1
Mondgezondheid en algemene gezondheid

De verbinding tussen mondgezondheid

en algemene gezondheid

icons

Er is steeds meer aandacht voor het belang van goede mondhygiёne nu de relatie tussen bepaalde systemische ziekten en mondgezondheid duidelijker wordt. Divers literatuuronderzoek toont aan dat er toenemend bewijs is voor associaties tussen parodontale ziekten en bepaalde systemische aandoeningen zoals diabetes mellitus type II, hart- en vaatziekten en beroertes[¹'²].

* De producten van Philips Oral Healthcare zijn ontwikkeld om problemen in de mond te voorkomen. Ze zijn niet goedgekeurd voor de preventie of behandeling van parodontitis of andere ziekten. Recent onderzoek toont aan dat er toenemend bewijs is voor associaties tussen parodontitis en bepaalde systeemziekten. Er is verder onderzoek nodig om vast te stellen of er een causale relatie bestaat.

Symposia en onderzoek

Philips Oral Healthcare investeert voortdurend in de relatie tussen mondgezondheid en algeme gezondheid. Onder andere door het doen van onderzoek en initiatieven om bekendheid te geven aan het belang van mondgezondheid.
Denise van Diermen

dr. D.E. (Denise) van Diermen

MD, arts-docente

Ubele van der

Prof.Em.dr. U. (Ubele) van der Velden

parodontoloog

Bruno Loos

Prof. dr. B.G. (Bruno) Loos, 

parodontoloog

Wijnand Teeuw

dr. W. (Wijnand) Teeuw, 

parodontoloog

     

Parodontitis in relatie tot diabetes en hart- en vaatziekten  

Dhr. W.J. Teeuw: Periodontitis, Diabetes Mellitus, Cardiovascular Disease.


Download hier de samenvatting van de promotie van Wijnand Teeuw

Aula Oude Lutherse Kerk 10 maart 2017 11:00 

References  


1. Dietrich T, Garcia RI. Associations between periodontal disease and systemic disease: Evaluating the strength of the evidence. J. Periodontol         2005;76:2175-2184.

2. Barnett ML. The oral-systemic disease connection. An update for the practicing dentist. J AM Dent Assoc 2006: 137 (suppl): 5S-6S.