Meer eigen regie met zelfmanagement


Dit artikel verscheen eerder in de Eerstelijns.
Ede, 2 januari 2020
Meer weten? Heeft u vragen of opmerkingen? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Koploper persoonsgerichte zorg 


Voor Stichting Gezondheidscentra Nijkerk is persoonsgerichte zorg een belangrijke pijler binnen de zorgverlening. Eigen regie en verantwoordelijkheid staan hierbij centraal. Nijkerk wil dit ondersteunen en stimuleren met het platform voor zorgen gezondheidsprogramma’s Philips VitalHealth Engage. De eerste patiënten maken hier nu kennis mee.
Nijkerk Eerstelijns
Engage is een platform voor zorg- en gezondheidsprogramma’s. Het maakt zorg op afstand en samenwerking in het zorgnetwerk mogelijk. Engage creëert een omgeving waarin alle relevante zorgverleners en de patiënt betrokken kunnen worden bij het zorgproces om informatie te delen, te overleggen en meer. “In de loop der jaren is een omslag gekomen in hoe de patiënt in de zorg staat”, zegt poh’er Josine Moes MSc RN, programmamanager Engage.
“Samen beslissen en persoonsgerichte zorg krijgen nu veel meer aandacht en daar kunnen we met Engage heel goed op aansluiten. We kunnen bijvoorbeeld de snelgroeiende groep chronisch zieken zorg op afstand bieden. Voor de patiënt kan de zorg daarmee zoveel mogelijk in de eerste lijn worden gehouden. En voor ons als zorgaanbieders betekent het dat we ondanks de groeiende zorgvraag optimale zorg kunnen blijven leveren. Denk bijvoorbeeld aan het vooraf invullen van een ziektelastmeter, zodat de gesprekstijd in de spreekkamer niet opgaat aan een lijstje afwerken, maar echt aan de zorginhoud kan worden besteed.”

Zorgvuldige introductie


De eerste patiënten maken nu kennis met Engage. “Een kleine groep, want we willen het zorgvuldig introduceren. Dat is niet alleen voor de patiënt, maar ook voor ons als zorgorganisatie belangrijk. We moeten er allebei onze weg in leren te vinden. Een eerste groep poh’ers is hier nu mee bezig en monitort hoe de patiënten het gebruik van Engage ervaren. In eerste instantie kunnen die patiënten via een chatfunctie met de poh’er praten. Ze kunnen data delen - van een insuline- of bloeddrukmeting bijvoorbeeld - en direct vragen stellen zonder in de wacht te hoeven staan. En ze stellen met de zorgverlener doelen vast in Engage, waarvan ze de voortgang kunnen volgen in een handig overzicht.”


De ambitie reikt verder. Nijkerk wil Engage gaandeweg aanbieden aan de totale patiëntenpopulatie in haar werkregio. Moes: “Door data van patiëntgroepen te verzamelen, wordt het mogelijk populatiegerichte zorg te bieden. Nijkerk biedt daarvoor een uniek uitgangspunt, omdat alle zorgaanbieders - ook buiten de zorggroep en ook in de tweede lijn - al gewend zijn aan samenwerking. Engage stelt ons in staat heel praktisch gegevens te delen en dus veel effectiever samen te werken.”


Gezamenlijke verantwoordelijkheid Zover is het op dit moment nog niet. “Als de betrokken poh’s het systeem goed onder de knie hebben, gaan we het in eerste instantie toepassen voor de ketenzorg, voor patiënten met diabetes, astma/COPD en cardiovasculair risicomanagement, en voor de ouderenzorg”, zegt Moes. “Een voordeel hierbij is dat we in Nijkerk voorloper zijn op het gebied van persoonsgerichte zorg. Patiënten zijn er dus al aan gewend om mee te denken en eigen regie te nemen in hun zorg. Natuurlijk vereist gebruik van Engage enige digitale vaardigheid van patiënten. We zijn dan ook met Philips in gesprek over hoe we hen hierin het best kunnen begeleiden, het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.”’

Wat zijn uw uitdagingen in de zorg? 

Over Philips Vitalhealth

Philips VitalHealth, onderdeel van het population health portfolio van Koninklijke Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), is een leider in uitkomsten meten, zorgcoördinatie en patient engagement, gebaseerd op het Philips VitalHealth Platform.

You are about to visit a Philips global content page

You are about to visit the Philips USA website.

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.