Hoe circulair denken het leven van mensen kan verbeteren

Hoe circulair denken het leven van mensen kan verbeteren

Henk de Bruin - Krachtdadig handelen is nog nooit zo belangrijk geweest voor de gezondheid van onze planeet en de miljarden mensen die haar bewonen. Toekomstige generaties zullen te maken krijgen met de veranderingen die Philips vandaag teweegbrengt. Innovatie zal een sleutelrol spelen in de aanpak van complexe kwesties als vergrijzing, de groei van de middenklasse in opkomende markten, en gedragsgerelateerde gezondheidsproblemen als obesitas en hartaandoeningen. Innovatie is echter niet zomaar uit te drukken in termen van hightech-producten waarmee we dergelijke vraagstukken oplossen – het gaat om bedrijfseconomische basisprincipes.

henk de bruin, circulaire, economie, sustainability, innovatie, philips, healthtech, healthcare, lighting, consumer lifestyle, healthy living

Daarbij zet duurzame innovatie de toon, zoals blijkt uit het Duurzaamheidsverslag van dit jaar. We willen verandering brengen in de mentaliteit van mensen, de processen die dergelijke veranderingen ondersteunen en de manier waarop we onze producten en diensten aanbieden. In mijn optiek kunnen we voor duurzaamheid twee belangrijke mijlpalen aanwijzen. De eerste is het jaar 2050: naar verwachting zullen er dan negen miljard mensen zijn (momenteel zeven miljard), die allemaal zullen streven naar een hoge levensstandaard nastreven en daarvoor een beroep doen op de beperkte natuurlijke hulpbronnen die de aarde biedt. De tweede mijlpaal ligt in een iets minder verre toekomst. Ons doel is om in 2025 jaarlijks het leven van 3 miljard mensen te verbeteren.

Het Duurzaamheidsverslag van dit jaar laat zien dat we goed op koers liggen om beide doelstellingen te verwezenlijken – in de afgelopen 12 maanden hadden onze producten een wezenlijke positieve invloed op het leven van bijna twee miljard mensen.

 

Deze twee mijlpalen vormen het kader voor de bepalende thema's die de Philips-visie en duurzaamheid met elkaar verbinden. Doelen daarbij zijn de samenleving verbeteren en tegelijkertijd de aarde beschermen, ons grondstoffen- en energieverbruik loskoppelen van economische groei, en experimenteren met leasecontracten in plaats van het huidige bedrijfsmodel op basis van 'voorverpakte producten'. In ziekenhuizen bijvoorbeeld kan dit zich vertalen in resultaatgerichte beheerde diensten waarbij klanten betalen voor het gebruik van MRI-scans in plaats van de apparatuur ('pay-per-scan'). Om echte transformatie te bewerkstelligen moeten we klanten aanmoedigen er een preventiegerichte, gezonde leefstijl op na te houden. Zo kunnen ziekten worden voorkomen en hoeven we ons minder te richten op het genezen van aandoeningen. Dat idee staat centraal in onze bedrijfsvisie. We zijn er dan ook trots op dat we in 2014 1,9 miljard levens hebben verbeterd, waarmee we dus één op de vier mensen op aarde hebben bereikt! Dit cijfer wordt berekend door het aantal mensen dat in aanraking komt met onze producten te combineren met het aantal producten dat we in een jaar hebben aangeboden. Nieuwe producten die we tot stand brengen, moeten daarnaast ook energiezuinig zijn en beoordeeld worden op zowel klanttevredenheid als de gevolgen voor maatschappij en milieu, en daarom blijven productspecifieke milieuvereisten en milieukeurmerken van belang.

Hoe circulair denken het leven van mensen kan verbeteren

Belangrijke ontwikkelingen die in het verslag over 2014 naar voren komen, zijn onder meer het feit dat de omzet uit Groene Producten in 2014 is gestegen naar EUR 11,1 miljard, oftewel 52% van de totale omzet (50% in 2013) – een nieuw record voor Philips. Dat we onze EcoVision-doelstelling inzake groene innovatie een jaar eerder dan gepland hebben verwezenlijkt, geeft duidelijk aan hoe voortvarend we binnen ons bedrijf te werk zijn gegaan als het gaat om maatschappelijk verantwoorde en duurzame waardecreatie. Maar we zijn er nog niet.

We zien dat het koopgedrag van onze klanten in toenemende mate beïnvloed wordt door maatschappelijke en milieuaspecten. Waar klanten in het verleden het bezit van producten als enige optie zagen – en die producten ook graag snel weer vervingen door de nieuwste versie – heeft inmiddels het besef postgevat dat afval daar het onvermijdelijke en bezwaarlijke gevolg is. De huidige wereldbevolking verbruikt nu al 2,5 keer hulpbronnen dan waarin de aarde duurzaam kan voorzien. Dus wellicht moeten klanten het voorbeeld volgen van 'generatie Y' die eerder geneigd is ervaringen te delen en diensten te gebruiken dan allerlei producten zelf aan te schaffen. Dit zijn ook kenmerken van de circulaire economie, net als milieubescherming en het streven naar een CO2-arme samenleving. Anders gezegd wordt de verkoop van voorverpakte producten ingeruild voor het verrichten van permanente diensten, waarmee wordt gewaarborgd dat grondstoffen efficiënter worden benut en relaties met klanten centraal komen te staan; het eenrichtingsmodel van kopen en verkopen wordt daarbij losgelaten. Onderzoek uitgevoerd door de organisatie achter het Britse Waste & Resources Action Programme heeft aangetoond dat het kringloopprincipe de handelsbalans van de EU met 90 miljard pond zou kunnen verbeteren, en dat alleen al de terugwinning van materialen 160.000 nieuwe arbeidsplaatsen zou kunnen opleveren. Ik ben er vast van overtuigd dat de door Philips gehanteerde kringloopbenadering succesvol zal zijn wanneer deze een rode draad vormt in het denken en doen van al onze werknemers, en doordringt tot de hoogste organisatieniveaus. Wij zijn ons ervan bewust dat de circulaire economie geen strategie is die we in ons eentje kunnen volgen. Het vereist nauwe contacten met onder meer recyclingbedrijven, detailhandel, klanten, grondstoffenleveranciers, markttoezichthouders, kortom iedereen die betrokken is bij de waardeketen van een bedrijf, van begin tot eind.

 

Verandering kan niet in afzondering tot stand komen – samen staan we sterker.

henk de bruin, circulaire, economie, sustainability, innovatie, philips, healthtech, healthcare, lighting, consumer lifestyle, healthy living
Henk de Bruin

Henk de Bruin

Henk de Bruin is Senior Vice-President, Global Head Sustainability bij Royal Philips

Areas of expertise: Soil, Air, Water and Waste Managament, EcoDesign and Green Innovation, Environmental and Health & Safety Management Systems, Green Marketing, Governmental and Non Governmental Organizations Management.

 

Volg Henk via:

LinkedIn

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.