Nieuwscentrum

VNO-NCW neemt Benchmark Duurzaam Ketenbeheer in ontvangst


Philips, Heineken, BAM en Inditex winnen Verantwoord Ketenbeheer Management Award

maart 5, 2015

  • https://www.philips.nl/a-w/about/news/archive/standard/about/news/press/2015/20150305-VNO-NCW-neemt-Benchmark-Duurzaam-Ketenbeheer-in-ontvangst.html Link gekopieerd

Hans de Boer, voorzitter van ondernemingsorganisatie VNO-NCW, neemt donderdag 5 maart het rapport Benchmark Duurzaam Ketenbeheer 2014 in ontvangst. Het rapport van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) neemt dit jaar voor het eerst ook enkele buitenlandse bedrijven onder de loep. 

 

Het VBDO-onderzoek heeft zich bediend van een vernieuwde methodiek. Die vernieuwde manier van kijken naar ketenbeheer genereert vooral meer kwantitatieve gegevens. Er is, meer nog dan voorheen, aandacht voor de meetbare doelstellingen die de onderzochte bedrijven zichzelf opleggen en de resultaten die op die doelstellingen zijn behaald. “Daardoor is het in deze benchmark een nog grotere uitdaging geworden om hoog te scoren”, aldus VBDO-directeur Giuseppe van der Helm.

 

Bedrijfssectoren
Ook is dit jaar voor het eerst per bedrijfssector gekeken naar hoe ondernemingen presteren op verantwoord ketenbeheer. Acht sectoren heeft de VBDO onderzocht, elk vertegenwoordigd door vier Nederlandse en een buitenlandse vertegenwoordiger. Die laatste is geselecteerd uit de Robeco-SAM European Industry Leaders. “We hebben de ambitie om deze benchmark, de oudste van al onze benchmarkonderzoeken, meer internationaal te maken”, zegt Van der Helm daarover. “Door buitenlandse bedrijven toe te voegen, kunnen we de prestaties van Nederlandse bedrijven in een meer internationaal perspectief plaatsen.”
Met de introductie van buitenlandse bedrijven in de benchmark dient zich meteen een bijzondere nieuwkomer aan in de top van best presterende ondernemingen. De Spaanse textielreus Inditex komt binnen als onderneming die binnen de retailsector haar verantwoord ketenbeheer het best op orde heeft.

 

Koplopers
Inditex is daarmee één van de winnaars geworden van de Verantwoord Ketenbeheer Management Award die de VBDO jaarlijks uitreikt. Het textielbedrijf deelt die eer met Koninklijke BAM Groep (bouwsector), Heineken (voedingsmiddelen) en Philips (technologie). De prijs gaat dit jaar voor het eerst naar vier koplopers uit verschillende sectoren. In voorgaande jaren bracht de benchmark slechts één winnaar voort. Nieuwkomer Inditex heeft 82 procent van het maximaal haalbare aantal punten gehaald.

 

De jury stelt dat de Spaanse modereus voorloopt waar het gaat om aandacht voor leefbaar loon voor textielwerkers in de keten. Juryvoorzitter Jan van der Kolk: "Het is verheugend dat dit belangrijke onderwerp op de agenda is gezet door een hoofdrolspeler”.

 

Circulaire economie
De hoogste score komt van Philips. De onderneming op het gebied van gezondheidszorg en welzijn behaalt maar liefst 92 procent van het maximaal haalbare puntenaantal. Philips is al acht jaar bij de koplopers in de benchmark, waarvan vele jaren winnaar. De onderneming is onder andere voorloper in de wijze waarop het aansluiting zoekt en vindt bij de principes van circulaire economie.

 

Heineken scoort 77 procent van de punten. De bierbrouwer valt op door de wijze waarop het rapporteert over hoe het bedrijf omgaat met klokkenluiders en klachten van stakeholders. “Van alle onderzochte bedrijven heeft Heineken daarover het meest uitgebreid informatie verschaft”, aldus Van der Helm. “Dat is opmerkelijk want de jury heeft, zowel dit jaar als in voorgaande jaren, bedrijven geregeld kritisch betracht op dit punt. Heineken geeft hier het goede voorbeeld.”

 

Transparantie
BAM, goed voor 75 procent van het puntenaantal, doet het vooral goed op transparantie. Het bouwbedrijf is niet bang om openlijk te rapporteren. Ook waar duurzaamheidsdoelen niet worden gehaald, wordt die informatie zonder enige terughoudendheid publiekelijk gedeeld, zo meldt de jury.

 

Opmerkelijk is in dit verband ook de voetnoot van de jury waarin ze het vermoeden uit dat sommige onderzochte bedrijven het beter doen dan uit hun openbare informatie blijkt. De VBDO kiest ervoor om bedrijven alleen te beoordelen op openbare informatie. “Dat doen we vanuit de gedachte dat transparantie randvoorwaarde is voor duurzaam ondernemerschap”, legt Van der Helm uit. De jury heeft echter de indruk dat sommige onderzochte bedrijven lang niet altijd de vooruitgangen kenbaar maken in de verduurzaming van de keten. Van der Kolk betreurt dat: “Die bescheidenheid is eigenlijk jammer. Immers, goed doen, doet goed volgen. Bedrijven doen er dus goed aan om te melden als ze een duurzaamheidsdoel realiseren.”

 

Hans de Boer van VNO-NCW valt de eer te beurt om het VBDO-rapport als eerste in te zien. De ondernemingsorganisatie treedt al langer op als pleitbezorger van verantwoord ketenbeheer.

 

Het onderzoek voor de Benchmark Verantwoord Ketenbeheer 2014 is mede mogelijk gemaakt door financiële steun van ICCO Corporation.

  • https://www.philips.nl/a-w/about/news/archive/standard/about/news/press/2015/20150305-VNO-NCW-neemt-Benchmark-Duurzaam-Ketenbeheer-in-ontvangst.html Link gekopieerd

Over Koninklijke Philips N.V.:

Koninklijke Philips N.V. (NYSE: PHG; AEX: PHI) is een veelzijdige onderneming die actief is op het gebied van gezondheidszorg en welzijn. De onderneming is gericht op verbetering van de kwaliteit van leven van mensen door middel van zinvolle innovaties op het terrein van gezondheidszorg, lifestyle en verlichting. Het hoofdkantoor van Philips is gevestigd in Nederland. De onderneming boekte in 2014 een omzet van 21,4 miljard euro, heeft wereldwijd circa 105.000 medewerkers in dienst, en beschikt over verkoop- en servicepunten verspreid over meer dan 100 landen. De onderneming heeft een leidende positie op het gebied van cardiologie, spoedeisende zorg en zorg op afstand, energiezuinige verlichting en nieuwe verlichtingstoepassingen, en op het gebied van scheerapparaten en mondverzorgingsproducten. Meer nieuws over Philips vindt u op www.philips.com/nieuwscentrum.

.

Over de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO):

De VBDO maakt zich sterk voor een duurzame kapitaalmarkt. Een markt die naast financiële criteria ook rekening houdt met sociale- en milieucriteria. De VBDO maakt multinationals én beleggers bewust van hun rol door nieuwe activiteiten te initiëren en haar mening te geven over gewenste ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. De VBDO heeft particuliere en institutionele leden en onderhoudt goede relaties met het bedrijfsleven. Voor meer informatie: www.vbdo.nl

.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.