Vermeer Employee Evening

mrt 13, 2023

Verwondering, dankbaarheid en nieuwe melkmeisjes tijdens de exclusieve employee evening in het Rijksmuseum

Gemiddelde leestijd: 1-3 minuten

De eerste editie was binnen een week uitverkocht, de tweede editie zelfs al na 24 uur. De medewerkersavonden voor de Vermeer-tentoonstelling in het Rijksmuseum bleken echt een schot in de roos. Ongeveer 2000 collega’s en hun bekenden lieten zich inspireren tijdens de eerste employee evening op donderdag 2 maart.

In het Rijksmuseum is momenteel de grootste expositie van Johannes Vermeer te zien. Deze tentoonstelling is bijzonder, omdat er 28 schilderijen vanuit de hele wereld zijn samengebracht. De tentoonstelling was al langere tijd uitverkocht, maar voor Philips-collega’s werd een exclusieve avond-openstelling van het museum georganiseerd. Als ‘founder’ van het Rijksmuseum kan Philips zijn medewerkers regelmatig unieke verrassingen aanbieden.

Bezoekers bezochten de tentoonstelling, onder begeleiding van een gids vol verhalen over de werken van Vermeer. Ook bezochten de gasten de rest van het museum, met alle bekende werken zoals de Nachtwacht van Rembrand. In de photo booth mochten ze zelf op de foto in de beroemde keuken van het Melkmeisje.

Vermeer Employee Evening

Prachtig evenement

“Het was een unieke kans om met familie en vrienden in de avond het Rijksmuseum te bezoeken. En dan ook nog eens terwijl er een heel bijzondere collectie te zien is, die al weken is uitverkocht”, zegt collega Elise Swinkels. Zij bezocht de employee evening met haar zusje (en collega) Aline en twee introducees. Ze vond het een prachtig evenement. “Het was goed georganiseerd en leuk om op deze manier ook andere collega’s te ontmoeten.”

Haar hoogtepunt was natuurlijk de Vermeer-collectie, maar daar bleef het niet bij. Elise: “Daarnaast het plezier dat iedereen had en de dankbaarheid van de introducees dat ze mee mochten. Ze kwamen daarvoor heel graag vanuit Brabant naar Amsterdam. Met als afsluiter een biertje en bitterbal naast het Rijksmuseum in een op-en-top Amsterdam Café.”

Vermeer Employee Evening

Verwachtingen overtreffen

“De expo overtrof mijn verwachtingen, de kleuren van de schilderijen waren indrukwekkend, en we hadden een geweldige gids die super interessante extra inzichten deelde”, schreef Sacha Maas op Yammer. “Ik nam mijn moeder mee naar het evenement, en ik denk dat ze me wel 7 keer heeft bedankt, omdat ze het zo leuk vond.”

Ook Lisa Vos was vol lof over het evenement op Yammer. “Wat een fantastische ervaring. Het is zo geweldig dat Philips dit organiseert voor medewerkers.” Ze vond de expositie ‘mind blowing’. “Bedankt dat we ons zo speciaal hebben gevoeld. En het was ook bijzonder om een aantal van mijn geweldige collega’s daar te ontmoeten en voor te kunnen stellen aan mijn ouders en vriend. Dankbaar dat ik hen mee mocht nemen!”

Vermeer Employee Evening

Lees meer over deze samenwerking met het Rijksmuseum over de kracht van kunst op www.philips.nl/thebigpicture.

Vermeer Employee Evening

Inspiration, gratitude, and new milkmaids during exclusive employee evening at Rijksmuseum

The first edition sold out within a week, the second edition even after 24 hours. The employee evenings for the Vermeer exhibition at the Rijksmuseum are truly a hit. About 2,000 colleagues and their acquaintances were inspired during the first employee evening on Thursday, March 2.

The Rijksmuseum is currently hosting the largest exhibition on Johannes Vermeer. This exhibition is special because it brings together 28 paintings from all over the world. The exhibition had been sold out for some time, but an exclusive evening opening of the museum was organized for Philips colleagues. As a 'founder' of the Rijksmuseum, Philips can regularly offer its employees unique surprises.

Visitors visited the exhibition, accompanied by a guide full of stories about Vermeer's works. Guests also visited the rest of the museum, with all the famous works such as Rembrand's Night Watch. In the photo booth, they got to take their own picture in the famous kitchen of the Milkmaid.

Vermeer Employee Evening

Wonderful event

"It was a unique opportunity to visit the Rijksmuseum in the evening with family and friends. And, because there is a very special collection on display, which has been sold out for weeks," says colleague Elise Swinkels. She attended the employee evening with her sister (and colleague) Aline and two introductions. She thought it was a wonderful event. "It was well organized and nice to meet other colleagues this way as well."

Her highlight was of course the Vermeer collection, but it didn't stop there. Elise: "Besides that, the fun everyone had and the gratitude of the introductions for being allowed to come along. They gladly came from Brabant to Amsterdam for this. Closing with a beer and bitterball next to the Rijksmuseum in the Amsterdam Café."

Vermeer Employee Evening

Exceeding expectations

"The expo exceeded my expectations, the colors of the paintings were impressive, and we had a great guide who shared super interesting additional insights," Sacha Maas wrote on Yammer. "I took my mom to the event, and I think she thanked me about 7 times because she enjoyed it so much."

Lisa Vos was also full of praise for the event on Yammer. "What a fantastic experience. It's so great that Philips organizes this for employees." She found the exhibition ‘mind blowing’. "Thank you for making us feel so special. And it was also special to meet some of my wonderful colleagues there and be able to introduce them to my parents and friend. Grateful that I got to bring them along!"

Vermeer Employee Evening

Read more about this collaboration with the Rijksmuseum on the power of art at www.philips.nl/thebigpicture.

Deel op social media

Onderwerpen

Contact

Tommie Dijstelbloem

Tommie Dijstelbloem

Woordvoerder Philips Benelux

Tel: +31 6 19 28 83 20

You are about to visit a Philips global content page

Continue

(Meer) gerelateerd nieuws

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.