Een andere kijk op zorg

Innovation that
matters to you

Innovatieve ‘connected’ technologie maakt verbinding tussen ziekenhuis en thuis mogelijk en leidt tot betere patiëntenzorg

Een aaneengesloten zorgketen

03-03-2016 Carla Kriwet
Als je je een patiënt in het ziekenhuis voorstelt, denk je waarschijnlijk aan iemand in een bed met een arts of verpleger die ernaast staat. Zorg aan patiënten werd van oudsher ‘aan het bed’ verleend. Van het controleren van vitale functies tot het aanleggen van een infuus of het bespreken van een behandelplan – de zorg in een ziekenhuis is altijd gebaseerd geweest op wat medewerkers ‘in levenden lijve’ voor patiënten kunnen doen. Dit is ons traditionele beeld van patiëntenzorg.

himms image nl new

Zorgorganisaties denken tegenwoordig echter ook buiten dit kader, mede ingegeven door de overgang naar een value-based zorgmodel, grote verschuivingen in de patiëntenpopulatie (zoals de sterke toename van het aantal mensen met chronische aandoeningen) en de altijd aanwezige uitdaging van stijgende zorgkosten. De zorg verplaatst zich niet alleen van het ziekenhuis naar de thuisomgeving van de patiënt, maar de intramurale zorgverlening verandert zelf ook.

 

Op het jaarlijkse congres van de Healthcare Information Management Systems Society (HIMSS) zie ik een belangrijke verandering in de discussies die binnen de sector worden gevoerd over patiëntbewaking. Er is een gedeeld besef dat hoogwaardige zorg niet per definitie aan het bed hoeft te worden verleend. Artsen, verpleegkundigen en leidinggevenden zijn allemaal op zoek naar nieuwe technologieën die hen in staat stellen optimale patiëntenzorg te verlenen en tegelijkertijd tijd te besparen, zodat ze zich kunnen concentreren op de meest zieke patiënten.

 

Nieuwe dynamiek op algemene afdelingen en bij zorgoverdracht

De algemene ziekenhuisafdeling weerspiegelt op microniveau wat er gaande is binnen de gezondheidszorg als geheel. Als gevolg van nieuwe ontwikkelingen staan zorgorganisaties steeds meer onder druk om personeelstekorten op te lossen, de productiviteit te verbeteren en de zorgoverdracht efficiënter te laten verlopen.

 

  • Vanwege ruimtegebrek en het stijgende aantal zeer acute gevallen, komen sommige patiënten die voorheen op de intensieve-zorgafdeling zouden verblijven, op de algemene afdeling terecht. Deze mensen hebben meer aandacht nodig, wat de klinische werkstromen verder onder druk zet.
  • Patiënten op algemene afdelingen worden momenteel niet voortdurend bewaakt (alleen steekproefsgewijs).
  • Door de toestroom van meer acute gevallen zijn ziekenhuizen gedwongen om patiënten sneller naar huis te sturen voor herstel. Dit betekent dat een groter aantal patiënten nog eerder uit het ziekenhuis worden ontslaan, en dat deze patiënten ook ernstiger ziek zijn.
  • Er is tevens een grote groep patiënten met chronische aandoeningen als COPD, diabetes en hartfalen die vanwege complicaties steeds opnieuw worden opgenomen en weer ontslagen.

himms image nl new

Ondersteuning voor artsen en patiënten

De natuurlijke reactie op sommige van deze uitdagingen zou kunnen zijn om de algemene afdeling om te vormen tot een soort intensieve-zorgafdeling, met geavanceerde monitors en meer medici om de werklast en tijdsdruk te verlichten. Dit is echter geen goede oplossing vanuit het oogpunt van zowel kosten als zorgkwaliteit. Veel patiënten moeten immers weer mobiel worden na hun verblijf in het ziekenhuis, als belangrijke stap in hun herstelproces. Beweging helpt patiënten niet alleen om problemen zoals sepsis en infecties te voorkomen, maar zorgt er tevens voor dat ze meer betrokken raken bij hun eigen zorg.

 

Philips heeft daarom op HIMSS 2016 een nieuwe geavanceerde oplossing voor patiëntbewaking geïntroduceerd, waarbij speciale biosensoren worden gedragen door patiënten met een verhoogd risico die laag-urgente ziekenhuiszorg krijgen. Als deze technologie wordt gecombineerd met slimme analysetools, krijgen artsen beter inzicht in trends en belangrijke veranderingen in de gezondheidstoestand, zodat ze kunnen bepalen welke patiënten risico lopen op verslechtering en vervolgens eerder ingrijpen. Wij streven ernaar om met dit soort ‘connected’ oplossingen gemoedsrust te bieden aan patiënten en medici, en het herstelproces te ondersteunen.

himms image nl new

Ondersteuning gedurende het gehele zorgtraject

We weten dat het zorgtraject van een patiënt niet begint of ophoudt bij de deuren van het ziekenhuis. We moeten ervoor zorgen dat patiënten na ontslag beschikken over alle benodigde ondersteuning om thuis goed te kunnen herstellen, zodat ze niet opnieuw hoeven te worden opgenomen. In de visie van Philips spelen ‘connected’ technologieën een belangrijke rol om patiënten te helpen zich te houden aan hun behandelplan na ontslag uit het ziekenhuis. Door nuttige gegevens optimaal te integreren in het zorgtraject kunnen we de gezondheid van patiënten verbeteren binnen het gehele zorgspectrum, van gezond leven en preventie tot diagnostiek, behandeling en thuiszorg. 

 

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws, achtergrondverhalen, interviews en productinnovaties op het gebied van gezondheidszorg? Bezoek dan Medisch Perspectief.

 

Wij geloven dat er altijd een manier is om het leven te verbeteren. Daarom ontwikkelen we zinvolle innovaties voor elke fase in je leven. Ontdek meer via philips.nl/innovationandyou.

Dr. Carla Kriwet

 

CEO, Patient Care and Monitoring Solutions, Philips

Dr. Carla Kriwet is CEO van het Philips-onderdeel Patient Care & Monitoring Solutions. Zij is verantwoordelijk voor patiëntbewaking, therapeutische zorg, oplossingen voor het betaalbare segment, medische verbruiksartikelen en sensoren, en ondersteunende diensten. Dr. Kriwet bekleedde hiervoor de functie van CEO van Philips Deutschland GmbH en bestuursvoorzitter van Philips in de DACH-regio (Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland).

 

Volg Carla op:

LinkedIn

Keep up with all the #HIMSS16 happenings by following @PhilipsLiveFrom on Twitter.

Gerelateerde artikelen

Het zorglandschap verandert, en wij veranderen mee

Het zorglandschap verandert, en wij veranderen mee

Innovatie: De drijvende kracht achter de veranderende gezondheidsketen

Innovatie: De drijvende kracht achter de veranderende gezondheidsketen

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.