Nieuwscentrum
Bloedverwanten

feb 13, 2023

Nieuw doel voor bloeddonorcampagne na hartenkreet Thijs Slegers

Gemiddelde leestijd: 1-3 minuten

“Ik ben niet meer te helpen, maar anderen wel!” Dat waren de laatste woorden uit het bericht van Thijs Slegers. De mede-initiatiefnemer van de bloeddonorcampagne van Philips, PSV en Sanquin kreeg onlangs te horen dat de afstotingsziekte niet meer te stoppen is. Het bericht dat hij deelde met de oproep om donor te worden, kreeg enorm veel aandacht, met honderden extra aanmeldingen bij Sanquin als gevolg. De extra aandacht betekent ook dat we een nieuw doel stellen voor het aantal aanmeldingen bij Sanquin.

Philips en PSV trapten afgelopen maand een gezamenlijke campagne af om 1913 bloeddonors te zoeken voor bloedbank Sanquin. Het aantal van 1913 was een verwijzing naar het jaartal van oprichting van PSV, als de Philips Sport Vereniging. Thijs zorgde met zijn persoonlijke betrokkenheid, expertise, doortastendheid en netwerk dat de campagne een vliegende start kreeg.

De Bloedverwanten-campagne werd opgepikt door de landelijke media en dat zorgde voor een groot bereik, offline en online. De campagnevideo en -fotografie werden daarnaast online gedeeld door de vele ambassadeurs die belangeloos meewerkten, omdat ze het maatschappelijke belang inzagen. In de eerste weken schoot het aantal aanmeldingen voor bloeddonors door deze inspanningen richting de 500.

Alt-text image

Nieuwe fase

Dat succesvolle begin staat door de boodschap van Thijs opeens in een ander perspectief.  Hij werd in 2020 getroffen door acute leukemie en onderging een stamceltransplantatie. Als gevolg daarvan, kreeg hij te maken met een afstotingsziekte waar de artsen niets meer aan kunnen doen. In zijn bericht roept hij iedereen op donor te worden. Deze hartenkreet zorgt voor een nieuwe fase van de campagne.

Landelijke aandacht

Het bleek een startschot voor veel maatschappelijke en sportieve initiatieven met aandacht voor de campagne. Tijdens de wedstrijd Feyenoord tegen PSV stond zijn oproep centraal, het werd beschreven in vele (online) kranten en diverse sportprogramma’s stonden erbij stil. Thijs kreeg een item tijdens de talkshow van Eva Jinek op RTL4. En maandag 13 februari staat een speciale uitzending op ESPN in het teken van de oproep om bloed- en plasma te doneren.

Video thumbnail image Jinek

Gestelde doelen

Het aantal regionale aanmeldingen schoot boven de 900, waarnaast er nog eens ruim 1000 aanmeldingen door het hele land extra bij kwamen. Door deze wrange samenloop van omstandigheden is daarmee het gestelde doel van 1913 nieuwe bloeddonors binnen een maand gehaald. De cijfers laten zien dat de oproep maatschappelijk enorm relevant is.

Een landelijk podium

“En dus is het tijd voor nieuwe doelen om het maximale uit deze campagne te halen. Voor Thijs en voor iedereen die afhankelijk is van donorbloed”, vult Guus Pennings, manager Brand en Sponsoring bij Philips, aan. “Thijs is vanaf het begin, ook toen we nog niet wisten wat zijn noodlot was, zeer betrokken geweest. Waar we ons in oorsprong samen met PSV richtten op Zuid-Nederland, kreeg het na de oproep van Thijs een landelijk podium. We zijn het nu aan hem verplicht om volle bak door te pakken en de lat hoger te leggen.”

Nieuwe doelen

Het nieuwe doel van de campagne is gesteld op 3.012 bloeddonors. Dat zijn er ruim duizend meer dan het eerdere doel en het cijfer heeft wederom een bijzondere betekenis. Het verwijst naar de geboortedatum van Thijs, namelijk 30 december. De aankomende maanden volgen diverse initiatieven om dat aantal te halen.

Wil je meehelpen dat aantal te bereiken voor Thijs én voor iedereen die afhankelijk is van donorbloed? Meld je aan op Philips.nl/bloedverwanten.

Alt-text image

Heartbreaking appeal for more donors

"I am beyond help, but others can still be helped!" Those were the last words of Thijs Slegers' message. The co-initiator of the blood donor campaign of Philips, PSV and Sanquin was recently diagnosed terminally ill. His call for blood donors received enormous attention, resulting in hundreds of additional registrations at Sanquin. The extra attention means that we are now setting a new goal for the number of registrations at Sanquin.

Philips and PSV kicked off a joint campaign last month to find 1913 blood donors for Sanquin's blood bank. The 1,913 number was a reference to the year PSV was founded, as the ‘Philips Sport Vereniging’. With his personal commitment, expertise, incisiveness and network, Thijs helped to get the campaign off to a flying start.

The Blood Relatives campaign was picked up by the national media, which resulted in a large reach, offline and online. The many ambassadors supporting the campaign, also shared the video and photography to emphasize the social importance. In the first few weeks the number of applications for blood donors shot up to 500 as a result of these efforts.

Alt-text image

New phase

The successful beginning of the campaign is now put into a different perspective after Thijs' message.  He was struck with acute leukemia in 2020 and underwent a stem cell transplant. As a result, his immune system rejected the transplanted tissue, leaving doctors unable to help Thijs further. In his message, he calls on everyone to become a donor. With his cry from the heart enters a new phase of the campaign.

National attention

The message turned out to be the start for many social and sports initiatives to gain attention for the campaign. During the Feyenoord versus PSV match, his appeal took center stage, it was published in many (online) newspapers and various sports programs reported on it. Thijs was interviewed for the talk show of Eva Jinek on RTL4. On Monday, February 13, ESPN dedicated a special broadcast on Thijs’ call to donate blood and plasma.

Video thumbnail image Jinek

Original target

The number of regional applications reached over 900. Additionally, another 1,000 applications came in from throughout the country. Thanks to this unfortunate coincidence, the goal of 1913 new blood donors was achieved within a month. The figures show that the appeal has enormous social relevance.

A national stage

"And so it's time for new goals to get the most out of this campaign. For Thijs and for everyone who depends on donor blood," adds Guus Pennings, Manager of Brand and Sponsorship at Philips. "Thijs has been very involved from the beginning, even before his diagnosis. Where we originally focused on the southern Netherlands together with PSV, it took on a national stage after Thijs' appeal. We now owe it to him to raise the bar."

New goals

The campaign's new goal has been set at 3,012 blood donors. The number 3,012 refers to Thijs' birth date of December 30. Various initiatives will follow in the coming months to reach that number.

Do you want to help reach that number for Thijs and for everyone who depends on donor blood? Sign up at Philips.nl/bloedverwanten.

Deel op social media

  • https://www.philips.nl/a-w/about/news/archive/standard/about/news/articles/2023/20230213-nieuw-doel-voor-bloeddonorcampagne-na-hartenkreet-thijs-slegers.html Link gekopieerd

Onderwerpen

Contact

Tommie Dijstelbloem

Tommie Dijstelbloem

Woordvoerder Philips Benelux

Tel: +31 6 19 28 83 20

You are about to visit a Philips global content page

Continue

(Meer) gerelateerd nieuws

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.