen de efficiëntie en kwaliteit van gezondheidszorg te verbeteren. En we werken aan het realiseren van veiligere en beter leefbare steden.

 

Met andere woorden: via innovatie maken we de wereld gezonder en duurzamer. Daarom is het voor ons logisch te streven naar het leveren van een belangrijke bijdrage aan het realiseren van de nieuwe Sustainable Development Goals die zijn gesteld voor onze samenleving.

 

Duurzaamheid is al lange tijd een aandachtspunt binnen onze onderneming. Reeds in 1972 waren we betrokken bij de Club van Rome en hun zogenoemde Tweede Rapport. Dit Tweede Rapport bevatte een prognose voor de toekomst van het milieu. Het stelt uitdagingen vast met betrekking tot de duurzaamheid van onze planeet maar geeft ook aan dat catastrofes voor milieu en economie te vermijden en te voorkomen zijn, als we tenminste actie ondernemen.

 

Laten we eens wat dieper ingaan op de SDG’s en op de zaken waarop wij als onderneming ons richten. Dus: op welke manier levert Philips een bijdrage?

 

De wereld waarin wij leven, kent ernstige uitdagingen. In ontwikkelingslanden in Afrika sterven elk jaar weer zo'n 290.000 vrouwen tijdens zwangerschap en bevalling. Wereldwijd sterven 6,3 miljoen kinderen jonger dan 5 jaar aan aandoeningen die te voorkomen zijn, zoals diarree en longontsteking. En, een ander hard gegeven: 18% van de wereldbevolking heeft nog steeds geen toegang tot elektriciteit. Helaas kan ik zo nog even doorgaan. Het komt er allemaal op neer dat we actie moeten ondernemen.

 

Ik ben echter een optimist en ik geloof erin dat problemen opgelost kunnen worden. Innovatie en technologie kunnen daarin een belangrijke rol spelen. Philips heeft het tot haar doel gemaakt een toonaangevende stem te hebben in haar rol van innovator voor duurzame ontwikkeling, en in het bijzonder op het gebied van gezondheidszorg en energie-efficiëntie.

 

Kijkend naar de mogelijkheden die wij als organisatie hebben, bevatten de SDG's drie doelstellingen waaraan Philips een wezenlijke bijdrage kan leveren:

 

Doelstelling 3: ‘Verzekeren van een gezond leven en bevorderen van welzijn voor iedereen op elke leeftijd’.

Doel 7 ‘Verzekeren van toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen’, en Doel 12 ‘Verzekeren van duurzame consumptie- en productiemethoden’.

 

Wij zijn niet in staat deze kwesties alleen op te lossen. Niemand kan dit alleen doen. Alleen via een hechte samenwerking van verschillende partijen zoals overheden, NGO’s en industrie  kunnen we betekenisvolle verbeteringen bereiken. Graag deel ik met u enkele van de programma's waaraan wij werken.

 

In één werkgebied dat betrekking heeft op Doelstelling 3, Gezond Leven, geloven wij rotsvast in het versterken van plaatselijke systemen voor de gezondheidszorg. Een voorbeeld van hoe we dit in de praktijk brengen, is onze samenwerking met UNICEF.

 

Wij hebben de ambitie om de lokale zorg te verbeteren voor gemeenschappen die daar behoefte aan hebben. Om dat te bereiken, hebben we de Philips Foundation opgericht. Philips heeft veel hulpbronnen in de vorm van mensen en technologie en de Foundation kan daar gebruik van maken om haar doelen te realiseren.

 

Vorige maand nog, op 15 september, verrichtten de Philips Foundation, UNICEF en plaatselijke organisaties in Kenya de aftrap voor een gezamenlijk ontwikkelingsproject. Dit moet leiden tot innovatieve, betaalbare oplossingen in de gezondheidszorg voor moeders en hun jonge kinderen in situaties met beperkte medische hulpmiddelen.

 

Nieuwe, slimme oplossingen zijn van wezenlijk belang voor de gemeenschappen daar. Stel u deze situatie eens voor: in een van de grootste sloppenwijken van Nairobi bedient een medische staf van slechts 15 personen een bevolking van meer dan 100.000 mensen!

 

Zij doen hun werk met nauwelijks enige technische ondersteuning. Er zijn wel wat automatische apparaten, maar die zijn ofwel te duur, te onnauwkeurig, te gecompliceerd of voor hun werking afhankelijk van verwisselbare batterijen of elektriciteit.  Met dit in gedachten moeten we andere oplossingen bedenken, ontwerpen en leveren, maar wel op basis van de technologie die we ontwikkeld hebben.

 

Een voorbeeld van zo'n nieuwe oplossing die we geleverd hebben, is de automatische ademhalingsmonitor die is ontwikkeld om de diagnose van longontsteking te ondersteunen bij kinderen jonger dan 5 jaar.

 

We realiseerden ook een opwindbaar dopplerapparaat voor foetusonderzoek dat door de verpleegkundigen met veel enthousiasme werd ontvangen en onmiddellijk werd getest op een aantal zwangere vrouwen. Dit apparaat, dat via een handzwengel wordt opgeladen, telt tijdens de bevalling gemakkelijk en nauwkeurig de hartslag van de foetus. Dit zijn enkele van de oplossingen die we aan het ontwikkelen zijn en waaraan we meewerken. De volgende stap is de geleidelijke schaalvergroting tot 2018.

 

Laten we nu overschakelen naar het leveren van energie voor iedereen, de ambitie van Doelstelling 7.  We zullen moeten samenwerken om oplossingen te bedenken die de energie-efficiëntie bevorderen.  Eén voorbeeld hiervan zijn de Philips Community Light Centers die overal in Afrika en Zuid-Amerika werden ontwikkeld.

 

Een Community Light Center is een ruimte van 1000 m2 die wordt verlicht met de nieuwste LED-verlichtingstechnologie op zonne-energie. Het doel ervan is sociale en economische ontwikkeling mogelijk te maken in gemeenschappen die niet over elektriciteit beschikken. De oplossing verbetert het veiligheidsgevoel en leidt tot meer sociale activiteiten in de avond. Inwoners van de dorpen zijn nu bijvoorbeeld in staat 's avonds te voetballen, huiswerk te maken en hun winkels open te houden.

 

Philips heeft zich als doel gesteld om in 2016 nog eens 100 van deze centra gebouwd te hebben in Afrika en 30 in Zuid-Amerika. We werken daaraan in nauwe samenwerking met plaatselijke autoriteiten en stichtingen zoals de UN Foundation en de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond. Deze laatste zet zich in het bijzonder in voor het inspireren van kinderen en het overdragen van hun kennis van voetbal en sociale vaardigheden.

 

Ten slotte, maar zeker niet de minste, hebben we ons ook verbonden met Doelstelling 12. Wij geloven dat we alleen 'duurzame consumptie- en productiepatronen' kunnen verzekeren als we de fundamentele principes durven aan te pakken waarop het bedrijfsleven is gebouwd.

 

We zijn ervan overtuigd dat de wereld niet alleen behoefte heeft aan nieuwe producten en lokale oplossingen, maar ook van het feit dat de modellen die we vaak gezamenlijk hanteren voor het vervaardigen, gebruiken en verwijderen van producten op de lange termijn niet duurzaam zijn. Waarom zouden we producten in eigendom moeten hebben terwijl we in feite alleen willen dat ze ons ter beschikking staan? We moeten de hele waardeketen opnieuw ontwerpen tot een systeem dat zich het best laat omschrijven als: ”een overgang van eigendom naar het recht op tijdelijk gebruik”. Een echte circulaire economie met 100% hergebruik van materialen en het gebruik van hernieuwbare energie.

 

Maar wat betekent deze circulaire economie, en hoe werken we daaraan?

 

Bij Philips Lighting zijn we begonnen licht te verkopen in plaats van verlichtingsproducten. Light as a service! We verkopen het voordeel van onze producten in plaats van de producten zelf, en we blijven eigenaar van de producten. We ontwerpen ze voor herbruikbaarheid.


Een goed voorbeeld is onze eigen luchthaven Schiphol. Die wordt nu verlicht via een dienstverleningsmodel.  'Light as a service' betekent dat Schiphol betaalt voor het licht dat zij gebruikt, terwijl Philips eigenaar blijft van alle armaturen en installaties. Philips en onze partner, Cofely, zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de prestaties en duurzaamheid van het systeem en uiteindelijk ook voor het hergebruik en de recycling ervan aan het einde van de levensduur.

 

Wat hebben al deze voorbeelden nu met elkaar gemeen?

 

Ze laten ons zien dat, als je iets zoekt wat verdergaat dan hulp, wat verdergaat dan liefdadigheid, dat je dat vindt in samenwerking die via samen creëren leidt tot nieuwe oplossingen en modellen. Effectieve innovatie is in feite het resultaat van samen creëren.

 

De Verenigde Naties, samen met partijen die vorige maand aanwezig waren, waaronder Philips, zijn alle tot de slotsom gekomen dat we de Sustainable Development Goals nooit kunnen realiseren zonder wereldwijde partnerships.

 

Als onderneming geloven we al erg lang in de kracht er van. Wereldwijde partnerships maken mogelijk wat we het meest waarderen: schaalbaarheid. Het is dan niet langer een eenmalige oplossing die alleen duurzaam kan zijn zolang er budget beschikbaar is; het gaat dan meer over het leveren van oplossingen die én effectief zijn én financieel verdedigbaar.

 

Ik zou willen besluiten met wat wij tot nu toe geleerd hebben op weg naar een duurzamere wereld.

1. Verzeker dat de gevonden oplossingen ook echte oplossingen zijn voor de doelgroep en dat ze voor de lange termijn een integraal onderdeel worden van de bedrijfsvoering doordat ze schaalbaar en financieel haalbaar zijn.
2. Vind partners die niet alleen uw passie en visie delen, maar u ook aanvullen, die samen met u creëren en, heel belangrijk, die u uitdagen. Dat is van wezenlijk belang voor het bereiken van de broodnodige schaalgrootte bij het praktisch toepassen van duurzame oplossingen.

Hans de Jong, CEO Benelux

Hans de Jong, CEO Benelux

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.