Een andere kijk op zorg

Connected health: patiënten actief betrekken bij hun gezondheid en monitoring op afstand

Connected health

Mark van Meggelen - Hoe kun je bij een toenemende vraag naar zorg, waarbij die zorg onvermijdelijk onder druk komt te staan, toch de kwaliteit van zorg verhogen? En kun je door die zorg efficiënter in te richten, diezelfde zorg ook nog eens goedkoper maken? We hebben verleden jaar een uitgebreide praktijkstudie gedaan in samenwerking met drie grote verzekeraars en zes ziekenhuizen, waaronder het Scheper Ziekenhuis in Emmen. 

Connected health

Patiënten kregen thuis verschillende meetinstrumenten, zoals een ‘slimme’ - met het internet verbonden - weegschaal en dito bloeddrukmeter. Dagelijks werden waardes gemeten die automatisch via een draadloze verbinding naar een hartfalenverpleegkundig specialist in het ziekenhuis werden doorgestuurd. De zorgverlener kon dagelijks, real time, volgen hoe het met zijn patiënten ging. Als kleine veranderingen werden waargenomen werd zo nodig gebeld met de patiënt om zijn gezondheidssituatie te bespreken. Je zag trouwens ook een gedragsverandering aan de kant van de patiënt zelf. Doordat deze bewuster met zijn gezondheid bezig was en meer inzicht had in de waarden, zag je dat patiënten ook zelf beter in staat waren te sturen op de meest optimale waarden, bijvoorbeeld op het gewicht.

 

In de meeste gevallen konden acute verslechteringen - zogenaamde exacerbaties - worden voorkomen. Maar mocht het toch misgaan dan kon de hartfalenverpleegkundig specialist of uiteindelijk de cardioloog meteen ingrijpen. De patiënt werd dan weliswaar in het ziekenhuis opgenomen, maar wat je merkte was dat hij daar minder lang verpleegd hoefde te worden, omdat zo vroegtijdig was ingegrepen. De kwaliteit van leven voor deze mensen neemt ook toe. Niemand gaat graag naar een ziekenhuis. Monitoring op afstand scheelde in de hoeveelheid ziekenhuisbezoeken. Als je met de inzet van technologie de kwaliteit van leven voor deze mensen kan verbeteren, dan maak je echt een mooie stap vooruit.

Connected health

Het werkt ook kostenbesparend. Samen met zorgverzekeraars VGZ, Achmea en CZ hebben we een berekening laten doen. Daaruit is gebleken dat het aantal ziekenhuisopnames met 52 procent is gedaald. De behandelkosten daalden gemiddeld met 26 procent.

 

Er waren ook kritische geluiden. Zo werd door een specialist gesteld dat technologie mensen niet kan vervangen. Daarin heeft hij gelijk, en het is nadrukkelijk juist niet wat is onderzocht in deze studie. Het uitgangspunt was namelijk te kijken hoe mensen vanuit de thuissituatie en stuk eigen regie kunnen krijgen over hun zorg, maar wel ondersteund met zorg vanuit de professionele zorgverleners. Hoe richt je een zorgproces dan in en hoe optimaliseer je het proces zodat de kwaliteit van zorg verbetert, de patiëntevredenheid toeneemt en de totale zorgkosten afnemen? Technologie werkte daarbij verbindend en ondersteunend, niet vervangend. Zorg is in de eerste plaats mensenwerk en zal dat blijven, dat is mijn stellige overtuiging. Het laat ook zien dat veranderingen samenwerking vragen van alle personen in de keten. We moeten samen nadenken hoe we de kansen die nieuwe mobiele en draagbare technologieën ons geven, op een goede zinvolle wijze kunnen inzetten.

Mark van Meggelen

Mark van Meggelen

Senior Director Healthcare Informatics, Solutions and Services bij Philips Healthcare.

Specialties: Leading Change & Corporate Venturing, Strategy,Transformation, B2B sales management, Marketing for high tech configurable products, International business development, Consultancy and Advisory Services, Financial Services and Vendor Leasing, Outsourcing and Managed Services, Public Private Partnerships (PPP).

 

Volg Mark via:

LinkedIn

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.