Zorggroep Nijkerk geeft patiënten meer regie met het Regionaal eHealth Platform van VitalHealth


Stichting Gezondheidscentra Nijkerk investeert verder in Population Health Management om de eerstelijnszorg te verbeteren

 

NIJKERK| 29 Mei 2018| News

 

Stichting Gezondheidscentra Nijkerk past als een van de eerste zorggroepen in Nederland Population Health Management actief toe om hun eerstelijnszorg te verbeteren en patiënten meer regie te geven. Daarom ging de zorggroep een partnerschap aan met VitalHealth, onderdeel van Philips. Stichting Gezondheidscentra Nijkerk is een regionaal, multidisciplinair eerstelijnssamenwerkingsverband van 200 zorgverleners. De stichting richt zich voornamelijk op chronische zorg, ouderen en jeugd. ‘’Het partnerschap met VitalHealth past goed binnen ons beleid’’, aldus directeur Sam Siemssen. ‘’Iedere inwoner van Nijkerk heeft recht op passende zorg, waarbij we eigen verantwoordelijkheid en regie zoveel mogelijk stimuleren en ondersteunen.’’ Het Regionaal eHealth Platform van VitalHealth biedt de mogelijkheid om dit te realiseren met behulp van eHealth-oplossingen.

De visie van Gezondheidscentra Nijkerk is alle inwoners van passende zorg te voorzien op basis van drie pijlers: persoonsgericht, preventief en transmuraal. ‘’Om deze pijlers in te kunnen richten, hebben we een platform nodig waarmee we multidisciplinair kunnen samenwerken en waar de patiënt centraal staat,’’ aldus Siemssen.

Population Health Management

Het Regionaal eHealth Platform biedt de mogelijkheid om medische patiëntgegevens uit het Huisartsinformatiesysteem uit te wisselen met gegevens van ketenpartners, om zo snel inzicht te krijgen in de gehele populatie. Gegevens worden alleen uitgewisseld als de patiënt daar eerder toestemming voor heeft gegeven. ‘’Bij Gezondheidscentra Nijkerk zetten we in op Population Health Management en daar is een goed IT-fundament voor nodig.’’ Population Health Management is een proactieve benadering van de zorg om de gezondheid van de patiëntenpopulatie te verbeteren, met kwalitatief hoogwaardige zorg tegen lagere kosten. Met het Regionaal eHealth Platform is het mogelijk om analyses op data uit te voeren, zodat er ingezoomd kan worden op risicogroepen en er proactief interventies gedaan kunnen worden.’’

Ondersteuning zorgverlener

Met name de praktijkondersteuners zullen gebruik gaan maken van het Regionaal eHealth Platform. Siemssen: ‘’Voor onze zorgverleners wordt het makkelijker om met de patiënt te communiceren en om de status van de patiënt in de gaten te houden. Door vroegtijdig in te grijpen, voorkomen we verergering van de klachten. Daarnaast kan de zorgverlener gemakkelijker inzoomen op een populatie en deze vervolgens managen.’’

Vergroten patiëntbetrokkenheid

Gezondheidscentra Nijkerk gelooft sterk in de inzet van digitale middelen. ‘’Wij gaan uit van het principe digital first”, aldus Siemssen. “De inzet van digitale middelen vergroot de zelfredzaamheid. De patiënt kan zelf bij zijn dossier, wordt goed geïnformeerd en wordt zo meer betrokken bij zijn eigen behandelplan.” Gezondheidscentra Nijkerk was op zoek naar een platform waar patiënten voldoende informatie en instrumenten aangereikt krijgen om zelf de regie te voeren. Siemssen: ‘’Via het Regionaal eHealth Platform krijgt de patiënt overzicht van alle relevante informatie die te maken heeft met zijn aandoening. Daarnaast kan de patiënt samen met de behandelaar een behandelplan opstellen. Samen beslissen verbetert de doelmatigheid en kwaliteit van de zorg.’’ De zorgverlener kan bijvoorbeeld de uitkomsten van vragenlijsten en screeners gebruiken om behandelopties te bespreken.

Innovatieregio

Eerder dit jaar is er al een intentieovereenkomst getekend met Gezondheidscentra Nijkerk. ‘’De behoeften van de patiënt komen voorop. Dit is een uitgangspunt dat vanaf de start belangrijk is geweest voor VitalHealth en we helpen zorgverleners graag bij het realiseren van deze ambitie’’, aldus Laurens van der Tang, CEO bij VitalHealth. ‘’Gezondheidscentra Nijkerk en VitalHealth gaan samen ontwikkelingen als telemonitoring verder uitwerken voor de eerstelijnszorg. Een belangrijk onderdeel van de Philips-strategie is de inzet van eHealth om inzicht te krijgen in de populatie, zorg te coördineren en daarop te acteren. Met VitalHealth-oplossingen kunnen we deze speerpunten ondersteunen en dit past uitstekend bij de visie waar Philips op inzet.’’

Lees meer over het nieuwe zorgplatform

Meer weten over andere afnemers van deze software? Zorggroep Synchroon is ook al klant! Ontdek meer over de zorgkennis achter Philips VitalHealth.

Meer weten? Heeft u vragen of opmerkingen? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Philips logo

Over Philips Vitalhealth

Philips VitalHealth, onderdeel van het population health portfolio van Koninklijke Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), is een leider in uitkomsten meten, zorgcoördinatie en patient engagement, gebaseerd op het Philips VitalHealth Platform.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit the Philips USA website.

Ik begrijp het

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.