Philips biedt ziekenhuizen en huisartsen de mogelijkheid patiënten op afstand te screenen en te volgen tijdens de uitbraak van COVID-19


EINDHOVEN, 21 maart 2020

 

Philips, een wereldwijde leider in gezondheidstechnologie, kan zorginstellingen helpen met het managen van de toegenomen patiëntenstromen als gevolg van het nieuwe coronavirus (COVID-19) door middel van online screening, opvolging met vragenlijsten en het faciliteren van samenwerking met externe callcenters. De screeningsvragen zijn onderdeel van de bestaande oplossing Philips VitalHealth QuestManager. QuestManager wordt gebruikt voor het uitvoeren van diagnose-, kwaliteits- en effectmetingen in de zorg en wordt ingezet in meer dan 100 ziekenhuizen wereldwijd. Het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda gaat komende week van start met de gecombineerde oplossing.
 

  • Philips biedt zorginstellingen de mogelijkheid de vele corona-gerelateerde zorgvragen te verwerken door gebruik te maken van een online screening en ondersteunt zorgverleners door de inzet van externe callcenters die helpen de juiste zorg te leveren aan patiënten. 
  • Patiënten die besmet zijn met het nieuwe coronavirus kunnen – indien medisch verantwoord – met deze eHealth-oplossing op afstand gevolgd worden door geautomatiseerd vragenlijsten af te nemen over de situatie en gezondheid van de patiënt.
  • Het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda start komende week met deze oplossing.


"Het Groene Hart Ziekenhuis zet deze oplossing in om de enorme druk die nu op de zorg staat te verlichten,” zegt Ronald Liem, afdelingshoofd Chirurgie in het Groene Hart Ziekenhuis. “Samen met de huisartsen en de GGD kunnen we ons nu richten op de meest urgente gevallen. De oplossing laat ons op basis van de antwoorden bepalen welke patiënten geen extra zorg nodig hebben. Deze patiënten sturen we RIVM-informatie over besmetting met het coronavirus en houden we zo nodig thuis in de gaten met geautomatiseerde vervolg-surveys. De patiënten met een hoge risicoscore worden door een callcenter gebeld voor aanvullende informatie. Als in het callcenter bepaald wordt dat er zorg nodig is, wordt de patiënt naar de huisarts verwezen. Deze kan vervolgens de nodige zorg verlenen of doorsturen naar het ziekenhuis.”

Screenen van patiënten

 

De aanpasbare corona-vragenlijst helpt met het op afstand screenen van patiënten. De patiënten vullen thuis een online vragenlijst in. Op basis van de resultaten kunnen patiënten door de zorgverlener in een risicoklasse worden ingedeeld, zodat de zorgverlener de juiste acties kan ondernemen. Ook is het mogelijk voor zorgverleners in de toepassing een passend advies te geven op basis van de uitkomsten van de vragenlijst. Deze oplossing biedt de mogelijkheid onnodige bezoeken aan huisartsen en ziekenhuizen, en dus ook verdere besmettingen, te helpen voorkomen. Door samen te werken met externe callcenters kunnen zorgverleners de verwachte toestroom van patiënten mogelijk beter managen en de juiste patiënten met zorg ondersteunen.


De vragenlijst ondersteunt de zorgverlener maar is uitdrukkelijk geen vervanging van de reguliere- of spoedzorg. De resultaten van de vragenlijst leveren mogelijk waardevolle input op voor (wetenschappelijk) onderzoek. Ronald Liem geeft aan: “De oplossing geeft ons ook de mogelijkheid patiënten op langere termijn te volgen. Zo gaan we onze patiënten over een jaar opnieuw naar klachten en kwaliteit van leven vragen om te kijken wat de langetermijngevolgen van besmetting met het virus zijn."

“De uitbraak van het nieuwe coronavirus is een grote uitdaging voor iedereen in de zorg,” 
Vzegt Henk Valk, CEO Philips Benelux. “Daarom hebben we QuestManager uitgerust met een vragenlijst om patiënten op afstand te screenen en te volgen. Deze expertise rondom zorg op afstand komt bij Philips in verschillende oplossingen terug. Wij kijken nu samen met ziekenhuizen en huisartsen hoe we onze oplossingen kunnen inzetten om de zorg te ondersteunen.”

 

Ziekenhuizen, huisartsen en andere zorgverleners kunnen contact opnemen via www.philips.nl/covid-19-screening over de inzet van deze oplossing en eventuele vragen.

Samenwerking met externe callcenters

 

Om de verwachte toename aan patiënten verder te stroomlijnen, faciliteert Philips de samenwerking tussen zorginstellingen en externe callcenters. Deze centra kunnen worden ingeschakeld om de enorme toename aan telefonische vragen over het coronavirus op te vangen en de juiste gevallen door te sturen naar de huisarts. Zo kunnen de zorgverleners zich focussen op de patiënten bij wie de zorgbehoefte het grootst is.

Over Philips VitalHealth QuestManager

 

QuestManager is een oplossing voor het uitvoeren van diagnose-, kwaliteits- en effectmetingen binnen de zorg. De patiënt kan thuis of op locatie via internet één of meerdere vragenlijst(en) invullen die zijn toegewezen door de zorgverlener. Dit geeft de zorgverlener direct informatie over o.a. de status, voortgang van een behandeling en zorgervaring van de patiënt. Deze informatie levert ook input op voor (wetenschappelijk) onderzoek, bijvoorbeeld op het gebied van kwaliteit. Lees meer op:

www.philips.nl/questmanager

Meer weten? Heeft u vragen of opmerkingen? Neem vrijblijvend contact met ons op.
Philips logo

Over Philips Vitalhealth

Philips VitalHealth, onderdeel van het population health portfolio van Koninklijke Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), is een leider in uitkomsten meten, zorgcoördinatie en patient engagement, gebaseerd op het Philips VitalHealth Platform.

More related news