Nieuwscentrum

Philips steunt initiatief om restenergie aan te wenden voor productiviteitsstijging en economische groei


Uit nieuw rapport blijkt dat 98% van de energie wordt verspild, en dat een beperkte stijging van de energieproductiviteit de economie stimuleert, banen schept en het milieu helpt te ontzien.

februari 17, 2015

Brussels – Een vandaag gepresenteerd rapport over energieproductiviteit en economische welvaart (2015 Energy Productivity and Economic Prosperity Index) laat zien dat verbetering van de energieproductiviteit geweldige mogelijkheden biedt voor economische groei en aanzienlijke maatschappelijke en milieuvoordelen kan opleveren. Het rapport is in opdracht van Koninklijke Philips N.V. (AEX: PHI; NYSE: PHG) opgesteld door The Lisbon Council, Ecofys en Quintel Intelligence, en is de eerste wereldwijde index waarin landen worden gerangschikt op energieproductiviteit, berekend aan de hand van economische output per eenheid verbruikte energie.[1] Het rapport waarschuwt dat het huidige tempo waarin de energieproductiviteit verbetert – wereldwijd rond 1,3% per jaar – te langzaam is om de stijgende vraag naar energie bij te houden.

 

In het rapport wordt geconcludeerd dat de grootste stijging in energieproductiviteit moet komen van verbeteringen aan woningen en bedrijfsgebouwen. Een eenvoudig voorbeeld betreft het koken van een ei, waarbij slechts 2% van de verbruikte energie wordt aangewend voor de ‘productie’ van het gekookte ei. Bijna 98% van alle energie die we verbruiken in productieprocessen gaat op vergelijkbare wijze verloren. Door alleen nu al meer gebruik te maken van energiezuinige apparaten, LED-verlichting, isolatie en andere technologie, kunnen Europese huishoudens hun energierekening met een derde verlagen. Bovendien kan het totale energieverbruik in de EU met 35% worden verlaagd door het tempo waarin de energieproductiviteit in de EU wordt verbeterd, ruim te verdubbelen van bijna 1,5% tot 3% per jaar in 2030.

 

“Als we het hebben over energiezuinigheid, kan LED-verlichting een belangrijke bijdrage leveren aan het tegemoetkomen aan de steeds groter wordende vraag naar energie in de toekomst. LED-verlichting kan in een gemiddeld huishouden al een verbetering van 500% in de energieproductiviteit opleveren. En door LED-lichtbronnen te koppelen aan sensoren, apps en regelsystemen, kunnen nog grotere besparingen worden gerealiseerd. Deze technologie zorgt voor een drastische verandering in de manier waarop mensen thuis, op hun werk en in hun leefomgeving verlichting ervaren en hiermee omgaan”, aldus Harry Verhaar, hoofd Global Public & Government Affairs bij Philips Lighting. Volgens het in het rapport beschreven ‘High-Energy Productivity Growth Scenario’ zouden we in de toekomst ca. twaalf Europese huishoudens kunnen verlichten met 1.000 KWh aan elektriciteit. Dat is ongeveer de hoeveelheid energie die momenteel nodig is om twee huishoudens te verlichten.

 

Miguel Arias Cañete, Europees Commissaris voor Klimaatactie en Energie, voegt daaraan toe: “Energiezuinige technologie is een krachtig instrument om banen te scheppen en biedt geweldige mogelijkheden om de economische groei en het concurrentievermogen van de EU te stimuleren. Energieproductiviteit biedt een uitstekend kader om onderbenutte energiebronnen aan te wenden. Daarom ben ik blij met de publicatie van dit rapport. Het zal ons in de komende jaren helpen innovatie te gebruiken om efficiëntie te bevorderen en de prestaties van Europa op dit cruciale vlak te verbeteren.”

 

Het rapport roept beleidsmakers op om ambitieuzere doelen te stellen voor de verbetering van de energieproductiviteit. Het laat zien dat een hoge mate van energie-efficiëntie zal bijdragen aan de wereldwijde economische groei. Een verdubbeling van de verbetering van de energieproductiviteit zou in 2020 al meer dan 6 miljoen banen wereldwijd kunnen opleveren, en in 2030 de wereldwijde rekening voor fossiele brandstoffen met meer dan 2 biljoen euro kunnen verlagen. Verdere vooruitgang in de zes grootste economieën ter wereld – de VS, Rusland, China, Japan, India en de EU – is essentieel om deze doelen te bereiken, aangezien die verantwoordelijk zijn voor 60% van het wereldwijde BBP en 65% van de wereldwijde vraag naar energie.

“Wereldleiders zijn ervan overtuigd dat energie de rode draad is die economische groei, toegenomen sociale gelijkheid en een schoon milieu met elkaar verbindt, maar we moeten wel ambitieuzere doelen stellen om de energieproductiviteit te verbeteren”, aldus Kandeh Yumkella, onder-secretaris-generaal van de VN en CEO van Sustainable Energy for All. “Dit rapport helpt om deze doelen en de voordelen daarvan centraal te stellen in ons denken. Het is ons gezamenlijke doel om tussen nu en 2030 een verdubbeling te realiseren van het wereldwijde tempo waarin de energie-efficiëntie wordt verbeterd, ondersteund door het Global Energy Efficiency Accelerator Platform dat de VN vorig jaar heeft gelanceerd.”

Feiten en cijfers over wereldwijde energieproductiviteit:

  • In het rapport worden landen gerangschikt aan de hand van de hoeveelheid BBP die ze produceren per verbruikte energie-eenheid, de zogeheten energieproductiviteit. Dit is iets anders dan energie-efficiëntie, waarmee wordt bedoeld dat er minder energie wordt verbruikt om hetzelfde resultaat te verkrijgen.
  • De lijst wordt aangevoerd door Hongkong met een energieproductiviteit van 456 miljard euro BBP per verbruikte exajoule (1018 joule). Op nummer twee staat Cuba, met 365 miljard euro BBP per exajoule. De top vijf wordt gecompleteerd door Columbia, Singapore en Zwitserland.
  • Nederland staat op de veertigste plaats, achter landen als Sri Lanka, de Dominicaanse Republiek, Gabon, de Filipijnen en Albanië. Ook andere toonaangevende landen staan laag op de lijst: het Verenigd Koninkrijk op 26, Duitsland op 35, Japan op 51, Frankrijk op 56 en India op 72.
  • De Verenigde Staten – dat heeft toegezegd om zijn energieproductiviteit te verdubbelen tussen nu en 2030 – staat zelfs op de zevenentachtigste plaats. China (plaats 111) en Rusland (plaats 114) halen niet eens de top honderd en scoren ruim onder het wereldwijde gemiddelde van 143 miljard euro BBP per exajoule.


Noot voor de redactie:
De ‘2015 Energy Productivity and Economic Prosperity Index’ wordt gepubliceerd in het kader van de 2015 Energy Union Summit, die op 17 februari in Brussel is georganiseerd door The Lisbon Council, een week voordat de Energie-Unie van de EU van start gaat. Dat project – dat door EC-voorzitter Jean-Claude Juncker tot prioriteit is verheven – richt zich op het waarborgen van de leveringszekerheid in Europa, verdere integratie van de nationale energiemarkten in de EU, vermindering van de vraag naar energie en terugdringing van de CO2-uitstoot.

[1] Doel van de Index is om de efficiëntie en effectiviteit te peilen waarmee energiebronnen wereldwijd worden benut. De energieproductiviteit wordt gedefinieerd als het volume aan diensten of producten dat per eenheid energie kan worden geleverd c.q. vervaardigd. Energieproductiviteit is niet hetzelfde als energie-efficiëntie, waarmee het omgekeerde wordt gemeten, d.w.z. de hoeveelheid energie nodig is om een bepaald volume te produceren (zie International Energy Agency, Key World Energy Statistics 2014, Parijs)

Energy Productivity and Economic Prosperity Index

Energy Productivity and Economic Prosperity Index

Infographic - The Energy Productivity Challenge

Infographic - The Energy Productivity Challenge

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Eeva Raaijmakers 
Philips Group Communications
Tel: +31 6 12350597
eeva.raaijmakers@philips.com 

Chrysoula Mitta
The Lisbon Council
Tel: +32 474 607 679
chrysoula.mitta@lisboncouncil.net .

Over Koninklijke Philips N.V.:

Koninklijke Philips N.V. (NYSE: PHG; AEX: PHI) is een veelzijdige onderneming die actief is op het gebied van gezondheidszorg en welzijn. De onderneming is gericht op verbetering van de kwaliteit van leven van mensen door middel van zinvolle innovaties op het terrein van gezondheidszorg, lifestyle en verlichting. Het hoofdkantoor van Philips is gevestigd in Nederland. De onderneming boekte in 2014 een omzet van 21,4 miljard euro, heeft wereldwijd circa 105.000 medewerkers in dienst, en beschikt over verkoop- en servicepunten verspreid over meer dan 100 landen. De onderneming heeft een leidende positie op het gebied van cardiologie, spoedeisende zorg en zorg op afstand, energiezuinige verlichting en nieuwe verlichtingstoepassingen, en op het gebied van scheerapparaten en mondverzorgingsproducten. Meer nieuws over Philips vindt u op www.philips.com/newscenter.  .

About Ecofys:

Established in 1984 with the mission of achieving “sustainable energy for everyone,” Ecofys has become the leading expert in renewable energy, energy and carbon efficiency, energy systems and markets as well as energy and climate policies. With a staff of 250, the company is based in Utrecht, the Netherlands with offices in Beijing, Berlin, Brussels, Cologne, London and Portland (the United States). Its website is www.ecofys.com.  .

About the Lisbon Council:

The Lisbon Council for Economic Competitiveness and Social Renewal is a Brussels-based think tank and policy network. Established in Belgium in 2003 as a non-profit, non-partisan association, the group is dedicated to making a positive contribution through cutting-edge research and by engaging politicians and the public at large in a constructive exchange about Europe’s economic and social future. Its website is www.lisboncouncil.net.  .

About Quintel Intelligence:

Quintel Intelligence is an Amsterdam-based energy modelling and research firm that assists governments, companies and institutions around the world in determining and quantifying their long-term energy strategies. Quintel believes that a better understanding of energy systems and connected food and water systems will help society deal with current and future challenges. Its website is www.quintel.com.  .

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.