b-lijnen
grote subpleurale consolidatie
kleine subpleurale consolidatie
weergave van parasternale korte as - rv-strain
pericardiale effusie met diastolische dysfunctie van het rechterventrikel
subcostale weergave - lage EF