Jaarverslag WGP 2022

apr 07, 2023

Het Philips Werkgelegenheidsplan (WGP) jaarverslag 2022 is uit

Gemiddelde leestijd: 1-3 minuten

In 2022 stroomde 71 procent van de 129 deelnemers aan het Philips Werkgelegenheidsplan (WGP) uit naar betaald werk. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers was vorig jaar 37,7 jaar, waarbij de oudste deelnemer 66 jaar was. Het plan ontstond 40 jaar geleden en heeft inmiddels ruim 13.000 mensen, met afstand tot de arbeidsmarkt, perspectief op werk geboden. Dat blijkt uit het jaarverslag dat deze week is gepubliceerd.

Betaalde werkervaring

Het WGP is een programma dat Philips samen met de sociale partners ontwikkelde om werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans te geven een duurzame baan te bemachtigen. Het traject bestaat uit een jaar lang betaalde werkervaring opdoen binnen Philips, gecombineerd met een gedegen ontwikkelprogramma.

Bijzondere verhalen

Het jaarverslag is grotendeels tot stand gekomen door bijdragen van de WGP-deelnemers. Diverse collega’s staan centraal en vertellen meer over hun ervaringen bij Philips, zoals Yaman uit Syrië (foto). Ze delen hun bijzondere verhalen en wat het WGP hen brengt. Daarnaast bevat het jaarverslag verhalen van deelnemers die bij andere organisaties worden gedetacheerd, zoals bij bij ImPower in Amsterdam en bij de FC Eindhoven Foundation.

Een van de hoogtepunten van het afgelopen jaar was het bezoek van Jeroen Dijsselbloem, burgemeester van Eindhoven. De WGP-deelnemers gingen met hem in gesprek op de High Tech Campus over het programma en zij deelden hun persoonlijke ervaring.

Lees meer verhalen in het volledige jaarverslag

Werkgelegenheidsplan WGP jaarverslag

Philips Employment Plan (WGP) annual report 2022 is published

In 2022, 71 percent of the 129 participants in the Philips Employment Plan (WGP) exited to gainful employment. The average age of participants last year was 37.7, with the oldest participant being 66. The plan originated 40 years ago and has since offered job prospects to more than 13,000 people, distanced from the labor market. That's according to the annual report released this week.

Sustainable jobs

The WGP is a program that Philips developed together with social partners to give jobseekers with a distance to the labor market the opportunity to secure a sustainable job. The program consists of a year of paid work experience within Philips, combined with a thorough development program.

Experiences

The annual report was largely produced by contributions from the WGP participants. Several colleagues take center stage and talk more about their experiences at Philips, such as Yaman from Syria (picture). They share their stories and how valuable the WGP is for them. In addition, the annual report contains stories of participants posted to other organizations, such as at ImPower in Amsterdam and at the FC Eindhoven Foundation.

One of the highlights of the past year was the visit of Jeroen Dijsselbloem, Mayor of Eindhoven. The WGP participants talked to him at the High Tech Campus about the program and they shared their personal experience.

Read more stories in the full annual report.

Deel op social media

Onderwerpen

Contact

Tommie Dijstelbloem

Tommie Dijstelbloem

Woordvoerder Philips Benelux

Tel: +31 6 19 28 83 20

You are about to visit a Philips global content page

Continue

(Meer) gerelateerd nieuws

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.