Een andere kijk op zorg

Hoe de particuliere sector groei kan stimuleren in opkomende economieën

Jan-Willem Scheijgrond

Jan-Willem Scheijgrond - Voor een onderneming als Philips draait innovatie niet alleen om de producten die we ontwikkelen, op de markt brengen en voortdurend aanpassen om ze nog zinvoller en duurzamer te maken – innovatie is ook een essentieel onderdeel van ons bedrijfsmodel. Niet alleen om de concurrentie een stap voor te blijven in deze digitale en snel veranderende wereld, maar tevens om onze ambitieuze missie te vervullen: in 2025 willen we jaarlijks het leven van drie miljard mensen verbeteren.

In opkomende economieën in Afrika, Azië en Zuid-Amerika ontstaat een nieuw ontwikkelingsmodel waarvoor bedrijven als Philips de weg hebben bereid. Dit model is ontworpen om ervoor te zorgen dat landen zeggenschap houden over hun eigen ambities en deze kunnen blijven financieren, terwijl innovatieve oplossingen de juiste gemeenschappen bereiken: mensen die mogelijk geïsoleerd en economisch kwetsbaar zijn, en geen toegang hebben tot basisvoorzieningen en infrastructuur.

 

Gemeenschappen waar het moeilijk is om verlichting aan te leggen of waar zwangere vrouwen niet de medische zorg krijgen die ze nodig hebben; sloppenwijken waar het vreselijk duur is om het lot van de inwoners te verlichten – op die plaatsen vertrouwen mensen op bedrijven als Philips om inclusieve groei te faciliteren en te ondersteunen door middel van technologie, training en nazorg.

 

Dergelijke groei vereist een flexibele aanpak, zodat de kosten en lasten van eventuele projecten kunnen worden gespreid in de tijd voor betere financieringsmogelijkheden.

 

Het is van groot belang dat we ook in de particuliere sector onze oplossingen afstemmen op de diverse maatschappelijke, economische en politieke uitdagingen waarmee afzonderlijke landen en gemeenschappen te maken hebben – bijvoorbeeld door middel van leningen, leaseregelingen, kredietvoorzieningen, gestructureerde financiering of betaling op basis van gebruik.

hoe de particuliere sector groei kan stimulere nl

Dit is een van de redenen waarom Philips overstapt van een op voorverpakte producten gericht bedrijfsmodel naar een model dat voorziet in veel bredere behoeften. We ontwikkelen ons tot een aanbieder van geïntegreerde oplossingen die nauw samenwerkt met gespecialiseerde bedrijven, grote financiële instellingen, overheden en non-gouvernementele organisaties.

 

Elk jaar sterven er ca. 1,5 miljoen mensen als gevolg van brand en longaandoeningen die worden veroorzaakt door binnenshuis gebruik van kookfornuizen. Met onze innovatieve schone fornuizen kunnen we die trieste cijfers aanzienlijk terugdringen. Met onze LED-systemen op zonne-energie kunnen we moeilijke levensomstandigheden in plattelandsdorpen en sloppenwijken letterlijk en figuurlijk verlichten, en gerenoveerde klinieken in staat stellen om essentiële gezondheidszorg te bieden.

 

Er zijn verschillende concrete manieren waarop dergelijke initiatieven winstgevend kunnen worden gemaakt voor de betrokken bedrijven. Een gemiddeld Afrikaans gezin geeft bijvoorbeeld jaarlijks ongeveer 50 Amerikaanse dollar uit aan petroleum voor verlichting, terwijl een lamp op zonne-energie slechts 20 dollar kost. Omdat veel mensen in ontwikkelingslanden echter een dergelijk product niet in één keer kunnen aanschaffen, moeten we bedrijfsmodellen ontwikkelen die hen in staat stellen om op een andere manier te betalen.

 

In veel delen van de wereld leven mensen in armoede vanwege de hoge kosten van de zorg voor chronisch zieke familieleden, die soms wel een derde van hun jaarinkomen in beslag kan nemen. Technologieën zoals digitale IT-platforms en draagbare echografie-apparaten verbeteren de toegankelijkheid van de gezondheidszorg. Met behulp van deze en andere voorzieningen stellen we mensen in staat om hun gezondheid te verbeteren door middel van preventieve maatregelen. Dit bespaart niet alleen geld, maar verbetert ook de kwaliteit van leven.

 

Overheden die ontwikkelingshulp ontvangen moeten toegang tot gezondheidszorg, verlichting en elektriciteit erkennen als een fundamenteel mensenrecht en een bron van economische groei. Door deze stap te nemen, kunnen meer binnenlandse middelen worden geïnvesteerd in beleid dat rechtstreeks ten goede komt aan burgers. Om grootschalige projecten mogelijk te maken, moeten donateurs afstappen van schenkingen ten gunste van gemengde financiering, inclusief deelname van de particuliere sector.

 

De maatschappelijke problemen zijn zo ernstig dat we grootschalige invoering in plaats van voorzichtige proefprojecten nodig hebben. De particuliere sector moet innovaties ontwikkelen voor en in samenwerking met achtergestelde gemeenschappen, de krachten bundelen met non-gouvernementele organisaties, en aanvoerketens en bedrijfsmodellen ontwikkelen waarmee duurzame producten en diensten kunnen worden geleverd.

 

Op deze manier kunnen we gemeenschappen helpen die grote behoefte hebben aan innovatieve oplossingen, maar deze niet kunnen betalen. We zullen daarbij tevens moeten voorzien in goede training en begeleiding, zodat deze oplossingen ook zo effectief mogelijk worden ingezet.

 

Landen en gemeenschappen zullen op hun beurt profiteren van langlopende samenwerkingsverbanden met multinationale ondernemingen als Philips, die zich inzetten om de levens van mensen te verbeteren.

hoe de particuliere sector groei kan stimulere nl
Jan-Willem Scheijgrond

Jan-Willem Scheijgrond

Global Head of Government Affairs Business To Government (B2G) Royal Philips

Responsible for setting up a and coordinating a global network of sector and market Government Affairs experts that drive engagements to governmental stakeholders and drive business growth with and through governmental customers at international, national, and local level in particular in the area of lighting and healthcare.

 

Volg Jan Willem op :

LinkedIn

Gerelateerde artikelen

UNICEF en Philips: samenwerken aan Duurzame Ontwikkelings-doelen

UNICEF en Philips: samenwerken aan Duurzame Ontwikkelings-doelen

Innovatie: De drijvende kracht achter de veranderende gezondheidsketen

Innovatie: De drijvende kracht achter de veranderende gezondheidsketen

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.