VIPP voor GGZ
Meer tijd voor echte zorg

Cliënten krijgen een steeds actievere rol in de zorg. Via apps en digitale patiëntenomgevingen krijgen zij steeds meer inzicht in de eigen gezondheidssituatie en denken zij mee over hun persoonlijke zorgplan. Hierdoor wordt de cliënt zelfstandiger als het gaat om de regie over zijn eigen zorgproces. Om deze vorm van zelfmanagement te stimuleren, is het belangrijk dat cliënten digitaal toegang hebben tot hun eigen medische gegevens en direct in contact staan met de betrokken behandelaars.
VIPP voor GGZ

Wat is VIPP?

De overheid wil dat zorginstellingen hun cliënten en behandelaars zo snel mogelijk de tools aanbieden om hen digitale toegang te verlenen tot een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO). Een ontwikkeling die een behoorlijke investering van de betrokken GGZ-instellingen vraagt. Daarom heeft de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen in samenwerking met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP) in het leven geroepen. Dit programma moet ervoor zorgen dat zorginstellingen op een snelle manier de omslag kunnen maken naar een PGO voor cliënten binnen de GGZ. Bereikt de zorginstelling binnen drie jaar de doelen van VIPP, dan ontvangt men een overheidssubsidie waarmee verdere stappen gezet kunnen worden naar een verbeterde informatie-uitwisseling tussen behandelaars en cliënten.

Het behalen van uw VIPP-doelstellingen

Philips VitalHealth Engage biedt u een PGO dat is ontworpen voor de toekomst. De applicatie ondersteunt u bij het behalen van meerdere VIPP-doelstellingen, en biedt daarnaast een aantal handige extra tools, waarin u als behandelaar screenings kunt doen, metingen invoeren of uitlezen of online interventies klaar kunnen zetten voor de cliënt, zoals behandelmodules of zelfhulpprogramma’s. Met deze extra tools biedt Engage meer dan het standaard-PGO, waardoor wij het de naam PGO+ geven. Daarnaast zijn er diverse tools beschikbaar om te communiceren met de cliënt en met andere betrokken zorgverleners. Deze handvatten helpen om zelfmanagement te ondersteunen en communicatie over de zorg te verbeteren.

 

Kandidaat voor MedMij-certificering

Online gegevensuitwisseling moet veilig en gestructureerd gebeuren. Door deelnemer te worden aan het MedMij afsprakenstelsel verbinden de verschillende betrokken partijen, zoals de aanbieders van PGO’s zich aan een aantal afspraken die zijn gemaakt rondom veiligheid van informatie-uitwisseling.

Lees hier de whitepaper over blended care


In de afgelopen jaren zijn er steeds meer eHealth-applicaties geïntroduceerd in het kader van uitkomstenmetingen, screening, beeldbellen en verschillende vormen van onlinebehandelingen. In deze veelheid van applicaties is het voor zorgverleners soms moeilijk overzicht te houden. Hoe gaat u als zorginstelling om met blended care?

Lees hier de whitepaper over blended care


In de afgelopen jaren zijn er steeds meer eHealth-applicaties geïntroduceerd in het kader van uitkomstenmetingen, screening, beeldbellen en verschillende vormen van onlinebehandelingen. In deze veelheid van applicaties is het voor zorgverleners soms moeilijk overzicht te houden. Hoe gaat u als zorginstelling om met blended care?

Als inzicht in medische gegevens niet voldoende is
Voor de toekomst van de zorg is meer nodig


Er komen steeds meer cliënten bij in Nederland die complexe zorg nodig hebben. Om tot betere zorg te komen, bieden wij een speciaal softwarepakket aan dat gericht is op het betrekken van cliënten en zorgverleners met uitkomsten meten, samen beslissen en zelfmanagement. Zo werken de applicaties QuestManager en Engage samen voor optimale zorgverlening.
Geschikt voor VIPP

Meer regie voor cliënten

Dossierinzage, communicatie met benhandelaars en zorg op afstand. Geschikt voor VIPP.
QuestManager

Uitkomsten meten

Efficiënte afname en verwerking van PROMs, ROM en kwaliteitsregistratie, voor ziekenhuis en GGZ.

GC Dillenburg spaart 3 van de 4 jaarlijkse fysieke consulten uit met Engage
GC Dillenburg spaart 3 van de 4 jaarlijkse fysieke consulten uit met Engage
Philips VitalHealth heeft wereldwijd 4.895.478 patiënten onder haar hoede
Wereldwijd verbetert Philips VitalHealth de zorg voor 4.895.478 patienten met haar oplossingen.
Zorgverleners gebruik van de systemen van Philips VitalHealth
Wereldwijd maken 66.192 zorgverleners gebruik van de systemen van Philips VitalHealth
QuestManager
Martini heeft gemiddeld een responspercentage van 77% op de vragenlijsten in QuestManager

Snelle start, zonder zorgen


Philips VitalHealth is meer dan alleen een softwareleverancier. Bij ons bent u verzekerd van ondersteuning bij implementatie van begin tot eind. Tegelijkertijd staan onze accountmanagers graag voor u klaar en wordt onze supportafdeling met een negen gewaardeerd door onze klanten. Wij willen niet alleen verantwoordelijk zijn voor uw vraag van vandaag, maar denken ook strategisch mee met uw vragen voor de toekomst.

Meer weten over onze oplossingen?

*

Contactinformatie

* Dit veld is verplicht
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Door uw reden voor contact op te geven, kunnen wij u beter van dienst zijn.
We work with partners and distributors who may contact you about this Philips product on our behalf.
*
*

Final CEE consent

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.