Een andere kijk op zorg

“Het sleutelwoord is flexibiliteit” 

Peter Koers

Peter Koers - Op 28 augustus verhuizen twee ziekenhuizen naar één nieuwbouwlocatie in Delft. Op één dag gaat alles over en geen moment liggen de afdelingen stil. Ook Radiologie, Cardiologie en Nucleaire Geneeskunde niet. Op dit moment worden deze namelijk volledig ingericht met apparatuur die onder uniek contract met Philips wordt geleverd. Peter Koers, centrummanager Reinier de Graaf en contractmanager, was nauw betrokken bij de onderhandelingen.

De samenwerking tussen het Reinier de Graaf Ziekenhuis en Philips bestaat uit twee grote overeenkomsten met een looptijd van 15 jaar. De ene is op 30 september 2014 ondertekend en behelst alle radiologische apparatuur voor radiologie, cardiologie en nucleaire geneeskunde. De tweede behelst echografieapparatuur voor 14 afdelingen en werd onlangs bezegeld.

 

Peter Koers: "Over de eerste samenwerkingsovereenkomst hebben we tot diep in de nacht onderhandeld. Niet omdat het moeizaam verliep, maar omdat het complex was en vele facetten kende, waaronder alle afspraken over de nieuwbouw."

Het sleutelwoord is flexibiliteit

Afdelingoverstijgend

Dat het contract voor echografie later volgde, had een puur praktische reden. Peter Koers: ‘Wij hebben veertien afdelingen die echoapparatuur gebruiken en wij wilden uitvoerig inventariseren welke zorg zij leveren, wat zij nu hebben staan , hoe intensief zij de apparaten gebruiken en wat hun toekomstverwachtingen zijn. Daardoor konden we vaststellen dat sommige afdelingen bijvoorbeeld net te weinig capaciteit hadden, een andere afdeling het apparaat niet fulltime gebruikt en het apparaat kan delen, of dat een afdeling het apparaat zo intensief gebruikt dat er extra service nodig is. Dit hebben we helemaal in kaart gebracht en we hebben oplossingen gezocht. Straks in de nieuwbouw beschikken we dus over een uitgebalanceerd echografiepark. Elke afdeling heeft precies de juiste apparatuur en de capaciteit. Dat bereik je alleen maar als je deze exercitie voor alle afdelingen tegelijk doet en het totaalplaatje bekijkt. Als je per afdeling aan de gang gaat, ben je alleen maar aan het suboptimaliseren.’

 

Groei en krimp waar mogelijk

De samenwerkingsovereenkomst voor echografie lijkt in alle opzichten op de overeenkomst voor radiologie. Het sleutelwoord is flexibiliteit. Peter Koers: ‘Je sluit een contract af voor vijftien jaar, maar je kunt helemaal niet zo ver in de toekomst kijken. Misschien komen er baanbrekende innovaties, of ga je bepaalde diagnoses veel vaker doen, of stellen zorgverzekeraars zich anders op. Dan heb je een contract nodig waarbinnen je ook sommige vervangingen kunt laten vervallen, of andere versneld kunt doen. We moeten kunnen groeien en krimpen, en daar speelt Philips uitstekend op in. Want de zorginhoudelijke kant, wat we onze patiënten kunnen bieden, is het uitgangspunt van onze samenwerking.’

Het sleutelwoord is flexibiliteit

Uitgekiend verhuisplan

Sinds maart 2015 is Philips al bezig nieuwe apparatuur te installeren in de nieuwbouw. De voorbereiding, installatie, testen en de training is in volle gang. De huidige afdelingen op de oude locaties blijven draaien zoals ze dat deden en worden pas na de verhuizing ontmanteld. Enkele apparaten verhuizen daarna alsnog en oude apparatuur wordt afgevoerd. Peter Koers: ‘Als we direct op 28 augustus operationeel willen zijn, moet alles tot in het kleinste detail goed gaan. Alle apparaten moeten op tijd geleverd en goedgekeurd zijn en de mensen moeten getraind zijn. Een uitdaging die we zeker gaan waarmaken.’

 

Twee tandjes harder

Een groot deel van de medewerkers van het Reinier de Graaf ziekenhuis hebben hun vakantie om de verhuisperiode van eind augustus/begin september heen gepland. Op dit moment loopt iedereen naast het reguliere werk nog twee tandjes harder om de verhuizing voor te bereiden. Peter Koers: ‘Dat hoef je ze niet te vragen, ze doen dat uit zichzelf, omdat het geweldig is om zo’n nieuw ziekenhuis voor je ogen te zien groeien. Dat maak je één keer in je carrière mee.’

Peter Koers

Peter Koers

Centrummanager Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft

Peter heeft een rijke achtergrond als algemeen manager in non-profit organisaties op het gebied van HRM en als bedrijfskundige.

 

Volg Peter op :

LinkedIn

Gerelateerde artikelen

Het zorglandschap verandert, en wij veranderen mee

Het zorglandschap verandert, en wij veranderen mee

Het roer moet om

Het roer moet om

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.