Een andere kijk op zorg

Connected verlichting voor slimme en leefbare steden

Harry Verhaar

Harry Verhaar - Een eeuw geleden woonde minder dan 10% van de wereldbevolking in steden. In het begin van de 21ste eeuw was dat aantal gestegen tot meer dan 50% en in 2050 zal meer dan twee derde deel van ons in steden wonen.

Tegelijkertijd zijn we getuige van een ongeëvenaarde verstedelijking en een snelle expansie van de middenklasse in opkomende economieën. Dit heeft geleid tot meer zorgen over de veilige, betrouwbare levering van betaalbare energie, milieu-invloeden zoals de uitstoot van broeikasgassen, klimaatverandering en verlies van biodiversiteit, en gebrek aan materialen, voedingsmiddelen en water. Daardoor komt het efficiënt omgaan met grondstoffen snel hoger op de agenda's te staan van zowel de particuliere als de publieke sector. Zowel ondernemingen als overheden zullen strategieën moeten ontwikkelen voor een wereld waarin natuurlijke hulpbronnen en energie steeds schaarser en duurder worden.

 

Licht op de weg naar een duurzame toekomst
We hebben al veel oplossingen die een slim en schoon energiegebruik mogelijk kunnen maken, de materialencyclus kunnen sluiten en milieuschade kunnen vermijden, en die zo helpen een duurzame toekomst te bouwen. Op het gebied van verlichting bijvoorbeeld, die een massieve 19% van het wereldwijde elektriciteitsverbruik voor haar rekening neemt, hebben we een kantelpunt bereikt met de ontwikkeling van LED-verlichting. Deze technologie kan nu in bijna alle toepassingen gebruikt worden voor algemene verlichting van hoge kwaliteit. Overschakelen naar LED-verlichting biedt enorme besparingen in energieverbruik en onderhoudskosten, vooral indien zij wordt gecombineerd met intelligente lichtregelsystemen. Tegelijk versterkt zij het gevoel van zekerheid, veiligheid en comfort van mensen in openbare ruimten, in gebouwen en thuis.

 

Connected verlichting
Philips, de wereldwijde marktleider in verlichting, zet zich in voor het leveren van mensgerichte connected oplossingen die bijdragen aan het bouwen van werkelijk leefbare steden.

 

Aangezien verlichting steeds meer digitaal wordt, gebruiken we onze innovatieve LED-lichtbronnen, armaturen, slimme lichtregelsystemen en software in volledig geïntegreerde, connected oplossingen voor steden. Connected verlichting levert de juiste hoeveelheid licht exact waar en wanneer dat nodig is. Dit stelt gemeentelijke overheden in staat te besparen op energie- en onderhoudskosten en hinderlijk licht te verminderen, terwijl we stedelijke ruimten veiliger en aantrekkelijker maken en zo de stadsmarketing versterken. In plaats van het voortdurend vervangen van lampen en componenten, zal de productlevering in toenemende mate verschuiven naar software en regelbaarheid, waarbij nieuwe waarde wordt toegevoegd via verbeterde verlichtingsdiensten.

 

Energie-efficiëntie
Vandaag de dag verbruiken steden meer dan 70% van 's wereld energieproductie, een cijfer dat in de loop van de tijd alleen maar zal stijgen. Hoe zullen deze steden er in de toekomst in slagen te voldoen aan de groeiende vraag naar energie en tevens de kosten in de hand kunnen houden?

 

Verlichting neemt 19% van het elektriciteitsverbruik op de wereld voor haar rekening, waarbij zo'n 60% daarvan wordt gebruikt door commerciële en openbare gebouwen in steden, en ongeveer 15% door straatverlichting. Er zijn significante besparingen mogelijk – gemiddeld 40% – door eenvoudigweg over te schakelen naar energiezuinige verlichtingstechnologieën zoals LED's. Op wereldwijd niveau lopen de potentiële besparingen op tot € 128 miljard aan verminderde elektriciteitskosten en 670 miljoen ton CO2, ofwel het equivalent van 642 energiecentrales. Philips neemt het voortouw in de overgang van de verlichtingsbranche naar energie-efficiënte verlichting, en ons doel is de energie-efficiëntie van alle producten die we in de periode van 2010 tot 2015 op de markt brengen met 50% te verbeteren.

Connected verlichting voor slimme en leefbare steden

Innovatieve toekomstbestendige oplossingen
Samen met een groep strategische partners uit zowel de publieke als de particuliere sector werken we voortdurend aan innovatieve, geïntegreerde verlichtingsoplossingen die kunnen helpen bij het bouwen van intelligent verbonden steden. Ons CityTouch online buitenverlichtingsbeheersysteem is daarvan een specifiek voorbeeld.

 

Met de snel stijgende stedelijke bevolking is het duidelijk dat statische, passieve straatlantaarns gewoon geen gelijke tred kunnen houden met het leven dat wij leiden. Leefbare steden vereisen verlichting die kan worden aangepast aan de eb en vloed van verkeer en stedelijke activiteit. CityTouch maakt stadsbreed een dynamische, intelligente en flexibele regeling van verlichting mogelijk. In combinatie met op LED's gebaseerde armaturen kan dit systeem in vergelijking met conventionele verlichting tot 70% besparen op de energie- en onderhoudskosten.

 

Met CityTouch kunnen gebruikers alle verlichtingssystemen voor een complete stad beheren vanaf één enkele, intuïtieve online gebruikersinterface. Het levert een gemakkelijk, gestroomlijnd onderhoud en overzicht op, met real-time statusrapporten voor elk individueel lichtpunt. Door de mogelijkheid lichtpunten te dimmen buiten de spitsuren, uitval te detecteren en slimme ondersteuning voor de verlichtingswerkstromen te leveren, zorgt het systeem bovendien voor een significante vermindering van de bedrijfskosten en het energieverbruik, wat leidt tot lagere energierekeningen, minder kooldioxide-uitstoot en minder lichtverontreiniging.

 

CityTouch beschermt ook de investeringen in de infrastructuur van de stad doordat het zich naadloos aanpast aan nieuwe technologieën en evoluerende behoeften. Naarmate zij uitbreiden, kunnen steden die CityTouch gebruiken eenvoudig nieuwe straten toevoegen aan het bestaande netwerk. Ook nieuwe verlichtingsfunctionaliteiten kunnen gemakkelijk opgenomen worden. Daarnaast is CityTouch het eerste besturingsplatform dat niet is gebonden aan één hardware-type of leverancier. Dit betekent dat gebruikers de flexibiliteit hebben om de producten te kiezen die het best aansluiten bij de eisen en het budget van de stad; ze kunnen er zeker van zijn dat hun lichtpunten naadloos samenwerken met het CityTouch-systeem.

 

Een geweldig voorbeeld hiervan wordt uitgevoerd door de overheid van de stad Buenos Aires, die haar straatverlichtingssysteem vernieuwt met LED-technologie. Philips is bezig de meerderheid van de 125.000 bestaande straatverlichtingslampen in de loop van 3 jaar te vervangen door nieuwe LED-armaturen. De op LED's gebaseerde connected verlichting van Philips zal voor de stad energiebesparingen van meer dan 50% mogelijk maken, evenals een aanzienlijke vermindering van de jaarlijkse CO2-emissie, en biedt een levensduur die vijfmaal langer is dan die van conventionele verlichting. Dit zal de milieu-invloed van het verlichtingssysteem significant verminderen en de onderhoudskosten voor de stad Buenos Aires verlagen.

Connected verlichting voor slimme en leefbare steden

Inspirerende omgevingen
Naast hun vermogen om energierekeningen te drukken en de uitstoot van broeikasgas te verminderen, bieden onze geïntegreerde en op LED gebaseerde connected verlichtingsoplossingen een uitzonderlijke vrijheid in termen van gecontroleerde lichteffecten – kleur, dynamiek – en vormgeving. Dit vermogen zorgt voor een verschuiving van ‘kwantitatieve’ functionele verlichting naar ‘kwalitatieve’ intelligente en op het gevoel werkende verlichting die stedelijke omgevingen transformeert en stadsbewoners en bezoekers voorziet van veiligheid en spektakel, van opbeurende en inspirerende ervaringen.

 

Wit licht voor veiligere straten
Om rekening te houden met zowel hun particuliere als zakelijk burgers moeten steden zorgen voor veiliger straten voor zowel automobilisten als voetgangers. Verlichting kan in dit opzicht een doorslaggevende bijdrage leveren. Bij hetzelfde lichtniveau voelt bijvoorbeeld meer dan 80% van mensen zich veiliger met helder wit licht dan met de traditionele straatverlichtingsoplossingen. Wit licht benadert het natuurlijke zonlicht het best en wordt dan ook beschouwd als meer authentiek en comfortabel. De hoge niveaus van waargenomen helderheid en de superieure kleurweergave helpen mensen zich veiliger te voelen en maken het voor hen gemakkelijker voorwerpen, kleuren, vormen en andere details te onderscheiden.

 

Effectief bouwen aan het stadsimago
Eenvoudig gezegd, helpt intelligente verlichting van hoge kwaliteit een stad veiliger en aantrekkelijker te maken en haar merkidentiteit te versterken – het onderscheidende kenmerk dat haar aantrekkelijkheid definieert en haar doet verschillen van andere steden. Dit is niet alleen belangrijk voor de trots van de burgers maar ook voor het aantrekken van nieuwe inwoners en nieuwe bedrijven en het binnenhalen van investeringen die handel, toerisme en ander weldaden voor economische groei en werkgelegenheid bevorderen.

We moeten in actie komen... en snel!
De intelligente, energie-efficiënte connected verlichtingsoplossingen die we nodig hebben voor een duurzame toekomst bestaan vandaag de dag al; het enige wat we ons niet kunnen veroorloven is het uitstellen van de toepassing ervan. De huidige snelheid waarmee we de bestaande infrastructuur, gebaseerd op verouderde, inefficiënte technologie renoveren, is gewoonweg te traag.

connected-verlichting-voor-slimme-en-leefbare-steden

We sporen overheden wereldwijd aan in actie te komen – door het opstellen van raamwerken voor beleid (bijvoorbeeld voor het regelen van overheidsopdrachten, totale eigendomskosten en fiscale stimulansen) die schone, slimme innovatie stimuleren, en het aannemen van ambitieuzere normen voor efficiëntieprestaties voor energie en grondstoffen. Tegelijkertijd kunnen die als voorbeeld dienen door hun eigen openbare gebouwen, scholen en straten slim en energiezuiniger te maken.

 

Zo'n top-down-verandering moet worden aangevuld met een sectorgewijze bottom-up-benadering waarin het bedrijfsleven en openbare belanghebbenden de krachten bundelen in nieuwe publiek-particuliere partnerschappen voor het versnellen van de marktpenetratie van innovatieve nieuwe technologieën, producten en diensten.

 

De blik vooruit
Er zijn inderdaad tal van belangrijke uitdagingen te overwinnen, maar toch is het vooruitzicht op veilige, levendige en milieuvriendelijke steden geen illusie. We kunnen dat bereiken. Met een op de toekomst gerichte agenda en een inzet voor samenwerking met andere veranderingselementen in zowel de particuliere als de publieke sector zijn we bij Philips vastbesloten onze rol te spelen – door voort te gaan met het leveren van de intelligente verlichtingsoplossingen die helpen de duurzame, leefbare steden van de toekomst tot werkelijkheid te maken.

Harry Verhaar

Harry Verhaar

Head of Global Public & Government Affairs bij Philips Lighting

Harry Verhaar heeft meer dan 20 jaar ervaring in de verlichtings industrie. Hij is verantwoordelijk voor de strategie, implemanetatie en stakeholder management op het gebied van energie & klimaat verandering, efficient inzetten van middelen en duurzame ontwikkeling, met de aandacht op LED verlichting revolutie.

 

Volg Harry op

LinkedIn

Twitter

 

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.