Nieuwscentrum

Philips biedt patiënten, zorgteams en overheden meer mogelijkheden met persoonlijke en populatiegerichte connected gezondheidsoplossingen tijdens de eHealth Week 2016

2 juni, 2016

 • https://www.philips.nl/a-w/about/news/archive/standard/about/news/press/2016/20160602-philips-biedt-patienten-zorgteams-en-overheden-meer-mogelijkheden-met-persoonlijke-en-populatiegerichte-connected-gezondheidsoplossingen-tijdens-de-ehealth-week-2016.html Link gekopieerd

 • Philips toont de nieuwste eHealth-oplossingen om de overstap te stimuleren naar het proactief werken aan de persoonlijke gezondheid en duurzame geintegreerde zorgmodellen
 • Philips-stand vormt het toneel voor het 'Health Collaboration Theater', een speciale sessie waarin de industrie, partners, zorginstellingen, beleidsmakers en ontwikkelaars van gedachten wisselen en samenwerken aan connected zorgsoftware, -oplossingen en diensten.


Amsterdam – Koninklijke Philips N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHI) neemt deel aan de eHealth Week 2016, die van 8 t/m 10 juni 2016 plaatsvindt in de Beurs van Berlage te Amsterdam. Als wereldwijd toonaangevende aanbieder op het gebied van eHealth zal Philips zijn nieuwste diensten voor gepersonaliseerde zorg, zorg-IT en beveiligde cloud-oplossingen presenteren. Met deze diensten kunnen consumenten proactief aan hun gezondheid werken en worden zorgverleners en overheden in staat gesteld wetenschappelijk onderbouwde eHealth-oplossingen op grote(re) schaal te implementeren.

“We zitten middenin een van de meest uitdagende periodes in de geschiedenis van de gezondheidszorg, waarin wereldwijde problemen op zorggebied samenvallen met de gevestigde medische praktijk en opkomende connectiviteitstechnologie”, vertelt Jeroen Tas, CEO van Connected Care and Health Informatics bij Philips. “Door middel van wetenschappelijk onderbouwde eHealth oplossingen kunnen we mensen en zorgteams toegang bieden tot bruikbare inzichten die bijdragen aan de verbetering van zorgresultaten, kostenbesparingen en betere toegankelijkheid van hoogwaardige zorg.”

Het programma van de eHealth Week is dit jaar opgebouwd rondom drie thema's: Mensen meer de regie geven ('Empowering People'), Vertrouwen en Standaarden ('Trust & Standards') en Sociale innovatie en Transitie ('Social Innovation & Transition'). Philips toont de nieuwste connected zorgoplossingen en -diensten waarmee mensen proactief kunnen werken aan hun eigen gezondheid en duurzamere geïntegreerde zorgmodellen tot stand kunnen komen.

Mensen en zorgteams krijgen de regie

Persoonlijke gezondheidsprogramma’s van Philips –Zelf actief aan de gezondheid werken is noodzakelijk om de toename van het aantal chronisch zieken een halt toe te roepen. Daarom ontwikkelde Philips connected meetapparatuur, via apps werkende gezondheidsprogramma’s en persoonlijke coaching, waarmee mensen zelf aan de slag kunnen. De oplossingen zijn ontwikkeld voor en afgestemd op het motiveren van mensen om gezonder te leven.

 •   De polsbloeddrukmeter van Philips – een compact en gemakkelijk mee te nemen apparaat waarmee de systolische en diastolische bloeddruk en hartslag kan worden gemeten. Oplaadbaar via USB.
 • Philips-weegschaal met lichaamsanalysefunctie – een elegant vormgegeven weegschaal die het lichaamsgewicht meet, de BMI berekent en het vetpercentage schat via bio-impedantieanalyse (BIA). Geschikt voor meerdere gebruikers dankzij acht verschillende gebruikersprofielen.


Home Monitoring
– Met Philips’ oplossingen op het gebied van zorgcoördinatie en eHealth kunnen zorgteams continu contact houden met patiënten thuis. Zo wordt voorkomen dat mensen opnieuw in het ziekenhuis moeten worden opgenomen, waar hoge kosten mee gemoeid zijn.

 • Een nieuwe, met biosensoren werkende oplossing die zorgverleners helpt om verslechtering bij patiënten vroegtijdig op te merken en tijdig te kunnen ingrijpen.
 • CareSensus voegt een nieuwe dimensie toe aan de verlening van thuiszorg door middel van een flexibele en betaalbare combinatie van fysieke zorg en telezorg. Daardoor kunnen senioren, die zo lang en zo veilig mogelijk zelfstandig willen blijven wonen, proactief worden ondersteund met cognitieve en/of fysieke beperkingen.

  Philips GoSafe, gecombineerd met CareSage, is een betrouwbaar, medisch waarschuwingssysteem voor ouderen. Zij kunnen het onopvallende, draagbare apparaat zowel binnen als buiten gebruiken. Dankzij de voorspellende analyses via CareSage kunnen zorgaanbieders de oudere patiënten beter monitoren en verzorgen.

  Vertrouwen en standaarden

  Universeel gegevensbeheer en geavanceerde analysefuncties – Geïntegreerde gegevens, analysefuncties en samenwerkingsdiensten geven zorgverleners de mogelijkheid om de integrale gezondheidsinformatie van een patiënt op te vragen. Zo kan snel tot actie worden overgegaan wanneer dat nodig is.

 • Een nieuwe oplossing voor gegevensbeheer, ontwikkeld in samenwerking met Hitachi Data Systems, wordt gekenmerkt door een hoge mate van schaalbaarheid en hoge prestaties.
 • Cloudplatform Philips HealthSuite, een open platform voor diensten, toepassingen en tools waarmee een nieuwe generatie connected innovaties op het gebied van gezondheid en klinische IT kan worden ontwikkeld.

  Sociale innovatie en transitie

  Alle grote uitdagingen voor de gezondheidszorg op dit moment, zijn niet door één organisatie alleen op te lossen. Tijdens de ‘eHealth collaboration talks’ – Philips-stand (N21) – kunnen bezoekers persoonlijk ervaren hoe connected oplossingen en diensten voor zorg-IT werken. In korte presentaties wordt getoond hoe Philips samenwerkt met zorgorganisaties en zorgverleners en overheden ondersteunt om eHealth te implementeren met het oog op een gezondere en hechter verbonden samenleving.

  - Connected diagnosetechnieken
  Bezoekers ontdekken ook hoe Philips en KSYOS, het grootste telemedisch centrum van Nederland, de mogelijkheden verkennen van virtuele diagnostiek op cloudbasis. Daarbij wordt gebruikgemaakt van Lumify, het eerste echografiesysteem ter wereld dat met een mobiele app werkt.

  - Mensen met depressies helpen met eHealth
  Philips en het Trimbos-instituut presenteren ‘werk in uitvoering’: een gepersonaliseerde en connected oplossing ter ondersteuning van huisartsen en eerstelijnstherapeuten. Het is een krachtig hulpmiddel om mensen met een depressie te helpen aan de hand van een gegevensgestuurde en continu beschikbare gefaseerde preventiemethode.

  - Digitale zorginnovatie door middel van co-creatie
  Patiënten volledige toegang bieden tot hun gezondheidsinformatie is buitengewoon complex en vergt een ingrijpende aanpassing van de huidige zorgverleningsmodellen. Philips kiest daarbij voor een innovatieve aanpak en gebruikt ontwerpprincipes, IT en verbinding van patiënten, zorgverleners en beleidsmakers om co-creatie en innovatie mogelijk te maken. Op onze stand komen bezoekers te weten hoe we bij dit project hebben samengewerkt met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

  - Bevindingen uit de Future Health Index
  Philips heeft onderzoek gedaan binnen dertien landen om te meten in welke mate men bereid is de noodzakelijke stappen te zetten om problemen op volksgezondheidsgebied op te lossen. Het is voor het eerst dat een onderneming op zo'n brede schaal, en met medewerking van zulke uiteenlopende belanghebbenden, standpunten en bevindingen heeft geïnventariseerd om zicht te krijgen op de factoren die voor en tegen verdere integratie van zorgstelsels werken.

  - Schaalvergroting van eHealth in Europa
  Hoewel tal van lokale eHealth-proefprojecten succesvol zijn, leidt dit maar zelden tot schaalvergroting en worden potentiële mogelijkheden niet geïmplementeerd. Namens de partners in het ACT@Scale-consortium laat Philips zien welke kansen er zijn voor EU-brede toepassing van wetenschappelijk onderbouwde zorgcoördinatie en telezorg. Ook geven we inzicht in het grootschalige ACT@Scale-gegevensanalyseprogramma dat onlangs is aangekondigd.


  Jeroen Tas
  , CEO van Connected Care and Health Informatics van Philips, geeft op woensdag 8 juni om 15.00 uur een keynote speech onder de titel 'Transitioning to human-centric care at scale'.

  Ga naar
  www.philips.com/ehealthweek voor meer informatie over de aanwezigheid van Philips op de eHealth Week 2016, en volg @PhilipsLiveFrom voor nieuws over #ehealthweek gedurende het evenement.

 • https://www.philips.nl/a-w/about/news/archive/standard/about/news/press/2016/20160602-philips-biedt-patienten-zorgteams-en-overheden-meer-mogelijkheden-met-persoonlijke-en-populatiegerichte-connected-gezondheidsoplossingen-tijdens-de-ehealth-week-2016.html Link gekopieerd

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Saskia Maas
Philips Health Systems Benelux
Tel: +31 (0)653408194
Email: saskia.maas@philips.com

Over Koninklijke Philips N.V

Koninklijke Philips N.V. (NYSE: PHG; AEX: PHIA) is een toonaangevende aanbieder van gezondheidstechnologie die zich richt op het verbeteren van de gezondheid van mensen en het bereiken van betere zorgresultaten binnen het gehele gezondheidscontinuüm, van gezond leven en preventie tot diagnostiek, behandeling en thuiszorg. Philips maakt gebruikt van geavanceerde technologieën en diepgaand inzicht in klinische toepassingen en de behoeften van consumenten om geïntegreerde oplossingen te ontwikkelen. De onderneming is marktleider op het gebied van diagnostische beeldvorming, beeldgestuurde behandelingen, medische IT‑toepassingen, patiëntbewaking, thuiszorgsystemen en gezondheidstoepassingen voor consumenten. Het hoofdkantoor van Philips is gevestigd in Nederland. Met wereldwijd circa 69.000 medewerkers en verkoop- en servicepunten verspreid over meer dan 100 landen genereerden de activiteiten op het gebied van gezondheidstechnologie in 2015 een omzet van 16,8 miljard euro. Voor nieuws over Philips kunt u terecht op www.philips.nl/nieuwscentrum.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.