Philips verhoogt omzet uit ‘Green Products’ naar 52% van totale omzet en bereikt ‘Green Innovation target’ jaar eerder dan gepland

februari 24, 2015

Amsterdam – Koninklijke Philips N.V. (NYSE: PHG; AEX: PHI) maakt vandaag bekend dat het goede vooruitgang heeft geboekt met zijn duurzaamheidsprestaties: de omzet uit ‘Green Products’ is in 2014 gestegen naar EUR 11,1 miljard, waarmee het aandeel van de totale omzet nu 52% bedraagt1. Philips heeft in 2014 EUR 463 miljoen geïnvesteerd in ‘Green Innovation’ en heeft zijn EcoVision-programma, dat een waarde van EUR 2 miljard vertegenwoordigt, inmiddels voltooid – een jaar eerder dan gepland. De divisie Lighting heeft haar jaarlijkse investeringen verhoogd en heeft met EUR 255 miljoen de grootste bijdrage aan ‘Green Innovation’ geleverd. Dat bedrag is hoofdzakelijk ingezet voor de verdere ontwikkeling van LED-oplossingen2. Daarnaast is Philips erin geslaagd om zijn operationele CO2-footprint met 5% te verlagen ten opzichte van 2013.

 

“Dat we ons ‘Green Innovation’-doel van EUR 2 miljard eerder dan gepland hebben gerealiseerd, geeft duidelijk blijk van de versnelling van het tempo waarin we binnen Philips duurzame activiteiten ontplooien en waarde creëren. Inmiddels verbeteren we het leven van 1,9 miljard mensen3, waarmee we uitstekend op koers liggen om onze EcoVision-doelen te realiseren”, aldus Jim Andrew, voorzitter van de Sustainability Board en Chief Strategy & Innovation Officer bij Philips.

 

De energiezuinigheid van het totale productaanbod is in 2014 licht gestegen. Philips gaat bijvoorbeeld in Madrid het gehele stadsverlichtingssysteem renoveren met 225.000 energiezuinige lichtbronnen, waarmee dit het grootste renovatieproject voor straatverlichting ter wereld tot nu toe wordt. Bij Healthcare is het ‘Green Product’-aanbod uitgebreid met zeven nieuwe producten die behandelingsresultaten en de toegankelijkheid van zorg verbeteren en tegelijk minder milieubelastend zijn.

 

Philips heeft zijn inzet voor de kringloop economie4 uitgebreid en heeft in Best een nieuw renovatiecentrum voor medische beeldvormingssystemen geopend. Dit centrum vertegenwoordigt een belangrijke mijlpaal in het introduceren van de milieuvoordelen en financiële baten van de kringloop economie in de gezondheidszorgindustrie. Een ander voorbeeld is het nieuwe koffiezetapparaat SENSEO® Up, dat voor 13% uit gerecycled plastic bestaat.

 

“We zien dat maatschappelijke overtuigingen en milieu-afwegingen een essentieel element zijn geworden in de besluitvorming van klanten”, voegt Jim Andrews toe. “Wij denken daarom dat de integratie van kringloopprincipes in onze onderneming zal leiden tot wezenlijke nieuwe mogelijkheden om onze innovatie en groei te versnellen.”

 

Het duurzaamheidsverslag voor 2014 is een integraal onderdeel van het Philips-jaarverslag voor 2014, dat kan worden geraadpleegd op www.2014.annualreport.philips.com.


Noot voor de redactie:

 

About EcoVision
Philips’ EcoVision program comprises key performance indicators in the areas of improving people’s lives, Green Product sales, Green Innovation (incl. Circular Economy), Green Operations, Health & Safety and Supplier Sustainability. For more information of 2015 targets, please visit Philips Annual Report 2014.

 


 

1 ‘Green Products’ moeten, afgemeten aan sectornormen, bewijsbaar toonaangevend zijn in ten minste één ‘Green Focal Area’; dit wordt vastgesteld aan de hand van een sectorspecifieke ‘peer group’. Hiervan is sprake als het desbetreffende product ten minste 10% beter presteert dan referentieproducten (een concurrerend product of voorganger in de desbetreffende productreeks), beter presteert dan productspecifieke duurzaamheidscriteria, of een erkend ecoprestatielabel toegekend krijgt. De ‘Green Focal Areas’ zijn: energiezuinigheid, verpakking, aanwezigheid van gevaarlijke stoffen, gewicht, afvalverwerking/hergebruik en betrouwbaarheid tijdens de gehele levensduur.
2 Alle prestatiecijfers zijn opnieuw berekend om de invloed van Lumileds en Automotive buiten beschouwing te laten.
3 Het aantal levens dat we verbeteren, wordt berekend aan de hand van een vermenigvuldiging: de ene factor bestaat uit statistische en marktgegevens over het aantal mensen dat in aanraking komt met Philips-producten die tijdens hun gebruiksduur bijdragen aan maatschappij of milieu; de andere factor is het aantal producten dat in een jaar wordt verkocht. Na correctie voor dubbeltellingen wordt het aantal levens berekend dat met onze innovatieve oplossingen is verbeterd. In 2014 hebben we de levens van 1,9 miljard mensen verbeterd.
4 De kringloop economie is een aanjager van innovaties op het gebied van hergebruik van materialen, componenten en producten, maar ook van bedrijfsmodellen zoals oplossingen en diensten. In een kringloop economie is het dankzij effectiever materiaalgebruik mogelijk om meer waarde te creëren, zowel door kostenbesparingen als door de ontwikkeling van nieuwe markten of uitbreiding van bestaande markten.

Philips Sustainability Infographic

Philips Sustainability Infographic

Philips Circular Economy Infographic

Philips Circular Economy Infographic

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Eeva Raaijmakers
Philips Group Communications
Tel: +31612350597
E-mail: eeva.raaijmakers@philips.com 

.

About Royal Philips:

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) is a diversified health and well-being company, focused on improving people’s lives through meaningful innovation in the areas of Healthcare, Consumer Lifestyle and Lighting. Headquartered in the Netherlands, Philips posted 2014 sales of EUR 21.4 billion and employs approximately 105,000 employees with sales and services in more than 100 countries. The company is a leader in cardiac care, acute care and home healthcare, energy efficient lighting solutions and new lighting applications, as well as male shaving and grooming and oral healthcare. News from Philips is located at www.philips.com/newscenter.

.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.