Nieuwscentrum
masthead future health index l

mrt 10, 2020

Het Future Health Index 2020-rapport van Philips geeft hoop en vrees van jongere zorgprofessionals wereldwijd weer

Gemiddelde leestijd: 7-9 minuten

  • De bevindingen geven aan dat 34% van de respondenten uit de 15 landen waarin het onderzoek is uitgevoerd, heeft overwogen om een ander beroep te kiezen vanwege de stress
  • 44% is van mening dat ze in hun medische opleiding helemaal niet zijn voorbereid op de administratieve taken in hun huidige functie
  • Een overgrote meerderheid van 78% vindt dat de voordelen van geanonimiseerde gezondheidsdata zwaarder wegen dan de waargenomen problemen op het gebied van gegevensbescherming voor het individu
  • 25% van de respondenten verwacht dat digitale gezondheidsdossiers (EPD’s, EMR's, EHR's enzovoort) ondanks de beperkingen de komende vijf jaar de belangrijkste factor zullen zijn om de zorg aan patiënten te verbeteren

Philips heeft de Future Health Index (FHI) 2020 gepubliceerd met als titel: 'The age of opportunity: Empowering the next generation to transform healthcare'. Dit rapport voor 2020 is het resultaat van het eerste grootschalige onderzoek onder de jongere generatie zorgprofessionals. De feedback van bijna 3000 respondenten uit 15 landen geeft een uniek inzicht in de dilemma’s, uitdagingen en kansen voor deze jonge generatie.

 

Dit is het vijfde jaar dat het Future Health Index-rapport wordt gepubliceerd. Het rapport voor 2020 geeft inzichten over de generatie zorgprofessionals onder de 40 jaar, de groep die het grootste deel van de zorgverleners voor de komende 20 jaar omvat. Het rapport gaat in op de kloof tussen hun opleiding en hun verwachtingen over de technologische en digitale transformatie van de gezondheidszorg. Ook wordt gekeken hoe de opleiding aansluit bij hun ervaringen als zorgprofessional in de praktijk. Het Future Health Index 2020-rapport helpt managers in de huidige gezondheidszorg om deze volgende generatie professionals de middelen te bieden die zij nodig hebben. Zo kunnen ze talent vasthouden en aantrekken om te voldoen aan de steeds hogere eisen van de moderne gezondheidszorg. 

 

"Transformatie van de gezondheidszorg is nodig en de last hiervan rust grotendeels op de schouders van de volgende generatie zorgprofessionals. De opvattingen van deze zorgverleners worden echter nog steeds niet helemaal begrepen. Als we nu niet naar ze luisteren, raken we ze kwijt", aldus Jan Kimpen, Chief Medical Officer bij Philips. "Het Future Health Index 2020-rapport laat zien dat we ons op een cruciaal punt bevinden op de weg naar de toekomst van de gezondheidszorg. Verandering heeft tijd nodig, maar deze bevindingen geven leidinggevenden in de gezondheidszorg alvast goede handvatten om enkele van de pijnpunten vandaag nog aan te pakken om op termijn de gewenste resultaten te krijgen."

 

Uit het Future Health Index 2020-rapport komen de volgende hoofdthema's en bevindingen naar voren:

De realiteit van het beroep sluit niet aan bij de verwachtingen

Uit het onderzoek blijkt dat voor veel jongere zorgprofessionals (41%) de realiteit van hun beroep niet overeenkomt met wat ze ervan hadden gehoopt of verwacht, en een deel weet het nog niet. In veel gevallen heeft hun opleiding ze niet voorbereid op alle aspecten van het werk in de praktijk. Zo gaf 44% van de respondenten aan dat ze met name op belangrijke niet-medische aspecten van het werk, zoals administratieve taken (facturering, budgettering en workflowbeheer), niet waren voorbereid tijdens hun medische opleiding.

 

Ondanks het feit dat gegevens en technologie onlosmakelijk verbonden zijn met hun dagelijkse leven, zowel privé als op het werk, geeft 35% van de jongere zorgprofessionals aan overspoeld te worden door de hoeveelheid digitale patiëntgegevens. Bovendien weet 35% niet hoe ze die gegevens moeten inzetten om de zorg aan de patiënt te verbeteren. 

Technologie gebruiken bij de transformatie van de gezondheidszorg

Jongere zorgprofessionals zijn overtuigd van het potentieel dat gegevens en technologie bieden om zowel hun eigen werkervaring als de ervaring van hun patiënten te verbeteren. Een overgrote meerderheid van 78% vindt dat de maatschappelijke voordelen van een betere patiëntenzorg door het gebruik van geanonimiseerde gezondheidsgegevens zwaarder wegen dan de waargenomen problemen op het gebied van gegevensbescherming voor het individu. Daarnaast is 81% van mening dat hun werklast kan worden verminderd door de juiste digitale technologieën.

Uitdagingen en frustraties door digitale gezondheidszorg

De volgende generatie zorgprofessionals lijkt echter ook een haat-liefdeverhouding te hebben met de digitale gezondheidszorg. Het gebrek aan interoperabiliteit wordt daarbij als grootste obstakel genoemd voor het gebruik van nog meer informatietechnologie. Van de deelnemers gaf 64% aan dat beperkte mogelijkheden voor het delen van gegevens kunnen leiden tot onvolledige digitale patiëntgegevens. Volgens 39% zijn de digitale patiëntgegevens waarover ze beschikking hebben, niet bruikbaar in de praktijk en 33% vindt dat de informatie waarover zij beschikken, niet relevant is.

 

Ondanks alle uitdagingen en pijnpunten die uitgebreid zijn besproken, zien de jongere zorgprofessionals digitale gezondheidstechnologie toch als een hoofdfactor om de zorg te verbeteren. Digitale gezondheidsdossiers worden zelfs beschouwd als de belangrijkste digitale technologie voor het verbeteren van de patiëntenzorg in de komende vijf jaar (25%). Dit is in vergelijking met de mensen die kozen voor AI om diagnostiek te integreren (22%), eHealth van zorgprofessional-naar-zorgprofessional (20%), AI om de operationele efficiëntie te verbeteren (20%) en eHealth van zorgprofessional-naar-patiënt (19%).

Ander werk zoeken buiten de zorgsector vanwege de hoge stress

Jongere zorgprofessionals hebben niet alleen een zeer grote verantwoordelijkheid, maar ook nog eens lange werkdagen. Dit leidt tot stress en soms zelfs tot een burn-out. Bijna drie kwart van de respondenten (74%) geeft aan regelmatig last te hebben van stress door het werk en 34% heeft overwogen ander werk buiten de zorgsector te zoeken als gevolg van deze stress. 

 

Uit het Future Health Index 2020-rapport blijkt duidelijk dat deze generatie jongere zorgprofessionals graag een werkomgeving zou willen waarin beter kan worden samengewerkt en die meer flexibiliteit biedt. Bij het kiezen van een ziekenhuis of praktijk waar ze zouden willen werken, zijn factoren zoals cultuur of samenwerking (64%) en professionele autonomie (60%) belangrijker voor jongere zorgprofessionals dan een historie van goede patiëntresultaten (48%) of de reputatie van het ziekenhuis of de praktijk (42%).

 

Voor deze generatie mensen die met digitale technologie is opgegroeid, speelt technologie ook een belangrijke rol in hun motivatie. Dit lijkt uitgesprokener te zijn bij mensen die in een omgeving werken waar veel gebruik wordt gemaakt van digitale gezondheidstechnologie. Jongere zorgprofessionals die in 'smart' instellingen werken (80%), zeggen vaker dan medewerkers in zowel digitale (70%) als analoge (67%) instellingen dat ze door voortschrijdende ontwikkelingen in de medische technologie enthousiaster worden over de toekomst van het werken in de zorg. Bovendien zeggen zorgprofessionals die in 'smart' instellingen werken, vaker (85%) dan medewerkers in zowel digitale (80%) als analoge (71%) instellingen dat ze tevredener zijn over hun werk. Medewerkers in analoge instellingen zijn juist vaker ontevreden.

 

Philips voert al sinds 2016 onderzoek uit om te bepalen in hoeverre landen er klaar voor zijn om wereldwijde gezondheidsuitdagingen aan te pakken en efficiënte en effectieve gezondheidszorgsystemen op te bouwen. Ga naar de Future Health Index-site voor meer informatie over de Future Health Index-methodologie en om het hele rapport voor 2020 te lezen.

 

Bezoek onze virtuele HIMSS experience op: www.philips.com/himss  

Deel op social media

  • https://www.philips.nl/a-w/about/news/archive/standard/about/news/articles/2020/20200310-het-future-health-index-2020-rapport-van-philips-geeft-hoop-en-vrees-van-jongere-zorgprofessionals-wereldwijd-weer.html Link gekopieerd

Onderwerpen

Contact

Pieter de Meer

Pieter de Meer
PR & Communications Manager Health Systems Benelux
Tel.: +31 6 25 26 90 65

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Media assets

Future Health Index 2020 infographic
Download Downloadlink kopiëren

(Meer) gerelateerd nieuws

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.