Nieuwscentrum

VN-klimaatconferentie COP21: Philips zegt toe in 2020 CO2-neutraal te zijn


Philips verbindt toezegging met oproep aan wereldleiders om ambitieuzere doelen te stellen voor energie-efficiëntie om 'catastrofale' klimaatverandering af te wenden

december 7, 2015

  • https://www.philips.nl/a-w/about/news/archive/standard/about/news/press/2015/20151207-VN-klimaatconferentie-COP21-Philips-zegt-toe-in-2020-CO2-neutraal-te-zijn.html Link gekopieerd

Parijs, Frankrijk – Koninklijke Philips N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHIA) heeft vandaag toegezegd vanaf 2020 CO2-neutraal te zullen zijn. Philips is in Parijs vertegenwoordigd op de klimaattop COP21 en heeft daar aangegeven zijn aandeel te zullen vervullen bij het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen door zijn CO2-voetafdruk tot nul te reduceren.

 

Philips verwacht tussen 2007 en 2015 zijn CO2-voetafdruk met 40% te hebben teruggebracht, maar wil de emissieverlaging versnellen en nu binnen vijf jaar op nul uitkomen. Philips wil dit ambitieuze doel bereiken via een meer sporen beleid, waarbij de onderneming het energieverbruik van de eigen activiteiten zal verlagen en meer efficiëntie gaat inbrengen in logistieke processen en bij zakenreizen.

 

Een maatregel die met het oog daarop al eerder is genomen, betreft het lidmaatschap van het RE100-programma – een samenwerkingsverband van invloedrijke ondernemingen dat zich inzet voor 100% hernieuwbare elektriciteit. Philips heeft zijn gebruik van hernieuwbare energie in zes jaar tijd (2008-2014) al verhoogd van 8% naar 55%.

 

De aankondiging valt samen met de toespraak door Eric Rondolat (Chief Executive Officer van Philips Lighting) op de COP21 Energy Day Summit, waarin hij regeringsleiders aanspoort om ambitieuzere doelen te stellen bij het tegengaan van klimaatverandering. “De huidige stand van zaken is dat we nu op het omslagpunt van de klimaatverandering zijn aangekomen en moeten concluderen dat alle bijdragen die wereldwijd zijn gedaan, ontoereikend zijn om een in potentie catastrofale wereldwijde temperatuurstijging af te wenden. De wereld moet ambitieuzere doelen stellen om de energie-efficiëntie te verbeteren”, aldus Rondolat. “Een snellere overstap op LED-verlichting, sterker inzetten op renovatie van bestaande stedelijke infrastructuur en bredere toepassing van LED-verlichting op zonne-energie zouden enorme voordelen bieden.”

 

Uit onderzoeken blijkt dat de voorgenomen nationaal vastgestelde bijdragen – ofwel de 'Intended National Determined Contributions' (INDC's) – van de landen die deelnemen aan COP21 de wereldwijde opwarming naar verwachting zullen beperken tot een waarde tussen 2,7°C en 4°C aan het einde van deze eeuw. Dat is een verbetering ten opzichte van het 'business as usual '-scenario, waarmee een opwarming van 6,5°C ontstaat. Ten opzichte van de mondiaal overeengekomen 2°C schiet het echter tekort. Daarentegen is er ook onderzoek waaruit blijkt dat de wereldwijde jaarlijkse verbetering van de energie-efficiëntie twee keer zo snel zou kunnen gaan door gebruik te maken van bestaande technologieën. Dat zou de helft van de emissieverlagingen opleveren die nodig zijn om de verwachte opwarming tot 2°C te beperken.

 

Eric Rondolat benadrukte het grote belang van de verlichtingsindustrie bij het verbeteren van de energie-efficiëntie, gelet op het feit dat verlichting goed is voor maar liefst 19% van het wereldwijde elektriciteitsverbruik. Philips is nog een stap verder gegaan door geïntegreerde LED-verlichtingssystemen te ontwikkelen, waarmee beheer op afstand mogelijk is en de verlichting ook alleen bij behoefte kan worden ingeschakeld. Op die manier zijn energiebesparingen tot 80% mogelijk. De onderneming heeft sinds 2011 meer dan 260 projecten met geïntegreerde straatverlichting gerealiseerd, van pittoreske Italiaanse plaatsjes tot miljoenensteden als Los Angeles.

 

Eric Rondolat wees er verder op dat de internationale verlichtingssector momenteel aanzienlijke vooruitgang boekt. Zelfs onder invloed van mondiale trends als bevolkingsgroei, verstedelijking en de groei van de middenklasse, waardoor er tussen nu en 2030 35% meer lichtpunten zullen komen, kunnen de enorme verbeteringen door LED- en geïntegreerde verlichting leiden tot een beperking van de CO2-uitstoot die nog hoger is dan verwacht. De wereldwijde transitie naar LED-verlichting zal tussen nu en 2030 een elektriciteitsbesparing van 53% opleveren vergeleken met het 'business as usual '-scenario.

 

Volgens Rondolat zullen nieuwe bedrijfsmodellen, financieringsopties, stimuleringsmaatregelen en een overgang naar circulaire dienstverleningsmodellen leiden tot kortere renovatiecycli. Hij voegde er echter aan toe dat, om een snellere transitie mogelijk te maken, wetgevers wel bereid moeten zijn om hoge maar haalbare energienormen te stellen.

  • https://www.philips.nl/a-w/about/news/archive/standard/about/news/press/2015/20151207-VN-klimaatconferentie-COP21-Philips-zegt-toe-in-2020-CO2-neutraal-te-zijn.html Link gekopieerd

Over Koninklijke Philips N.V.:

Koninklijke Philips N.V. (NYSE: PHG; AEX: PHI) is een veelzijdige onderneming die actief is op het gebied van gezondheidszorg en welzijn. De onderneming is gericht op verbetering van de kwaliteit van leven van mensen door middel van zinvolle innovaties op het terrein van gezondheidszorg, lifestyle en verlichting. Het hoofdkantoor van Philips is gevestigd in Nederland. De onderneming boekte in 2014 een omzet van 21,4 miljard euro, heeft wereldwijd circa 108.000 medewerkers in dienst, en beschikt over verkoop- en servicepunten verspreid over meer dan 100 landen. De onderneming heeft een leidende positie op het gebied van cardiologie, spoedeisende zorg en zorg op afstand, energiezuinige verlichting en nieuwe verlichtingstoepassingen, en op het gebied van scheerapparaten en mondverzorgingsproducten. Meer nieuws over Philips vindt u op www.philips.nl/nieuwscentrum.  .

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.