Behoefte aan een actueel digitaal dossier

Philips VitalHealth voor de caresector

De caresector heeft de laatste jaren weinig geïnvesteerd in ICT, waardoor nog vrijwel geen elektronische gegevensuitwisseling met andere instellingen plaatsvindt1. Voor een goede patiëntveiligheid is het wel degelijk nodig dat zorgverleners over een actuele gezondheidssituatie van de cliënt beschikken. Na vier jaar dalende financiën in de zorgsector, is in 2017 voor het eerst weer sprake van een opleving2. Dit biedt kansen voor thuiszorgorganisaties en gehandicaptenzorginstellingen die willen werken aan betere informatievoorziening en een hogere zorgkwaliteit.

Netwerkzorg, zorgcoördinatie en zelfmanagement voor verpleeg- verzorgingshuizen en thuiszorg. Geïntegreerde zorg is de volgende stap.

Behoeften personeel

 

Ook zorgpersoneel ziet de urgentie van een elektronisch dossier. Zo vindt driekwart van de zorgverleners in de ouderenzorg dat het noodzakelijk is om een elektronisch cliëntendossier (ECD) te gebruiken3. Zorgverleners staan vrijwel allemaal open voor de voordelen die digitaal biedt ten opzichte van het papieren dossier.

Dubbel werk

 

Daarnaast wordt er veel dubbel werk geleverd: 44% van de verpleegkundigen typt met regelmaat nog informatie over. Deze uitdagingen vragen om een nieuwe oplossing. Er is behoefte aan een digitaal dossier dat zorgverleners ondersteunt vanuit het zorgproces, zodat administratieve lasten verminderd worden en de communicatie verbetert.

Cliëntgericht ECD

 

Veel zorginstellingen verwachten dat een ECD-implementatie de problemen rond de communicatie met de cliënt oplost. Helaas is dat niet altijd het geval. Veel grote spelers in het ECD-veld nemen zelden het primaire zorgproces als uitgangspunt bij implementatie en komen vaak voort uit systemen voor urenregistratie of financiële boekhouding4.

Ruim één op de vier verpleegkundige overdrachten gebeurt nog altijd op papier, om vervolgens aan de cliënt mee te geven5. Bijna 70% van de verpleegkundigen ervaart knelpunten bij de overdracht tussen zorginstellingen6. Dossiers zijn niet actueel of compleet en bevatten lang niet altijd de informatie die voor professionals relevant is. Soms vindt er zelfs helemaal geen overdracht plaats. Dat uit zich in onveilige situaties met de cliënt.
Een oudere vrouw die liefdevol naar haar mantelzorger kijkt nu zij goede zorg ontvangt dankzij VitalHealth Care, het ECD voor de VVT
Verbinding tussen de eerste- en tweedelijn vanuit de Module Ouderenzorg binnen het keteninformatiesysteem. Deze ondersteunt het multidisciplinair overleg in de wijk en sluit aan op alle huisartsinformatiesystemen.
Goed aan te sluiten op de werkwijze van uw instelling door de workflow functie, flexibele formulieren en het ondersteunen van zorg paden. 
Gegevensuitwisseling op basis van XML, CCD, HL7 FHIR, veilige mail- en webservices. Tevens gebruik van marktstandaarden: ICF, ICD10, ICPC, LOINC, G-standaard en SnomedCT.

1 van Duijvendijk, I. (2012). Tips voor een efficiënte overdracht van verpleegkundige patiëntgegevens. Den Haag: Nictiz

2 Leensen, R., Poulssen, R., & Weststrate, E. (2018). Barometer Nederlandse Gezondheidszorg. Arnhem: Ernst & Young Accountants

3 Swinkels, I., de Jong, J., Wouters, M., & de Veer, A. (2017). Factsheet eHealth-monitor. Utrecht/Den Haag: NIVEL/Nictiz

4 https://mxi.nl/kennis/190/ecd-markt-in-beweging

5 V&VN. (2014, Augustus 7). Onderzoek V&VN en Nictiz: knelpunten bij verpleegkundige overdracht. Opgehaald van V&VN: https://www.venvn.nl/Berichten/ID/2066/Onderzoek-VVN-en-Nictiz-knelpunten-bij-verpleegkundige-overdracht

Voorkom slechte overdrachten   en ondersteun verpleegkundigen in hun werk

Contactinformatie

* Dit veld is verplicht
*

Contactgegevens

*
*
*

Bedrijfsgegevens

*
*
*
Philips waardeert en respecteert uw privacy. Voor meer informatie over ons privacybeleid kunt u terecht op