Innovation that matters to you

Gezondheidszorg verbeteren met nieuwe oplossingen

Hoe de Dutch Open Hackathon innovatie stimuleert

Hans Notenboom - Om de uitdagingen op het gebied van gezondheid die wereldwijd spelen aan te kunnen pakken, zijn nieuwe ideeën, nieuwe oplossingen en nieuwe aandachtspunten nodig. Daarbij hebben we de inbreng nodig van consumenten en gezinnen, artsen en zorgverleners, bedrijfsleven en samenleving. Philips draagt zijn steentje bij in de vorm van convergentie van gegevens, connectiviteit en innovatie. Maar het oplossen van deze grote uitdagingen is geen klus voor één onderneming of één persoon alleen.

Dutch open Hackathon

Op een evenement als de Dutch Open Hackathon, die van 30 oktober t/m 1 november in Amsterdam plaatsvindt, vinden we de juiste combinatie van innovatie, vindingrijkheid en creativiteit om een visie tot leven te brengen. Het is het tweede jaar waarin Philips bijdraagt aan de organisatie van het Hackathon-evenement. “Dit kan helpen bij de realisatie van geïntegreerde zorg die consumenten en patiënten in staat stelt hun gezondheid effectiever te beheren met hulp van gemeenschappen en professionele zorgverleners”, aldus Jeroen Tas (CEO van Philips Healthcare Informatics Solutions and Services).

 

De visie achter de Hackathon zelf is om Nederlandse innovators en ontwikkelaars een platform te geven waar ze tot nieuwe oplossingen kunnen komen. Zij kunnen open, op industrienormen gebaseerde applicatieprogrammeerinterfaces (API’s) onderdeel van het digitale HealthSuite-platform van Philips gebruiken. Hiermee kunnen ze innovatieve applicaties creëren voor iedereen die geïnteresseerd is in gezondheidsverbetering waaronder consumenten, ziekenhuizen en zorgstelsels.

Video thumbnail image

Persoonlijke gezondheidsproducten

We werken hieraan mee omdat innovatie onze onderneming in het bloed zit en omdat we Nederlandse ontwikkelaars gelegenheid willen geven nieuwe perspectieven in te brengen. We zijn heel benieuwd hoe de teams slimme verbanden gaan leggen tussen gegevens en platforms van verschillende toonaangevende en innovatieve Nederlandse bedrijven, en met welke verrassende oplossingen ze zullen komen.

Omdat Philips heeft ingezien dat de markt voor persoonlijke gezondheidsproducten en -diensten en de professionele zorgwereld naar elkaar toegroeien, passen we onze onderneming aan die veranderende realiteit aan. Dat zien we dan ook terug in het platform dat voor de deelnemende ontwikkelaars op de Hackathon beschikbaar wordt gemaakt. Er wordt gewerkt met fictieve gegevens van realistische personages: een gezond persoon, een baby, en iemand met een (chronische) aandoening. De ontwikkelteams beslissen zelf hoe ze de gegevens het beste kunnen toepassen bij de ontwikkeling van oplossingen.


De meeste ondernemingen leveren ofwel gegevens, ofwel gegevens en API’s aan. Philips gaat echter een stap verder: ons digitale HealthSuite-platform biedt ontwikkelaars de mogelijkheid om hun eigen persoonlijke apparatuur – bijvoorbeeld een fitnesstracker of glucosemeter – aan te sluiten en met alle andere gegevens te combineren om voor een totaalbeleving te zorgen.

 

Zorg van de toekomst

De grootste kans die wij als onderneming zien, is dat we gegevens van dergelijke apparatuur kunnen combineren met gegevens uit de professionele zorgwereld en zo de zorg van de toekomst dichterbij brengen. We combineren de relatie tussen patiënten en zorgprofessionals met oplossingen waarmee we die relatie kunnen optimaliseren.

 

We moeten niet verwachten dat de Hackathon producten zal opleveren die rechtstreeks de markt op kunnen. Denk eerder aan een eerste versie van een idee dat mogelijk iets oplevert – een eerste prototype als het ware. Een goede score op de Hackathon houdt in dat het desbetreffende team dan vervolgstappen kan zetten in het oprichten van een onderneming.

 

Waar we op hopen is dat er enthousiast gebruik gemaakt zal worden van de visie en principes die we op andere zorgproducten toepassen – wat wij doorgaans onze HealthSuite-visie en ons digitale HealthSuite-platform noemen. We weten dat het mogelijk is: in een Hackathon in San Francisco hebben we namelijk eerder dit jaar al een aantal verbazingwekkende voorbeelden gezien van fantastische applicaties op basis van de HealthSuite.

sf hackathon nl blog

Zo hebben de winnaars – met een prototype-applicatie genaamd MediDash – ingezien dat de meeste radiologen bij hun besluitvorming slechts beperkte informatie tot hun beschikking hebben. Met behulp van het digitale HealthSuite-platform kunnen artsen patiëntgegevens van zowel binnen als buiten het ziekenhuis samenvoegen om de besluitvorming te verbeteren, doordat ze zicht krijgen op een veel bredere context.

Download afbeelding

De Dutch Open Hackathon wordt een heel cool evenement – een toonbeeld van innovatie, een proeftuin voor nieuwe ideeën en toepassingen, en een samenwerking tussen de wereld van ontwikkelaars en een bredere internationale gemeenschap, en dat allemaal in Nederland. We zijn dan ook ontzettend benieuwd naar de innovaties die de Hackathon gaat opleveren.

 

 

Klik voor meer informatie op: Dutch Open Hackathon 2015.

Hans Notenboom

Internationaal hoofd van het onderdeel Digital bij Philips Healthcare Informatics Solutions and Services

Hans Notenboom heeft de afgelopen acht jaar bij Philips diverse rollen vervuld op digitaal gebied. Bij Healthcare stond hij aan het hoofd van het Digital Transformation-programma. Hans heeft meer dan 25 jaar ervaring in de digitale sector of ‘nieuwe media’ zoals het in de tijd voor het internet heette. Hans is afgestudeerd in de bedrijfskundige informatica en heeft diverse functies bekleed op het gebied van technologie, marketing, consultancy en management. Zijn passies liggen bij digitale innovatie en het zoeken naar zinvolle toepassingen voor nieuwe technologie in de aanpak van de grote uitdagingen in de gezondheidszorg.

 

Volg Hans op:

LinkedIn

Gerelateerde artikelen

Het zorglandschap verandert, en wij veranderen mee

Het zorglandschap verandert, en wij veranderen mee

De menselijke conditie verbeteren via gezondheids-technologie

De menselijke conditie verbeteren via gezondheids-technologie

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.