Download de whitepaper

ROM als zinvolle informatiebron in de behandeling

Download case study van GGZ Breburg

Hoe kun je ROM inzetten als informatiebron in de behandeling van een cliënt?  

 

GGz Breburg biedt specialistische behandeling en ondersteuning aan mensen met complexe psychiatrische problemen in de regio Midden- en West-Brabant. Voor het meten van herstelgericht werken gebruikt de organisatie Philips VitalHealth QuestManager.

 

Download de case study van GGz Breburg en lees meer over de ervaringen van andere zorgprofessionals.