Nieuwscentrum

sep 28, 2020

Philips en Enovation gaan XDS-netwerken van ziekenhuizen koppelen om digitale uitwisseling van patiëntgegevens op nationale schaal mogelijk te maken

  • Met een XDS-netwerk kunnen zorginstellingen patiëntgegevens digitaal op een gestandaardiseerde en beveiligde manier uitwisselen
  • Op regionaal niveau worden XDS-netwerken al gebruikt door een aantal samenwerkende ziekenhuizen om patiëntgegevens uit te wisselen: dit nieuwe initiatief zal landelijke uitwisseling mogelijk gaan maken
  • Op landelijk niveau worden patiëntgegevens nog vaak uitgewisseld door middel van DVD’s, USB-sticks, fax of op papier 

Eindhoven/Capelle aan den IJssel – Philips en Enovation, leveranciers van XDS-netwerken, hebben het initiatief genomen om ziekenhuizen met bestaande XDS-netwerken proactief technisch aan elkaar te koppelen. Op deze manier gaan beide partijen het mogelijk maken om op nationale schaal patiëntgegevens uit te wisselen. Deze ontwikkeling wordt ondersteund door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Veel ziekenhuizen in Nederland beschikken over een XDS-infrastructuur waardoor op een digitale en beveiligde manier gegevens kunnen worden uitgewisseld, mits de netwerken van de ziekenhuizen aan elkaar gekoppeld zijn. Op regionaal niveau hebben sommige samenwerkende ziekenhuizen al gekoppelde XDS-netwerken om digitaal patiëntgegevens met elkaar uit te wisselen.

De COVID-19 crisis heeft nog eens nadrukkelijk aangetoond dat het van belang is om digitale uitwisseling van patiëntgegevens binnen een structureel landelijk netwerk mogelijk te maken.

Henk Valk

CEO bij Philips Benelux

Beveiligd en gestandaardiseerd patiëntgegevens uitwisselen

De doelstelling van XDS (Cross-enterprise Document Sharing) is om de uitwisseling van patiëntgegevens tussen zorginstellingen mogelijk te maken, op een gestandaardiseerde en beveiligde manier. Het gaat hierbij met name om medische beelden en documenten zoals verslagen en brieven. Met dit nieuwe initiatief gaan Philips en Enovation landelijke uitwisseling van patiëntgegevens mogelijk te maken. Het uitwisselen van patiëntgegevens door ziekenhuizen op landelijk niveau gebeurt nu nog vaak op ad-hoc basis en fysiek door middel van DVD’s, USB-sticks, fax of op papier. 

 

“De COVID-19 crisis heeft nog eens nadrukkelijk aangetoond dat het van belang is om digitale uitwisseling van patiëntgegevens binnen een structureel landelijk netwerk mogelijk te maken”, zegt Henk Valk, CEO bij Philips Benelux. “Samen met Enovation gaan we werken aan het versneld opschalen van landelijke data-uitwisseling, zodat ziekenhuizen die gebruik maken van een XDS-infrastructuur op een digitale manier patiëntgegevens landelijk kunnen uitwisselen. Met de steun van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaan we de komende tijd hard aan de slag om de digitale uitwisseling van patiëntgegevens landelijk op een veilige manier mogelijk te maken. Daarbij werken we samen met nationale initiatieven.”

 

“De behoefte om beter en meer informatie uit te wisselen wordt steeds sterker”, zegt Jeroen van Rijswijk, CEO bij Enovation. “Dit enerzijds gedreven door een groeiende druk op de gezondheidszorg en anderzijds door de COVID-19 crisis. We zijn daarom ook erg trots op het feit dat we deze stap voorwaarts kunnen zetten. Door als marktpartijen samen de handen ineen te slaan, kunnen we de landelijke uitwisseling echt versnellen. We kijken ernaar uit om hier de komende periode concreet invulling aan te geven.”

Maken van technische afspraken voor uniforme koppeling

Uit onderzoek van Philips en Enovation blijkt dat 80% van de Nederlandse ziekenhuizen de afgelopen jaren heeft geïnvesteerd in een XDS-infrastructuur voor digitale uitwisseling van patiëntgegevens. Om patiëntgegevens landelijk uit te wisselen moeten de XDS-infrastructuren van de ziekenhuizen onderling worden gekoppeld. Dit neemt veel tijd in beslag. Bij iedere nieuwe koppeling moet een reeks van afspraken worden gemaakt. Er bestaat echter nog geen geharmoniseerde werkwijze voor het koppelen van XDS-infrastructuren. In verschillende stappen werken Philips en Enovation toe naar een landelijke en uniforme technische koppeling.

 

In een ‘proof of concept fase’ gaan Philips en Enovation samen bepalen welke technische afspraken er gemaakt moeten worden om een koppeling tussen de onderlinge XDS-infrastructuren mogelijk te maken. In de tweede fase is het de bedoeling om deze afspraken publiekelijk beschikbaar te stellen. In de derde fase hebben de partijen het voornemen deze afspraken in te zetten om de ziekenhuizen te koppelen. 

Samenhang nationale initiatieven

Voor de realisatie van een uitwisseling op nationale schaal is een belangrijke rol weggelegd voor landelijke en leverancier-overstijgende initiatieven en voorzieningen (zoals nationale toestemmingsvoorziening, eenheid van taal en het zorgadresboek) die worden ontwikkeld binnen programma’s als Twiin en MITZ. Door deze samenwerking werken Philips en Enovation actief mee aan het versnellen van deze initiatieven door de bestaande XDS-netwerken technisch te koppelen en de technische details openbaar te maken. Daarmee beogen beide partijen een positieve bijdrage te leveren aan de totstandkoming van een landelijke uitwisselinfrastructuur. 

 

DIM-nummer: 18090-00058339

Datum: September 2020

Over Koninklijke Philips N.V.

Koninklijke Philips N.V. (NYSE: PHG; AEX: PHIA) is een toonaangevende aanbieder van gezondheidstechnologie die zich richt op het verbeteren van de gezondheid van mensen en het bereiken van betere zorgresultaten binnen het gehele gezondheidscontinuüm, van gezond leven en preventie tot diagnostiek, behandeling en thuiszorg. Philips maakt gebruik van geavanceerde technologieën en diepgaand inzicht in klinische toepassingen en de behoeften van consumenten om geïntegreerde oplossingen te ontwikkelen. Het hoofdkantoor van Philips is gevestigd in Nederland. De onderneming is marktleider op het gebied van diagnostische beeldvorming, beeldgestuurde behandelingen, medische IT-toepassingen, patiëntbewaking, thuiszorgsystemen en gezondheidstoepassingen voor consumenten. Met wereldwijd circa 81.000 medewerkers en verkoop- en servicepunten verspreid over meer dan 100 landen genereerden de activiteiten op het gebied van gezondheidstechnologie in 2019 een omzet van 19,5 miljard euro. Voor nieuws over Philips kunt u terecht op www.philips.nl/nieuwscentrum

Klik hier voor meer informatieKlik hier voor minder informatie

Over XDS

XDS staat voor Cross-enterprise Document Sharing. Het is één van de technische integratieprofielen van IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) en is bedoeld om het delen van medische documenten en beelden tussen samenwerkende zorginstellingen mogelijk te maken, op een gestandaardiseerde en beveiligde manier. Steeds meer zorg is verdeeld over meerdere disciplines en op meerdere locaties. Om goede zorg te kunnen leveren is het delen van informatie van vitaal belang. Met XDS-infrastructuren kunnen zorginstellingen de informatie (met name beelden en documenten zoals verslagen, brieven etc.) direct met elkaar delen. Meer informatie op: https://www.nictiz.nl/standaarden/xds/

Klik hier voor meer informatieKlik hier voor minder informatie

Onderwerpen

Contact

Pieter de Meer

Pieter de Meer
PR & Communications Manager Health Systems Benelux
Tel.: +31 6 25 26 90 65

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Media assets

Deel op social media

(Meer) gerelateerd nieuws

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.