Een andere kijk op zorg

Innovation that matters to you

Innovatieve oplossingen voor de uitdagingen van complexe hart- en vaatziekten

Een geïntegreerde benadering van interventionele cardiovasculaire geneeskunde

Bert van Meurs

Volgens de American Heart Association (AHA) zijn hart- en vaatziekten wereldwijd de voornaamste doodsoorzaak[1]. Aangezien hart- en vaatziekten steeds vaker voorkomen, is het van belang de risicofactoren te begrijpen die met complexe hartaandoeningen samenhangen, evenals de impact van innovatieve oplossingen die de grootste klinische voordelen voor zowel preventie als behandeling kunnen bieden.

cvd image nl new

In de afgelopen jaren hebben we een fundamentele verschuiving gezien van invasieve en kostbare procedures naar verbeterde werkstromen en geïntegreerdere benaderingen voor de diagnose en behandeling van hartaandoeningen. Een combinatie van de allernieuwste innovaties op het gebied van beeldgestuurde procedures en uiterst accurate beeldvormingstechnologie stelt artsen in staat om uitzonderlijke zorgresultaten te leveren, sneller herstel mogelijk te maken, de patiëntzorg te verbeteren en – uiteindelijk – de zorgkosten te verlagen.

Toonaangevende beroepsverenigingen op het gebied van cardiologie adviseren voor de behandeling van ischemische hartklachten Percutaneous Coronary Intervention (PCI), een minimaal invasieve procedure waarbij live beeldsturing wordt toegepast. Volgens het Britse National Institute for Cardiovascular Outcomes Research (NICOR) is het aantal PCI-procedures de afgelopen jaren significant toegenomen, waarbij internationaal onderzoek heeft aangetoond dat het werkzamer en kosteneffectiever is dan behandeling met medicijnen[2]. De procedure zelf heeft echter beperkingen, waarbij meerdere factoren bepalen of een patiënt geschikt is. Röntgenbeeldvorming – een klassieke beeldvormingsmethode – is bijvoorbeeld vaak beperkt tot tweedimensionale beelden. Dat is niet optimaal, aangezien er een volledig beeld van de slagader nodig is om de mate van de verstopping te bevestigen.

Geïntegreerde benadering voor innovatieve oplossingen

'Primum non nocere', oftewel 'ten eerste geen kwaad doen', is al heel lang een voornaam principe van de opleiding tot arts. Weten wanneer je niet moet behandelen is net zo belangrijk als weten wanneer een behandeling wel noodzakelijk is.

 

Wanneer het om een definitieve diagnose en – uiteindelijk – om de behandeling gaat, is een geïntegreerde benadering het meest optimaal. Daarbij wordt rekening gehouden met de mate waarin een PCI-behandeling risicovoller is dan invasieve chirurgie, en wordt gebruikgemaakt van diagnostische precisietools die artsen een holistisch beeld van de algehele conditie van een patiënt bieden. We streven ernaar om interventionele cardiologen te voorzien van geïntegreerde oplossingen die niet alleen live beeldsturing mogelijk maken, maar ook een precieze en gedetailleerde 'wegenkaart' van de hartvaten maken die gedurende de gehele PCI-procedure nauwkeurig kan worden bewaakt. Bekijk een recente presentatie over complexe PCI-benaderingen voor meer informatie.

 

Fractional Flow Reserve (FFR)* heeft gezorgd voor een revolutie om artsen te helpen bepalen wanneer coronaire laesies moeten worden behandeld. Sommige laesies kunnen er op een angiogram significant uitzien, terwijl ze de doorstroom feitelijk niet blokkeren. De afgelopen tien jaar hebben we een positieve trend gezien van alleen behandelingen op basis van angiografie naar behandeling op basis van fysiologische beelden. FFR is een tool die de mogelijkheid biedt van een daadwerkelijke fysiologische beoordeling van de kransslagader. De baanbrekende DEFER-studie heeft nu op basis van 15 jaar nauwgezette follow-up van patiënten aangetoond dat we, door met behulp van FFR te beslissen een PCI-behandeling niet uit te voeren bij de aantasting van één bloedvat, het risico van een patiënt op een myocardinfarct feitelijk kunnen verlagen. Met andere woorden: 'primum non nocere'.

 

Ondanks overtuigende onderzoeksuitkomsten wordt FFR nog steeds (te) weinig toegepast, bijvoorbeeld doordat artsen vasodilatoren als adenosine moeten injecteren om hyperemie te induceren. Instant Wave-Free Ratio (iFR)** is een nieuwe technologie die de FFR-werkstroom nu verbetert door deze extra stap overbodig te maken, waardoor de kosten van de FFR-vasodilator worden vermeden. Deze technologieën zorgen voor een win/win-situatie; niet alleen worden artsen ondersteund bij de behandeling van patiënten, ook de maatschappij profiteert van kostenvoordelen doordat onnodige behandelingen en heropnames in het ziekenhuis worden vermeden.

 

Philips heeft deze benadering geïntegreerd met zijn geleidingssysteem op basis van intravasculaire echografie (Intravascular Ultrasound, IVUS)***. Het combineren van de opgeslagen IVUS-beelden en de angiografiebeelden kan het risico helpen verlagen van het niet volledig verhelpen van een laesie met één stent – een zogenaamde 'geografische misser', die volgens onderzoeksgegevens bij 66,5% van de PCI-behandelingen voorkomt. Het plaatsen van een tweede stent maakt een casus natuurlijk niet alleen complexer, maar ook duurder[3]. Indien FFR/iFR uitwijst dat plaatsing van een stent noodzakelijk is, kan intravasculaire beeldvormingstechnologie uitwijzen of de stent juist geplaatst is of dat er een 'touch-up' nodig is.

CVD Image

Door middel van geïntegreerde benaderingen vergroten we de mogelijkheden voor patiënten om een minimaal invasieve PCI-behandeling te ondergaan, met als voordeel snellere hersteltijden en minder complicaties voor patiënten in vergelijking met invasieve chirurgie. Deze technologieën geven artsen het vertrouwen om klinische beslissingen te nemen die helpen om de kosten te besparen die vaak samenhangen met complexe procedures en invasieve bypass-operaties.

 

Wat PCI betreft, vormen ischemische hartklachten slechts één facet van hart- en vaatziekten. Philips biedt innovatieve en geïntegreerde oplossingen voor structurele hartaandoeningen en cardiale elektrofysiologie, waarbij we trouw blijven aan onze visie van hoogwaardige klinische resultaten door artsen te helpen de juiste therapie voor iedere patiënt in het ziekenhuis te bepalen, te geven en te bevestigen.

 

 

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws, achtergrondverhalen, interviews en productinnovaties op het gebied van gezondheidszorg? Bezoek dan Medisch Perspectief.

 

Wij geloven dat er altijd een manier is om het leven te verbeteren. Daarom ontwikkelen we zinvolle innovaties voor elke fase in je leven. Ontdek meer via philips.nl/innovationandyou

*Met FFR kunnen artsen de bloedstroomreserve in de kransslagader nauwkeurig beoordelen. Door een hightech druksensor in miniatuurformaat te bevestigen op een geleidingsdraad die in de kransslagader wordt geleid, is het mogelijk te identificeren waar de bloedstroom afneemt, en daarmee de juiste plek in de slagader om de behandelingsstrategie voor de PCI-procedure in goede banen te leiden.

 

**iFR-technologie werkt net als FFR, maar meet in plaats daarvan de bloedstroom zonder dat een tweede meting nodig is bij hyperemie geïnduceerd door een bijbehorend geneesmiddel.

***IVUS is een systeem op katheter-basis dat een precies anatomisch perspectief van de binnenkant van de kransslagader biedt, met een perspectief van 360 graden en een gedetailleerde blik op de aard van plaques die zich op de slagaderwand ophopen en tot verstopping van het bloedvat kunnen leiden.

 

Verwijzingen:

[1] American Heart Association, Centers for Disease Control and Prevention, the National Institutes of Health et al. 2015 Heart Disease and Stroke Statistics Update.

[2] National Institute for Cardiovascular Outcomes Research (NICOR). National Audit of Percutaneous Coronary Interventions. Annual Public Report. January 2013 – December 2013.

[3] Costa et al. Impact of Stent Deployment Procedural Factors on Long-term Effectiveness and Safety of Sirolimus-Eluting Stents (Final results of the Multicenter Prospective STLLR Trial). Am J Cardiol 2008 Jun 15; 101(12):1704-11.

Verwijzingen:

[1] American Heart Association, Centers for Disease Control and Prevention, the National Institutes of Health et al. 2015 Heart Disease and Stroke Statistics Update.

[2] National Institute for Cardiovascular Outcomes Research (NICOR). National Audit of Percutaneous Coronary InterventionsAnnual Public Report. January 2013 – December 2013.

[3] Costa et al. Impact of Stent Deployment Procedural Factors on Long-term Effectiveness and Safety of Sirolimus-Eluting Stents (Final results of the Multicenter Prospective STLLR Trial). Am J Cardiol 2008 Jun 15; 101(12):1704-11.

Bert van Meurs

Bert van Meurs

CEO van de afdeling Image Guided Therapy, Philips

Bert van Meurs is CEO van de Business Group Image Guided Therapy van Philips. Bert begon zijn carrière bij Philips Healthcare in 1985, waar hij verschillende leidinggevende posities innam op het gebied van R&D, Clinical Science, Marketing en Sales.

 

Follow Bert van Meurs on:

LinkedIn

Gerelateerde artikelen

Het roer moet om

Het roer moet om

Innovatie: De drijvende kracht achter de veranderende gezondheidsketen

Innovatie: De drijvende kracht achter de veranderende gezondheidsketen

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.