Privacyverklaring Philips Sonicare for Kids

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 30 april 2019.

De Philips Sonicare for Kids-app ('App') helpt ouders het poetsgedrag van hun kind te controleren en verbeteren, en levert persoonlijke poetsinformatie op basis van de poetsgegevens van het kind ('Services'). 

 

De App maakt gebruik van persoonlijke gegevens die worden verzameld of verwerkt door de Philips Sonicare for Kids handgreep met bluetoothverbinding ("Apparaat") en/of de App, die wordt beheerd door of onder het beheer staat van Philips Oral Healthcare, LLC of een van de gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen ('Philips', 'wij' of 'ons').

 

Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de persoonlijke gegevens die door de App en het Apparaat worden verzameld. Het doel van deze Privacyverklaring is u inzicht te geven in de wijze waarop wij omgaan met uw privacy wanneer u gebruikmaakt van onze Services: bijvoorbeeld welke gegevens wij verzamelen, waarom wij deze verzamelen, wat wij met deze gegevens doen en wat uw individuele rechten zijn. Lees ook onze Cookieverklaring en Gebruiksvoorwaarden. Hierin staat beschreven onder welke voorwaarden u van onze Services gebruik kunt maken.

Welke persoonlijke gegevens worden verzameld en met welk doel?

 

Wanneer wij onze Services leveren, zoals wanneer u de App gebruikt, downloadt en installeert, ontvangen of verzamelen wij persoonlijke gegevens zoals hieronder nader beschreven. 

account data

Gevoelige persoonlijke gegevens

Als u toestemming geeft, verzamelen wij gegevens over het poetsgedrag van uw kind en het gebruik van de App, zoals het type tandenborstel (hand-, elektrische of Sonicare-tandenborstel), handgreepgegevens (modelnummer, serienummer, firmwareversie, fabrikant), de poetsduur, begintijd en intensiteit van de poetsbeurt ('Poetsgegevens').  Wij gebruiken de Poetsgegevens voor analyses bedoeld om de App en de Services te verbeteren.  Philips garandeert dat bij de verwerking van de Poetsgegevens altijd passende voorzorgsmaatregelen ter bescherming van de gegevens worden getroffen. Deze garantie houdt onder andere in dat elk IP-adres dat bij de Poetsgegevens hoort, vóór opslag wordt vervangen door een algemeen IP-adres.

 

Voordat wij gevoelige gegevens verzamelen, brengen wij u daarvan op de hoogte en vragen wij om uw uitdrukkelijke toestemming, overeenkomstig artikel 9.2.a. van verordening (EU) 2016/679. Wij vragen u om - behalve de hierboven genoemde gegevens - geen gevoelige persoonlijke gegevens (bijv. burgerservicenummers, informatie met betrekking tot ras of etnische afkomst, politieke overtuiging, godsdienst, levensbeschouwelijke of andere overtuigingen, gezondheid, seksleven of seksuele gerichtheid, biometrische of genetische kenmerken, criminele achtergrond of vakbondslidmaatschap) naar ons te verzenden of aan ons bekend te maken, in of via de App of op enige andere manier. 

 

Als u geen toestemming geeft, verwerkt Philips de Poetsgegevens op geen enkele manier. In dat geval blijven de Poetsgegevens opgeslagen in de App op uw mobiele apparaat, waar Philips ze niet kan inzien. U hebt de controle over deze gegevens.  Als u het profiel van uw kind en/of de App verwijdert, worden de Poetsgegevens van uw mobiele apparaat verwijderd.   

Meer informatieMinder informatie

Accountgegevens

Om toegang te krijgen tot het overzicht voor ouders in de App moet u een account aanmaken.  U kunt hiervoor een MyPhilips-account gebruiken of inloggen met een socialmediaprofiel.  Wij gebruiken uw Accountgegevens om uw account aan te maken en te beheren.

 

  • Als u een MyPhilips-account aanmaakt, sturen wij u een welkomst-e-mail om uw gebruikersnaam en wachtwoord te verifiëren, en gebruiken wij uw e-mail ook om door u gestelde vragen te beantwoorden of om strikt servicegerelateerde aankondigingen te sturen, of directmarketingmails indien u daarvoor hebt gekozen. U kunt uw MyPhilips-account ook gebruiken om een Philips-product of -service te bestellen, of om deel te nemen aan een promotieaanbieding of spel, aan een socialmedia-activiteit in het kader van een Philips-promotieaanbieding (bijvoorbeeld op 'vind-ik-leuk' of 'delen' klikken) of aan een producttest of enquête.  Wanneer u inlogt met een MyPhilips-account, kunnen wij de volgende persoonlijke gegevens verzamelen: voornaam, gebruikersnaam, profielfoto, e-mailadres, geslacht, geboortedatum/leeftijd, wachtwoord en uw unieke gebruikers-ID. Van gebruikers in China verzamelen wij ook telefoonnummers. 
  • Als u zich aanmeldt via social media, kunnen wij de volgende persoonlijke gegevens verzamelen: uw profielgegevens (zoals profielfoto-URL, korte beschrijving, geslacht, profiel-URL, geboortedatum, website en locatie) en uw e-mailadres.  Uw socialmediaprovider verzamelt mogelijk informatie over het feit dat u de App gebruikt en zich aanmeldt via uw socialmedia-account. Lees de Privacyverklaring van uw socialmediaprovider (zoals Facebook of Google+) goed door. Hierin wordt u geïnformeerd over het gevoerde privacybeleid, zoals welke persoonlijke gegevens worden verzameld en hoe die gegevens worden gebruikt, verwerkt en beschermd.
  • Aangezien wij uw Accountgegevens gebruiken om Services te bieden, achten wij de verwerking van gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, en rechtmatig krachtens artikel 6.1. (b) van verordening (EU) 2016/679.


Bij het aanmaken van het profiel van uw kind kunt u de naam van uw kind invullen en een profielfoto uploaden of maken.  Deze gegevens zal Philips echter op geen enkele manier verwerken. De gegevens blijven opgeslagen in de App op uw mobiele apparaat, waar Philips ze niet kan inzien. U hebt de controle over deze gegevens.  Als u het profiel van uw kind en/of de App verwijdert, worden de gegevens van uw mobiele apparaat verwijderd.

Meer informatieMinder informatie
Cookies

Cookies

In sommige landen gebruiken wij cookies, tags of vergelijkbare technologieën ('Cookies') om onze Services uit te voeren, te leveren, te verbeteren, te begrijpen en aan uw behoeften aan te passen. Dankzij Cookies kunnen wij uw mobiele apparaat herkennen en uw persoonlijke gegevens verzamelen, waaronder het unieke gebruikersnummer van uw apparaat, het IP-adres van uw mobiele apparaat, het type mobiele internetbrowser of besturingssysteem dat u gebruikt, sessie- en gebruiksgegevens, en servicegerelateerde prestatiegegevens: informatie over hoe u de App gebruikt.

 

Voordat wij Cookies installeren, vragen wij uw toestemming.  Raadpleeg voor meer informatie over het gebruik van Cookies in deze App onze Cookieverklaring. U vindt deze verklaring onder de privacyinstellingen van de App.

Meer informatieMinder informatie
Location data

Klantenondersteuning

Wanneer u een beroep doet op onze klantenondersteuning, kunnen wij u vragen om informatie te verschaffen over uw gebruik van onze Services, waaronder uw interactie met Philips, en over hoe wij contact met u kunnen opnemen, zodat wij de juiste ondersteuning kunnen bieden. Wij gebruiken uw gegevens voor de exploitatie en levering van onze Services, waaronder het bieden van klantenondersteuning, en het verbeteren, herstellen en aanpassen van onze Services. Wij gebruiken uw gegevens ook om te antwoorden wanneer u contact met ons opneemt.


Wij achten de verwerking van uw klantenondersteuningsgegevens noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, en rechtmatig krachtens artikel 6.1.(b) van verordening (EU) 2016/679.

Combined data

Gecombineerde gegevens

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens, waaronder Accountgegevens en Cookies, combineren met gegevens die wij verzamelen tijdens uw interacties met en gebruik van de digitale kanalen van Philips, zoals social media, websites, e-mails, apps en interactieve producten. Deze gegevens omvatten uw IP-adressen, Cookies, informatie over mobiele apparaten, berichten waarop u klikt of tikt, locatiegegevens en websites die u bezoekt.

 

Wij gebruiken uw Gecombineerde gegevens om de inhoud, functionaliteit en bruikbaarheid van de App, Appara(a)t(en) en Services te verbeteren, en om nieuwe producten en services te ontwikkelen. Naar ons oordeel is de verwerking van uw Gecombineerde gegevens in dit geval gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van Philips en rechtmatig krachtens artikel 6.1. (f) van verordening (EU) 2016/679. 

 

Als u hebt aangegeven dat u promotionele berichten wilt ontvangen over producten, services, events en aanbiedingen van Philips die mogelijk relevant voor u zijn op basis van uw voorkeuren en online gedrag, kunnen wij u marketinggerelateerde en promotionele berichten sturen via e-mail, telefoon en andere digitale kanalen, zoals mobiele apps en social media. Ook kunnen wij uw Gecombineerde gegevens analyseren om de berichten aan uw voorkeuren en gedrag aan te passen en u een relevantere en persoonlijkere ervaring te bieden.   Voordat wij u promotionele berichten sturen, vragen wij daarvoor uw toestemming. 

Meer informatieMinder informatie

Machtigingen

Wanneer de App een machtiging nodig heeft voor toegang tot de sensors (denk aan camera, wifi, geografische locatie of bluetooth) of andere gegevens (zoals foto's) van uw mobiele apparaat ten behoeve van de Services, vragen wij hiervoor uw toestemming.

 

  • Ruwe locatiegegevens. Android-besturingssystemen hebben ruwe locatiegegevens nodig om de App te verbinden met uw Apparaat. Deze gegevens zal Philips echter op geen enkele manier verwerken.  De gegevens blijven opgeslagen in de App op uw mobiele apparaat, waar Philips ze niet kan inzien. Als u het profiel van uw kind en/of de App verwijdert, worden de gegevens van uw mobiele apparaat verwijderd.   

 

  • Microfoon of geluidsopnames.  Tijdens de poetsspelletjes in de App kan uw kind beloningen verdienen, waaronder een mogelijkheid om Sparkly de stem van uw kind te laten nadoen.  De App heeft toegang nodig tot de microfoon van uw apparaat voor stemopnames en ondersteuning van deze beloning. Deze gegevens zal Philips echter op geen enkele manier verwerken of opslaan. De gegevens worden ook niet opgeslagen door de App. 

  • Foto's en media. Als u een foto wilt toevoegen aan het profiel van uw kind, kan de App vragen om toestemming voor toegang tot uw camera of fotogalerij.  Vanwege een technische vereiste is het mogelijk dat Android-besturingssystemen om toestemming vragen voor video-opnames. De App zal echter alleen van de toestemming voor toegang tot uw camera gebruikmaken om foto's te maken.  Philips zal de profielfoto van uw kind op geen enkele manier verwerken.  De gegevens blijven opgeslagen in de App op uw mobiele apparaat, waar Philips ze niet kan inzien. 

  • Bestanden.  De App heeft toegang nodig tot uw bestanden voor het opslaan van de taalinstellingen en andere bestanden die nodig zijn voor de werking van de App (zoals afbeeldingen, mediabestanden of andere grote programmaonderdelen). Als u de App verwijdert, worden de gegevens van uw mobiele apparaat verwijderd.
Meer informatieMinder informatie
Third parties

Met wie worden Persoonlijke gegevens gedeeld?

 

Philips kan uw persoonlijke gegevens delen met externe dienstverleners, zakenpartners of andere derde partijen, overeenkomstig met deze Privacyverklaring en/of toepasselijke wetgeving.

Serviceproviders

Wij werken samen met andere dienstverleners om ons te helpen onze Diensten te beheren, te bieden, te verbeteren, te begrijpen, aan te passen, te ondersteunen en op de markt te brengen.

 

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens delen met de volgende serviceproviders::

 

  • IT- en cloudproviders

Deze serviceproviders leveren de hardware, software, netwerken, opslag, transactieservices en/of gerelateerde technologieën die nodig zijn om de App te laten draaien of de Services te leveren.


Philips eist van haar serviceproviders dat ze uw persoonlijke gegevens voldoende beschermen, op een niveau dat minimaal gelijk is aan het beschermingsniveau dat wij bieden. Wij eisen van onze serviceproviders dat zij uw persoonlijke gegevens alleen verwerken in overeenstemming met onze instructies en alleen voor de hierboven genoemde specifieke doeleinden, dat zij slechts de minimale hoeveelheid gegevens gebruiken die nodig is om een specifieke service te leveren en dat zij de veiligheid van uw persoonlijke gegevens beschermen.
 

Andere derden

Philips kan ook samenwerken met andere derde partijen die uw persoonlijke gegevens voor eigen doeleinden verwerken. Als Philips persoonlijke gegevens deelt met derden die uw persoonlijke gegevens voor eigen doeleinden gebruiken, zal Philips, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, u op de hoogte brengen en/of om toestemming vragen alvorens uw persoonlijke gegevens te delen. Lees in dit geval de privacyverklaringen van deze derde partijen zorgvuldig door, aangezien zij u daarin informeren over hun privacypraktijken, zoals welke persoonlijke gegevens zij verzamelen en hoe zij die gegevens gebruiken, verwerken en beschermen.

 

Philips verkoopt soms een bedrijf of een onderdeel van een bedrijf aan een andere onderneming. Bij een dergelijke eigendomsoverdracht kunnen uw persoonlijke gegevens die rechtstreeks verband houden met het verkochte bedrijf, aan de kopende partij worden overgedragen. Al onze rechten en verplichtingen die in de Privacyverklaring zijn vastgelegd, kunnen door Philips vrijelijk aan elk van de aan ons gelieerde ondernemingen worden toegewezen, in verband met een fusie, overname, herstructurering of verkoop van bedrijfsmiddelen, van rechtswege of anderszins, en wij kunnen uw persoonlijke gegevens overdragen aan de aan ons gelieerde ondernemingen, aan rechtsopvolgers of nieuwe eigenaars.

 

Grensoverschrijdende overdracht

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt in elk land waar wij vestigingen hebben of serviceproviders inhuren. Door van de Services gebruik te maken, gaat u akkoord met de overdracht (voor zover daarvan sprake is) van informatie naar landen buiten uw land van verblijf, waar mogelijk andere regels voor gegevensbescherming gelden dan in uw land. Onder bepaalde omstandigheden hebben rechtbanken, wetshandhavingsinstanties, regelgevende instanties of veiligheidsinstanties in die andere landen recht hebben op toegang tot uw persoonlijke gegevens.

 

Als u woonachtig bent in de Europese Economische Ruimte (EER), kunnen uw persoonlijke gegevens worden overdragen aan serviceproviders of aan ons gelieerde ondernemingen in niet-EER-landen die volgens de Europese Commissie een adequaat niveau van gegevensbescherming bieden overeenkomstig de EER-normen (de volledige lijst van deze landen vindt u hier http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). Voor de overdracht van gegevens van de EER naar landen die door de Europese Commissie als niet-adequaat worden beschouwd, zoals de Verenigde Staten, hebben wij passende maatregelen getroffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, zoals onze Bindende bedrijfsvoorschriften voor gegevens van klanten, leveranciers en zakelijke partners en/of standaard contractuele clausules die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie. Voor een exemplaar van deze maatregelen klikt u op de volgende link of neemt u contact met ons op via privacy@philips.com.

 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig of toegestaan is gezien het/de doeleinde(n) waarvoor de gegevens zijn verzameld. Wij gebruiken onder andere de volgende criteria om de bewaarperiode te bepalen: (i) de duur waarvoor u de App en Services gebruikt; (ii) of er sprake is van een wettelijke verplichting waaraan wij zijn gebonden; en (iii) of het bewaren van de gegevens raadzaam is gezien onze rechtspositie (bijv. in verband met toepasselijke verjaringstermijnen, rechtszaken of onderzoeken van regelgevende instanties).

Meer informatieMinder informatie
Choices and rights

Uw keuzes en rechten

Als u een verzoek wilt indienen om de persoonlijke gegevens die u eerder aan ons hebt verstrekt, te bekijken, corrigeren, wissen of beperken, als u bezwaar wilt maken tegen de verwerking van deze gegevens, of als u een elektronische kopie van uw persoonlijke gegevens wilt ontvangen met het doel om deze aan een ander bedrijf te verstrekken (voor zover dit recht op de overdraagbaarheid van gegevens wordt geboden door de toepasselijke wetgeving), kunt u contact met ons opnemen via privacy@philips.com. U ontvangt van ons een reactie op uw verzoek overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

Vermeld in uw verzoek duidelijk welke persoonlijke gegevens u wilt bekijken, corrigeren, wissen of beperken, of tegen de verwerking van welke gegevens u bezwaar wilt maken. Voor uw eigen veiligheid kunnen wij alleen gevolg geven aan verzoeken betreffende de persoonlijke gegevens die verband houden met uw account, uw e-mailadres of andere accountgegevens die u gebruikt om uw verzoek naar ons te verzenden. Voordat wij uw verzoek kunnen uitvoeren, moeten wij mogelijk uw identiteit controleren. Wij proberen zo snel als redelijkerwijs mogelijk aan uw verzoek te voldoen.

 

In gevallen waarin wij uw toestemming nodig hebben om uw persoonlijke gegevens te verzamelen en/of verwerken, kunt u uw toestemming te allen tijde weer intrekken. Dit is niet van invloed op de rechtmatigheid van de verwerking waarvoor u vóór de intrekking toestemming hebt gegeven.

Let wel: als u gebruikmaakt van (een of meerdere) keuzes of rechten, kunt u mogelijk geen gebruik meer maken van (een deel van) onze Services.

Meer informatieMinder informatie
We protect your personal data

Wij beschermen uw persoonlijke gegevens

Wij nemen onze plicht om de door u aan Philips toevertrouwde gegevens te beschermen tegen onopzettelijke of ongeoorloofde wijziging, verlies, misbruik, openbaarmaking of inzage, zeer serieus. Voor de bescherming van uw gegevens maakt Philips gebruik van diverse beveiligingstechnologieën, evenals technische en organisatorische maatregelen. Voor dit doel maken wij onder andere gebruik van systemen voor toegangsbeheer, firewalls en veilige protocollen.

Meer informatieMinder informatie
Special information for parents

Speciale informatie voor ouders

Het is ons beleid om de wetgeving na te leven wanneer toestemming van een ouder of voogd vereist is om persoonlijke gegevens van kinderen te verzamelen, gebruiken of openbaren. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van de privacy van kinderen en moedigen ouders en voogden ten zeerste aan om een actieve rol te spelen in de onlineactiviteiten en interesses van hun kinderen.

 

Ouders of voogden die vaststellen dat hun kind - zonder hun toestemming - zijn of haar persoonlijke gegevens aan ons heeft verstrekt, kunnen contact met ons opnemen via privacy@philips.com. Als wij vaststellen dat een kind ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt, verwijderen wij zijn/haar gegevens uit onze bestanden.

Meer informatieMinder informatie
Local specific information

Locatiespecifieke informatie: uw privacyrechten in Californië (alleen VS)

Volgens artikel 1798.83 van de California Civil Code kunnen onze klanten die woonachtig zijn in Californië, één keer per jaar kosteloos informatie opvragen en ontvangen over de persoonlijke gegevens (indien van toepassing) die wij in het voorafgaande kalenderjaar aan derden hebben vrijgegeven voor directmarketingdoeleinden. Indien van toepassing bevat deze informatie een lijst van de categorieën persoonlijke gegevens die wij hebben gedeeld, en de namen en adressen van alle derde partijen met wie wij informatie hebben gedeeld in het direct voorafgaande kalenderjaar. Als u woonachtig bent in Californië en een dergelijk verzoek wilt indienen, verwijzen wij u naar onze privacywebsite: http://www.philips.com/a-w/privacy/questions-and-feedback.html

Meer informatieMinder informatie
Changes to the privacy notice

Wijzigingen in deze Privacyverklaring

Onze Services kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd zonder dat u daarvan voorafgaand op de hoogte wordt gesteld. Wij behouden ons daarom het recht voor om deze Privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen of bij te werken. Wanneer wij deze Privacyverklaring bijwerken, passen wij de datum bovenaan deze Privacyverklaring aan.

 

Wij raden u aan om regelmatig de laatste versie van deze Privacyverklaring te lezen. 

 

De nieuwe Privacyverklaring treedt na de bekendmaking ervan onmiddellijk in werking. Als u het niet eens bent met de herziene verklaring, dient u uw voorkeuren aan te passen of overwegen het gebruik van onze Services te staken. Door gebruik te blijven maken van onze Services nadat deze wijzigingen in werking zijn getreden, verklaart u dat u op de hoogte bent gesteld van de Privacyverklaring zoals deze is aangepast, en dat u ermee akkoord gaat.

Meer informatieMinder informatie
Contact

Contact

Als u vragen hebt over deze Privacyverklaring of over de wijze waarop Philips uw persoonlijke gegevens gebruikt, kunt u contact opnemen met onze medewerker gegevensbescherming via privacy@philips.com. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit voor uw land of regio.

 

100719-Philips Oral Healthcare, LLC

22100 Bothell Everett Highway,

Bothell WA 98021, Verenigde Staten