Een andere kijk op zorg

Pleidooi voor wereldwijde toegang voor licht als katalysator voor groei

Pleidooi voor wereldwijde toegang voor licht als katalysator voor groei

Eric Rondolat - Het menselijk vernuft kent maar weinig grenzen. We leren menselijke organen te printen; te reizen in zelfstandig rijdende auto's, en onlangs nog landde er een ruimtevoertuig op een komeet op meer dan 500 miljoen kilometer afstand. En toch, ondanks al deze prestaties, leven we nog altijd in een wereld waar 1,3 miljard mensen, ofwel een op de vijf, geen toegang hebben tot elektrisch licht.

Net als voedsel en water is ook licht een fundamentele behoefte die geen enkel menselijk wezen ontzegd zou moeten worden. Zonder kunstlicht komt het leven zoals wij dat kennen tot stilstand bij zonsondergang. Het maatschappelijk leven stopt, kinderen kunnen niet studeren en bedrijven zijn gedwongen te sluiten.

 

Gemeenschappen zonder elektriciteit nemen hun toevlucht tot kaarsen en petroleumlampen om de duisternis te bestrijden – vaak met verwoestende gevolgen. Petroleumlampen, kaarsen en houtvuur kosten elk jaar weer 1,5 miljoen mensen het leven als gevolg van ademhalingsziekten en branden – hetzelfde aantal als er jaarlijks overlijdt aan aandoeningen ten gevolge van HIV.

Pleidooi voor wereldwijde toegang voor licht als katalysator voor groei

2015: International Year of Light
De Verenigde Naties hebben deze verlammende effecten op de sociale en economische ontwikkeling erkend en het jaar 2015 aangewezen als International Year of Light. Het doel daarvan is overheden, partners uit de particuliere sector en wetenschappelijke organisaties bijeen te brengen en bewustzijn te kweken voor het vermogen van op licht gebaseerde technologieën bij het oplossen van wereldwijde uitdagingen op het gebied van energie, onderwijs, landbouw, openbare infrastructuur en gezondheid.

 

Overheden en bedrijfsleven moeten dit moment aangrijpen om de technologie te omarmen die tot hun beschikking staat en starten met het leveren van duurzame veranderingen voor gemeenschappen die lijden onder lichtgebrek.

 

LED-systemen op zonne-energie
Het economische argument voor het installeren van LED-systemen op zonne-energie in de woningen van de ergst getroffen gemeenschappen is onweerlegbaar. Petroleumlampen die families in de Democratische Republiek Congo bijna 30% van hun jaarlijkse huishoudinkomen kosten, zouden vervangen kunnen worden door een verlichtingstechnologie die veel goedkoper, veiliger en helderder is en bovendien zonder energiekosten werkt.

 

De gezamenlijke belofte van de Europese Commissie, individuele Europese landen en de VS tijdens de klimaattop van de VN kan het gebrek aan energie in 2030 halveren. Maar ik geloof sterk dat we nog verder moeten gaan. Tegen de tijd dat we het jaar 2030 bereiken, leeft 60% van de wereldbevolking in steden en is de wereldbevolking toegenomen met iets meer dan 1 miljard. Dat legt extra druk op het verzekeren van energie die duurzamer, veiliger en van hogere kwaliteit is, zoals elektrische voeding voor verlichting.

Pleidooi voor wereldwijde toegang voor licht als katalysator voor groei

Lichtcentra

Gemeenschappen kunnen ook na het invallen van de duisternis gedijen door middel van lichtcentra, waar energie-efficiënte LED-armaturen gecombineerd zijn met zonnepanelen voor het produceren van duurzame verlichting in openbare ruimten, zonder dat daarvoor een kostbare infrastructuur nodig is. Deze centra – ruwweg ter grootte van een klein voetbalveld – zijn betrekkelijk goedkoop, gemakkelijk te installeren en te onderhouden, en veel betrouwbaarder dan elektriciteitsnetten die in afgelegen gebieden te lijden kunnen hebben van uitval. Eind 2015 zal Philips 100 van deze centra geïnstalleerd hebben in landelijk Afrika, waar zo'n 500 miljoen mensen geen toegang hebben tot elektrisch licht.

 

Via de geschenkenactie van onze onderneming in Azië en Afrika heb ik uit de eerste hand kunnen ervaren welk een tastbare impact zulke technologieën kunnen hebben op de levens van families die, anders dan de meesten van ons, licht niet iets vanzelfsprekends vinden. In Vietnam werd ik geraakt door de reactie van honderden dorpelingen uit een landelijke nederzetting die na 30 jaar uit de duisternis werden verlost. Hun levens veranderden van de ene op de andere dag dankzij een geschenk van verlichting op zonne-energie.

 

Toegang tot licht
Toegang tot licht is een katalysator voor groei in de gebieden die dat het meest nodig hebben. Politieke wil in combinatie met ondernemingszin kan een heldere toekomst scheppen als dit wordt versterkt door een gemeenschappelijke doelstelling.

 

Als de 1,3 miljard mensen die nu na zonsondergang in duisternis leven in 2030 bevrijd zouden zijn van dit lichtgebrek, zou de wereldwijde toename van het GBP verhoogd kunnen worden naar een getal met dubbele cijfers. In India tonen onderzoeken aan dat een betere elektriciteitsvoorziening voor verlichting in Assam correleert met een 17% hogere geletterdheid van mensen van 6 jaar en ouder. Licht is zoveel meer dan alleen functionele verlichting. Dus laten we elkaar beloven dat we in 2030 lichtgebrek volledig uitgeroeid hebben en op die manier een blijvend verschil maken in de levens en levenswijzen van mensen en voor de gezondheid van onze planeet.

Eric Rondolat

Eric Rondolat

Executive Vice President, Chief Executive Officer of Lighting

Eric is Executive Vice President, Chief Executive Officer of Lighting en lid van de Executive Committee. Eric Rondolat begon zijn carrière in Merlin Gerin in 1990, en van daaruit begon hij een internationale carrière op lange termijn binnen Schneider Electric in zowel volwassen als snel ontwikkelende opkomende markten.

 

Volg Eric via:

LinkedIn

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.