Een andere kijk op zorg

De toekomst van gezondheidstechnologie: drie topprioriteiten voor verpleegkundigen aan de frontlinies

Kathy Lee

Kathy Lee - Technologie heeft een enorme invloed op hoe verpleegkundigen hun werk verrichten, doorlopend hun taken beheren, en goede zorg verlenen. Van betere en nauwkeurigere patiëntenmonitors die verpleegkundigen voortdurend informatie verstrekken over de gezondheidstoestand van de patiënt, tot analysetools die inzichten opleveren voor snellere interventies – de technologie ontwikkelt zich zodanig dat verpleegkundigen een steeds

vollediger beeld krijgen van de gezondheid van de patiënt. En hoewel verpleegkundigen altijd mobiel zijn geweest, kunnen ze nu met behulp van nieuwe technologieën voortdurend in contact blijven met patiënten, waar in het ziekenhuis ze zich ook bevinden.

 

Innovatie in de gezondheidszorg zal ook in de toekomst steeds betere oplossingen blijven opleveren, mede dankzij nauwe samenwerking tussen artsen, verpleegkundigen, leveranciers en andere betrokkenen bij het ontwerpen van technologie. Laten we dus ter gelegenheid van ‘National Nurses Week’ aandacht besteden aan de noodzaak om rekening te houden met het perspectief van verpleegkundigen bij het ontwerpen van technologieën die hen helpen bij hun werk. Als verpleegkundige zou ik graag de volgende suggesties willen geven om gezondheidstechnologie nog effectiever te maken:

 

- Ontwerp technologieën specifiek voor verpleegkundigen. Hoewel technologieën die ontworpen zijn voor alle zorgverleners uiteraard ook nuttig kunnen zijn, is het belangrijk om rekening te houden met de specifieke behoeften van verpleegkundigen op het gebied van werkstroombeheer. Een verpleegkundige krijgt bijvoorbeeld bepaalde patiënten toegewezen, dus een gedetailleerd overzicht van de gegevens van een kleine groep is veel handiger dan een algemeen overzicht van alle patiënten op de afdeling. Verpleegkundigen zijn bovendien vaak de eersten die nieuwe technologieën in gebruik nemen en toepassen, wat tijdrovend kan zijn en hun aandacht kan afleiden van de zorg voor patiënten. Hulpmiddelen die verpleegkundigen op een intuïtieve manier toegang bieden tot de benodigde informatie over ‘hun’ patiënten zullen ons het meest helpen bij bepaalde uitdagingen en het bieden van een meer gerichte behandeling.

De toekomst van gezondheidstechnologie

Stel mobiliteit voorop. Verpleegkundigen zijn veel in beweging vanwege de aard van hun werk: ze lopen van bed naar bed, ze begeleiden patiënten, ze gaan op zoek naar artsen, ze assisteren bij medische ingrepen, etc. Optimale zorg voor de patiënt is daarbij altijd hun prioriteit. Innovatieve oplossingen die verpleegkundigen toegang bieden tot de juiste gegevens – zodat ze overal in het ziekenhuis actie kunnen ondernemen – kunnen baanbrekend zijn. Er zijn bijvoorbeeld al applicaties waarmee verpleegkundigen meldingen kunnen ontvangen op een 

smartphone, waarna ze de vitale functies van de patiënt kunnen raadplegen en ter plekke actie kunnen ondernemen. Als een verpleegkundige niet meteen de patiënt kan opzoeken kan ze de melding via de smartphone doorsturen naar een arts, zonder de patiënt te verlaten met wie ze op dat moment bezig is. Technologieën die aansluiten bij de mobiele aard van onze werkzaamheden zullen het meest effectief zijn.

 

- Zorg voor bruikbare informatie. Het is geen geheim dat verpleegkundigen vaak overspoeld worden met informatie en meldingen, waardoor het lastig kan zijn om te reageren op nieuwe of gewijzigde informatie over een bepaalde patiënt. Toen ik zelf begon als verpleegkundige werkten we met slechts vijf alarmmeldingen, die alleen werden geactiveerd bij zeer ernstige gevallen. Tegenwoordig kunnen verpleegkundigen op een centrale verpleegpost wel 23 soorten alarmmeldingen ontvangen, en kan het aantal meldingen per patiënt per dag oplopen tot 350.1 Dergelijke meldingen kunnen van groot belang zijn omdat ze de verpleegkundige waarschuwen dat er actie moet worden ondernomen, maar al te vaak ontbreekt de juiste context om ze goed te kunnen beoordelen. Hoe meer toegang verpleegkundigen hebben tot bruikbare gegevens, des te beter zullen ze in staat zijn om een goed onderbouwde beslissing te nemen. Er wordt momenteel technologie ontwikkeld om alarmmeldingen alleen te activeren wanneer dit absoluut noodzakelijk is, en nieuwe hulpmiddelen bieden meer context zodat verpleegkundigen beschikken over uitgebreidere informatie over de toestand van de patiënt en onmiddellijk actie kunnen ondernemen.

De toekomst van gezondheidstechnologie

Verpleegkundigen behoren tot de grootste gebruikers van gezondheidstechnologie (ze zijn bijvoorbeeld de grootste gebruikers van elektronische patiëntendossiers), en we moeten ervoor zorgen dat die technologie hen zo goed mogelijk ondersteunt bij hun werkzaamheden. Betere technologie is niet alleen prettig voor verpleegkundigen, maar helpt hen ook om hun werkzaamheden beter en efficiënter te organiseren en uit te voeren. En uiteindelijk leidt dat tot betere zorg voor patiënten.

 

www.nursingcenter.com/lnc/JournalArticle?Article_ID=1617134

Kathy Lee

Kathy Lee

Clinical Specialist at Philips Medical Systems

 

Volg Kathy Lee

LinkedIn

Volg Kathy Lee

LinkedIn

Volg Kathy Lee

LinkedIn

Volg Kathy Lee

LinkedIn

Gerelateerde artikelen

Goed slapen? Pak stress aan!

Goed slapen? Pak stress aan!

Het zorglandschap verandert, en wij veranderen mee

Het zorglandschap verandert, en wij veranderen mee

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.