Een andere kijk op zorg

Netwerkfunctionaliteit is de oplossing voor de crisis in de zorg

Netwerkfunctionaliteit is de oplossing voor de crisis in de zorg

Frans van Houten - In de zorgsector voltrekt zich momenteel een opmerkelijke revolutie, waarmee zowel patiënten als zorgverleners dankzij technologische vooruitgang meer mogelijkheden tot hun beschikking krijgen. Diagnoses worden nauwkeuriger, draagbare technologie verschaft consumenten eenvoudige manieren om

hun eigen gezondheid in het oog te houden, en gegevens bieden ons een onvoorstelbaar gedetailleerd inzicht in de mogelijkheden van doelmatige zorgverlening.

Naast deze ontwikkelingen komt bij overheden en verzekeraars een grotere verantwoordelijkheid te liggen vanwege de hogere verwachtingen en eisen van hun burgers en klanten. En dat alles speelt zich af tegen de achtergrond van een tijd waarin mensen langer leven en de zorgkosten – met name voor chronische aandoeningen als hartproblemen, diabetes en kanker – onstuitbaar groeien.

In plaats van alleen zieken te behandelen, moeten we aan de slag om te komen tot een herijking van het gehele systeem. Patiënten moeten proactief worden gestimuleerd – en mogelijkheden krijgen – om hun eigen zorg te beheren en te verbeteren, zodat zorgverleners meer patiënten kunnen gaan behandelen en daarbij effectiever kunnen werken.

Een van de meest effectieve manieren om dat te bereiken, is door een zorgwereld te creëren waarin iedereen via netwerken met elkaar is verbonden. Medici in verschillende werelddelen kunnen dan met één veeg op een tablet of via een mobiele app informatie met elkaar delen.

In een dergelijke wereld dragen consumenten gegevensverwerkende apparatuur bij zich, waardoor patiënten hun vitale functies aan artsen en verpleegkundigen kunnen doorgeven zonder dat ze daarvoor het ziekenhuis hoeven te bezoeken.

Daarbij worden enorme hoeveelheden gegevens over consumenten uit uiteenlopende bronnen aan elkaar gekoppeld – waarbij de privacy wordt beschermd door geavanceerde encryptiesystemen – om een minutieus uitgewerkt inzicht te bieden in onze gezondheid, waar ook toekomstige generaties van zullen profiteren.

Philips loopt voorop als het gaat om dit zorgscenario. Zo hebben we afgelegen klinieken in Afrika en Azië, waar sprake is van hoge zuigelingensterfte, uitgerust met digitale oplossingen zodat contact mogelijk is met geavanceerde verloskundige eenheden in Europa. Daar kunnen dan echo’s worden geanalyseerd en mogelijke problemen vroegtijdig worden opgespoord. We stellen specialisten over de hele wereld in staat om biopsie-resultaten van prostaatkankerpatiënten te delen, zodat ze effectiever kunnen overleggen over optimale behandelingen.

Dergelijke digitale innovaties luiden ook een nieuw tijdperk van gepersonaliseerde zorg in, waarin zorgverleners dankzij in medische dossiers geïntegreerde ‘big data’ unieke en gedetailleerde behandelplannen kunnen uitwerken, waarbij ziekenhuisopname niet altijd meer nodig is. En mocht dat wel zo zijn, dan kan de opname vaak korter duren dan nu het geval is.

Netwerkfunctionaliteit is de oplossing voor de crisis in de zorg

Dat betekent ook dat patiënten, dankzij permanente, eenvoudige toegang tot ondersteuning en met de beschikking over informatie die nu alleen aan professionals is voorbehouden, hun eigen gezondheid actief in de gaten kunnen houden en analyseren.

Door op deze ontwikkelingen in te spelen, ontstaan voor overheden, ziekenhuizen en zorgmarkten mogelijkheden om de willekeur en hoge kosten van de huidige inrichting van de zorg om te vormen tot een veel geavanceerder ‘zorgcontinuüm’. Zorg begint dan niet op het moment van opname, maar al bij de patiënt thuis, en zal meer gericht zijn op preventie. Consumenten krijgen dus een grotere inbreng en meer handvatten om gezonder te gaan leven.

Daar komt nog bij dat dit zorgcontinuüm zich kenmerkt door nauwkeurigere diagnoses, waardoor het aantal invasieve – ofwel kostbare – medische behandelingen zal verminderen.

En tot slot zal het digitaal verrijkte continuüm zorgen voor een veel veiliger en voordeliger binnenlands zorgprogramma, omdat de nadruk niet meer exclusief ligt op wat er in het ziekenhuis gebeurt. Dergelijke ‘telezorg’ is niet alleen kostenbesparend, maar ook prettiger voor de consument.

Om de overgang naar een dergelijk systeem echt te laten slagen, moet er echter wel veel meer worden samengewerkt, zodat overheden, de private sector, verzekeraars, medische professionals, patiënten en zorgverleners op creatieve manieren de handen ineen kunnen slaan. Op die manier kunnen we het zorgaanbod over de hele wereld vergroten, waarborgen dat medici productiever en efficiënter kunnen werken, en dat het leven van mensen wordt verbeterd.

Als we de zorg op een brede en solidaire basis dusdanig kunnen veranderen, maken we samenlevingen beter, zorgen we voor budgettaire houdbaarheid, stimuleren we economische groei, en kunnen we het leven van miljarden mensen blijvend veranderen.

Frans van Houten

Frans van Houten

Frans van Houten is Chief Executive Officer, voorzitter van de Board of Management en de Executive Committee bij Royal Philips.

Frans van Houten startte in 1986 bij Philips, na verschillende functies in binnen- en buitenland werd Frans van Houten in april 2011 benoemd tot bestuursvoorzitter van Philips.

 

Volg Frans Van Houten 

LinkedIn

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.