Een andere kijk op zorg

Waarom gezondheid staat of valt met duurzaamheid

Luc Lenaerts

Luc Lenaerts - Een ziekenhuis is niet alleen een plaats waar zieke mensen weer gezond worden gemaakt, of waar het samengaan van medische techniek en menselijke expertise ons helpt beter te worden. Een ziekenhuis is in feite een krachtig symbool van de samenleving – en een indicator van de ontwikkeling die we voor de samenleving zouden willen zien.

Dat maakt de jaarlijkse CleanMed-conferenties tot zulke boeiende forums. Dit jaar werd de Amerikaanse conventie in Portland gesponsord door Philips. Meer dan 1000 deelnemers van over de hele wereld komen daar bijeen om te laten zien hoe overheden, medische instellingen en private ondernemingen de samenleving transformeren door de manier waarop we voor mensen zorgen.

 

Duurzaamheidsstrategieën staan centraal bij dit soort transformaties. Zorgverleners raken er steeds meer van overtuigd dat een dergelijke benadering uit bedrijfseconomisch oogpunt slim is, de natuurlijke hulpbronnen van onze aarde beschermt en garant staat voor een goede zorgkwaliteit. Om de financiële voordelen in kaart te brengen, zijn in een recent benchmark-rapport van Practice Greenhealth gegevens van 223 ziekenhuizen geanalyseerd. Daaruit bleek dat deze instellingen 11 miljoen dollar zouden kunnen besparen met duurzame initiatieven, waaronder het tegengaan van verspilling en minder energieverbruik. Geen wonder dat 92 procent van deze ziekenhuizen een directeur milieuzaken had aangesteld.

Waarom gezondheid staat of valt met duurzaamheid

Zo heeft het Karolinsky University Hospital in Zweden, samen met Philips, duurzaamheid geïntegreerd in elk aspect van zijn nieuwe gebouwen. Met zijn 550 interne milieu-ambassadeurs zet het ziekenhuis zich in voor het ontzien van natuurlijke hulpbronnen en het verkleinen van zijn CO2-voetafdruk, en uiteraard het bevorderen van gezondheid en welzijn. Een en ander krijgt vorm door energiezuinige ontwerpen, een ventilatiesysteem dat minder energie verbruikt, intelligente verwerking van chemisch afval en toepassing van bouwmaterialen afkomstig zijn uit verantwoorde bronnen. Op de langere termijn streeft het ziekenhuis ernaar alleen energie uit hernieuwbare bronnen in te kopen.

 

Ziekenhuizen erkennen inmiddels dat het stimuleren van een dergelijke omgeving onderdeel moet zijn van hun missie. De eisen van nieuwe generaties hebben dat des te urgenter gemaakt, en door te luisteren naar hun zorgen en wensen kunnen we de gezondheidszorg op nog zinvollere manieren veranderen. Philips heeft terecht een uitstekende reputatie als het gaat om het doorvoeren van duurzaamheidsprojecten, met name bij het ontwerpen van gebouwen en het beschikbaar maken van technologie, zoals onze beeldvormende systemen, maar ook door middel van onze verlichtingsinnovaties.

 

In de Duitse stad Barmbek heeft de Asklepios Klinik zijn energieverbruik met een vijfde teruggebracht door alle tl-buizen te vervangen door LED-lampen. Die zijn vriendelijker voor het milieu omdat ze de CO2-uitstoot helpen verlagen en omdat de kans op defecten kleiner is. Met het project heeft het ziekenhuis een kostenbesparing van ruim 164.000 euro gerealiseerd.

Waarom gezondheid staat of valt met duurzaamheid

Daarom is een bijeenkomst als CleanMed – waarbij we in contact kunnen komen met zowel de grootste zorginstellingen ter wereld als met individuele zorgverleners – zo cruciaal voor ons werk. Hier leggen we de basis voor toekomstige samenwerkingsverbanden, wisselen we ideeën uit, leren we van elkaar, vinden we nieuwe manieren voor duurzaam inkopen, en keren we vol bruikbare ideeën terug om de gewenste veranderingen in de samenleving te realiseren.

 

Het is een evenement waar leidinggevenden een overtuigend pleidooi kunnen houden voor duurzame projecten, waar ze koudwatervrees kunnen wegnemen en draagvlak kunnen creëren voor milieustrategieën voor de lange termijn. Bovendien kunnen ze sturing geven aan gesprekken over modellen voor waardecreatie die ziekenhuizen zullen inspireren om sneller te veranderen.

 

Een zorgstelsel tot stand brengen dat afgestemd is op de behoeften van de 21e eeuw en optimaal gebruik maakt van zijn hulpbronnen. Dat is de ambitie die ten grondslag ligt aan ons innovatieproces.

Luc Lenaerts

Luc Lenaerts

Senior Director Sustainability
Philips streeft ernaar om de wereld gezonder en duurzamer te maken door middel van innovatie, en stelt zich tot doel om in 2025 jaarlijks het leven van 3 miljard mensen te verbeteren. 

 

Volg Luc via:

LinkedIn

Gerelateerde artikelen

UNICEF en Philips: samenwerken aan Duurzame Ontwikkelings-doelen

UNICEF en Philips: samenwerken aan Duurzame Ontwikkelings-doelen

Innovatie: De drijvende kracht achter de veranderende gezondheidsketen

Innovatie: De drijvende kracht achter de veranderende gezondheidsketen

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.