Patiënten en zorgverleners betrekken

Hoe draagt Philips VitalHealth bij aan patiëntbetrokkenheid?

De zorg brengt een aanzienlijke prijs met zich mee. In 2017 is er in Nederland 97,5 miljard euro uitgegeven aan de gezondheidszorg. Dat is een stijging van twee miljard ten opzichte van 20161. Uit onderzoek blijkt dat persoonlijk gedrag voor de helft bijdraagt aan onze gezondheid. Daarnaast is bewezen dat patiënten die actief bezig zijn met hun gezondheid, betere gezondheidsresultaten boeken en bijdragen aan lagere zorgkosten2. Het activeren van patiënten rondom hun eigen zorg kan dus een aanzienlijke verbetering wat betreft hun gezondheid geven. Dit scheelt de zorgverlener werk en drukt de zorgkosten.
Meer regie voor patiënten: Dossierinzage, communicatie met zorgverleners en zorg op afstand. Geschikt voor VIPP.
Meer regie voor patiënten: Dossierinzage, communicatie met zorgverleners en zorg op afstand. Geschikt voor VIPP.
Als zorgverleners hebben we soms een blinde vlek. We gaan er op voorhand al vanuit dat de 70-jarige patiënt geen gebruik wil maken van eHealth, terwijl hij vervolgens juist aangeeft zelf ook alles in de gaten te houden.”
 

Anita Koole

Praktijkondersteuner en kwaliteitsfunctionaris Gezondheidscentrum Dillenburg

Waarom patient engagement?

 

Het belangrijkste doel van het betrekken van patiënten is het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Zo blijkt uit onderzoek dat persoonlijke eHealth met daarin doelen en gerichte informatie ervoor zorgt dat patiënten na een operatie vijf dagen eerder hersteld zijn dan zonder deze toepassing3. Zeker wanneer ziekenhuisopnames korter worden en de zorgverlener meer onder druk staat door werklast en wachtlijsten, kunnen patiënten ondersteuning missen die het contact met zorgverleners en het herstel bevordert. eHealth die patient engagement bevordert, is dan zowel voor de zorgverlener als de patiënt een kansrijke oplossing.

 

Volgens een publicatie van ABNAMRO, willen patiënten steeds meer controle over hun eigen zorg. Daarnaast wordt het mogelijk de patiënt bij het zorgproces te betrekken. Hierdoor wordt de zorg efficiënter, met lagere lagere zorgkosten tot gevolg4.

 

Ten slotte is regelgeving van belang: de overheid wil dat in 2020 alle Nederlanders digitaal inzicht in hun medische gegevens hebben. Hiervoor heeft de overheid onder andere de subsidieprogramma’s VIPP en OPEN opgezet. Deze programma’s zijn bedoeld om instellingen te helpen bij het veilig beschikbaar stellen van medische gegevens op een centrale plek.

Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO)
 

Om een goede samenwerking tussen zorgverlener en patiënt mogelijk te maken, is een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) erg waardevol. Een PGO is een website of app, waarmee een patiënt toegang heeft tot zijn eigen gezondheidsgegevens. Het gaat dan om gegevens die zijn opgeslagen door de huisarts of medisch specialist. Daarnaast kan de patiënt in het PGO ook eigen gegevens, zoals thuismetingen, vastleggen. De patiënt is eigenaar van zijn persoonlijke gezondheidsgegevens en kan zorgverleners toestemming geven om deze gegevens in te zien. Middels het PGO houden patiënten grip op hun gezondheidsgegevens, van behandeling tot labuitslagen. Dit sluit aan bij de groeiende behoefte onder patiënten om meer regie te krijgen over hun zorggegevens. 

Kansen van het PGO bij vergrijzing

 

Van oudere mensen wordt vaak gedacht dat zij niet goed met ICT om kunnen gaan en hier dus bijna geen gebruik van maken. Dit blijkt niet waar te zijn. Praktijkondersteuner Anita Koole van Gezondheidscentrum Dillenburg in Alphen aan den Rijn: ‘’Het grappige is dat wanneer we kijken naar het gebruik van ICT in de zorg, juist 70-plussers vaak ICT gebruiken. Zij bekijken hun dossier online, controleren lab-uitslagen, et cetera. Als zorgverleners hebben we soms een blinde vlek. We gaan er op voorhand al vanuit dat de 70-jarige patiënt geen gebruik wil maken van eHealth, terwijl hij vervolgens juist aangeeft zelf ook alles in de gaten te houden.”

 

Ouderen kunnen in de toekomst worden gemonitord op bijvoorbeeld slaap en voeding. Aan de hand van deze gegevens kan er, eventueel op afstand, sturing worden gegeven vanuit de zorgverlener.

Twijfels over het PGO en werkdruk

 

Uit onderzoek van M&I/Partners blijkt dat zorgverleners nog twijfelen over de veiligheid en extra werkdruk van het PGO. Sommige zorginstellingen zijn al wel bezig met patiënt engagement. Als communicatie via het patiëntportaal naast de normale werkzaamheden plaatsvindt, dan zorgt dit juist voor een verhoging van de werkdruk. Het is dus raadzaam om e-consults in te plannen, net als een fysiek consult, en een moment op de dag vrij te houden om de online communicatie te verwerken.

 

Succes met patiënt engagement

In de markt zijn PGO’s nog vol in ontwikkeling, maar het zelfmanagementplatform Engage van Philips VitalHealth bevat al veel PGO-kenmerken.

Wat zijn uw uitdagingen in de zorg? 

Contactinformatie

* Dit veld is verplicht
*

Contactgegevens

*
*
*

Bedrijfsgegevens

*
*
*

Philips waardeert en respecteert uw privacy. Voor meer informatie over ons privacybeleid kunt u terecht op