Een andere kijk op zorg

Samen kunnen we zorgen voor een betere wereld

walter-van-kuijen

Walter van Kuijen - Er gaapt een enorme kloof tussen ‘zeggen’ en ‘doen’. Het is eenvoudig om voor maatschappelijke verandering te pleiten, maar de uitdaging en de voldoening zitten erin om deze veranderingen daadwerkelijk te realiseren. Er is zeker geen grotere beloning dan het bereiken van onze bedrijfsdoelstelling: we willen in 2025 jaarlijks het leven van 3 miljard mensen verbeteren.

Philips is een particuliere onderneming die zich inzet om innovaties te ontwikkelen die het leven van mensen verbeteren, want bij alles wat we doen, staat zorg om mensen centraal. Daarom spreekt het voor ons vanzelf om de duurzame-ontwikkelingsdoelen van de VN (Sustainable Development Goals, SDG’s) te onderschrijven, omdat die volgens ons essentieel zijn voor het verbeteren van de gezondheid en de duurzaamheid van onze planeet en alle wereldbewoners.

united-we-can-make-a-better-world-1

De SDG’s zijn ontwikkeld om samenwerking te bevorderen tussen overheden, de private sector, non-gouvernementele organisaties, maatschappelijke organisaties, sociale ondernemers en academische instellingen en zo een nieuwe weg in te slaan voor de ontwikkelingsagenda. In de periode na 2015, wanneer de VN-millenniumdoelen moeten zijn behaald, is samenwerking essentieel om de toestand van de wereld op een zinvolle manier te verbeteren.

 

Philips kan het meeste invloed uitoefenen op het behalen van drie specifieke SDG’s: Doe 3 – ‘Het gezondheid en welzijn bevorderen van allen, op elke leeftijd’, Doel 7 – ‘Zorgen dat iedereen toegang heeft tot een betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energievoorziening’ en Doel 12 – ‘Zorgen voor duurzame consumptie- en productiepatronen’.

united-we-can-make-a-better-world-2

Om met Doel 3 te beginnen: het is duidelijk hoe dit in het verlengde ligt van onze kernactiviteit: het leveren van oplossingen, innovaties en diensten op het gebied van gezondheidszorg die zorgen dat iedereen een gezond leven kan hebben. We zijn trots op de vele samenwerkingsverbanden die we op dit terrein al zijn aangegaan. Ze hebben we bijvoorbeeld de krachten gebundeld met lokale overheden en zorginstellingen in Kenia om het eerste Community Life Center van Afrika op te zetten. Dit centrum is ontworpen om in een veilige omgeving eerstelijns gezondheidszorg te bieden. Een ander voorbeeld betreft de samenwerking tussen de Philips Foundation en UNICEF en het Internationale Rode Kruis om ervoor te zorgen dat onze zorginnovaties en -expertise blijvende voordelen opleveren voor mensen in nood, met name vrouwen en kinderen.

 

In dit kader van het bevorderen van welzijn zijn we ook bezig om mensen bewuster te maken van algemene medische kwesties. We doen dit bijvoorbeeld met op samenwerking gebaseerde campagnes die mensen aanmoedigen op hun gezondheid te letten, waardoor de last van niet-overdraagbare ziektes over de hele wereld zal afnemen.

Om met Doel 3 te beginnen: het is duidelijk hoe dit in het verlengde ligt van onze kernactiviteit: het leveren van oplossingen, innovaties en diensten op het gebied van gezondheidszorg die zorgen dat iedereen een gezond leven kan hebben. We zijn trots op de vele samenwerkingsverbanden die we op dit terrein al zijn aangegaan. Ze hebben we bijvoorbeeld de krachten gebundeld met lokale overheden en zorginstellingen in Kenia om het eerste Community Life Center van Afrika op te zetten. Dit centrum is ontworpen om in een veilige omgeving eerstelijns gezondheidszorg te bieden. Een ander voorbeeld betreft de samenwerking tussen de Philips Foundation en UNICEF en het Internationale Rode Kruis om ervoor te zorgen dat onze zorginnovaties en -expertise blijvende voordelen opleveren voor mensen in nood, met name vrouwen en kinderen.

 

In dit kader van het bevorderen van welzijn zijn we ook bezig om mensen bewuster te maken van algemene medische kwesties. We doen dit bijvoorbeeld met op samenwerking gebaseerde campagnes die mensen aanmoedigen op hun gezondheid te letten, waardoor de last van niet-overdraagbare ziektes over de hele wereld zal afnemen.

Om met Doel 3 te beginnen: het is duidelijk hoe dit in het verlengde ligt van onze kernactiviteit: het leveren van oplossingen, innovaties en diensten op het gebied van gezondheidszorg die zorgen dat iedereen een gezond leven kan hebben. We zijn trots op de vele samenwerkingsverbanden die we op dit terrein al zijn aangegaan. Ze hebben we bijvoorbeeld de krachten gebundeld met lokale overheden en zorginstellingen in Kenia om het eerste Community Life Center van Afrika op te zetten. Dit centrum is ontworpen om in een veilige omgeving eerstelijns gezondheidszorg te bieden. Een ander voorbeeld betreft de samenwerking tussen de Philips Foundation en UNICEF en het Internationale Rode Kruis om ervoor te zorgen dat onze zorginnovaties en -expertise blijvende voordelen opleveren voor mensen in nood, met name vrouwen en kinderen.

 

In dit kader van het bevorderen van welzijn zijn we ook bezig om mensen bewuster te maken van algemene medische kwesties. We doen dit bijvoorbeeld met op samenwerking gebaseerde campagnes die mensen aanmoedigen op hun gezondheid te letten, waardoor de last van niet-overdraagbare ziektes over de hele wereld zal afnemen.

Om met Doel 3 te beginnen: het is duidelijk hoe dit in het verlengde ligt van onze kernactiviteit: het leveren van oplossingen, innovaties en diensten op het gebied van gezondheidszorg die zorgen dat iedereen een gezond leven kan hebben. We zijn trots op de vele samenwerkingsverbanden die we op dit terrein al zijn aangegaan. Ze hebben we bijvoorbeeld de krachten gebundeld met lokale overheden en zorginstellingen in Kenia om het eerste Community Life Center van Afrika op te zetten. Dit centrum is ontworpen om in een veilige omgeving eerstelijns gezondheidszorg te bieden. Een ander voorbeeld betreft de samenwerking tussen de Philips Foundation en UNICEF en het Internationale Rode Kruis om ervoor te zorgen dat onze zorginnovaties en -expertise blijvende voordelen opleveren voor mensen in nood, met name vrouwen en kinderen.

 

In dit kader van het bevorderen van welzijn zijn we ook bezig om mensen bewuster te maken van algemene medische kwesties. We doen dit bijvoorbeeld met op samenwerking gebaseerde campagnes die mensen aanmoedigen op hun gezondheid te letten, waardoor de last van niet-overdraagbare ziektes over de hele wereld zal afnemen.

united-we-can-make-a-better-world-3

Dan Doel 7: hoe kan Philips ertoe bijdragen dat iedereen toegang heeft tot een betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energievoorziening? Want dit zijn de feiten: 38% van de wereldbevolking maakt nog steeds gebruik van traditionele – vaak onveilige, onbetrouwbare en kostbare – methodes om te koken en hun huis te verwarmen, terwijl in 2011 bijna één op de vijf mensen geen toegang had tot elektriciteit.

 

Philips zet zich niet alleen in om licht te brengen naar zulke gemeenschappen, maar doet dat op een duurzame en gemeenschapsgerichte manier. In de komende jaren zullen we bijdragen aan de ontwikkeling van meer dan 500 Community Light Centers in heel Afrika en 30 van dergelijke centra in Latijns-Amerika. Hier zal LED-verlichting op zonne-energie zorgen voor grote veranderingen binnen gemeenschappen. Deze technologie heeft nog een enorm voordeel: dankzij de LED-lamp op zonne-energie van Philips zullen mensen niet langer ziek worden doordat zij de rook inademen van kerosinelampen en houtvuren in hun huizen, of hieraan brandwonden overhouden.

united-we-can-make-a-better-world-4

En tot slot: aangezien de wereldbevolking in 2050 zal zijn gestegen tot ruim 9 miljard, moeten we erover nadenken hoe we ervoor kunnen zorgen dat de planeet voor deze mensen gezond blijft – voordat het te laat is. Om die reden zetten wij ons volledig in voor het behalen van Doel 12 – ‘Zorgen voor duurzame consumptie- en productiepatronen’. We weten dat bedrijven het voortouw moeten nemen in de overgang naar het slimme gebruik van natuurlijke hulpbronnen, voordat ze consumenten in staat kunnen stellen hetzelfde te doen. Philips zet zich niet alleen in om zijn eigen voetafdruk terug te dringen, maar ontwikkelt ook innovatieve bedrijfsmodellen die zorgen voor minder afval en consumptie. We renoveren bijvoorbeeld medische apparatuur, waardoor deze systemen een tweede leven krijgen en de CO2-uitstoot en het energie- en grondstoffenverbruik worden verminderd ten opzichte van nieuwe apparatuur. We gaan tevens samenwerkingsverbanden aan met steden als Buenos Aires, waar we meer dan 70% van de straatverlichting vervangen door LED-technologie. Hierdoor kunnen de energiekosten met meer dan 50% worden teruggedrongen, terwijl de CO2-uitstoot elk jaar significant daalt.

 

De duurzame-ontwikkelingsdoelen van de VN zijn erop gericht om de wereld voor iedereen beter te maken. We zijn trots op de bijdrage die Philips hieraan levert, en op hoe onze medewerkers, klanten en partners deze inzet delen.

 

Wij moedigen alle organisaties – publiek of particulier, met of zonder winstoogmerk – aan om samen met ons de SDG’s te onderschrijven. We moeten elkaar uitdagen, barrières doorbreken, en zorgen dat wij de generatie zijn die de geweldige missie afmaakt die begon met de VN-millenniumdoelen.

 

Als we dat doen, zullen we een blijvende en positieve impact hebben op onze planeet en de wereldbevolking. En dat is precies waar het bij Philips om gaat: het verbeteren van de levens van mensen.

Walter van kuijen

Walter van Kuijen

Head of Business to Government and Enterprise Account Management bij Koninklijke Philips

Walter van Kuijen started his career at Philips in 1992 as a Marketing Specialist at Philips Industrial Electronics in the Netherlands. After further work in Product Management, Sales and Service and Marketing Management for Philips Medical Systems, Walter became the Director of the Sales and Services District Netherlands in 2001.

 

Follow Walter on:

LinkedIn

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.