Wat is een PGO met een +


5 juni 2019 | Arjan Karens | Blog

 

De ontwikkelingen in het zorglandschap levert hoofdbrekens op bij beleidsmakers. Dat een kanteling noodzakelijk is, leidt geen twijfel. Zo is vanuit de overheid het idee ontstaan voor de Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO). De ontwikkeling hiervan wordt gestimuleerd door per sector stimuleringsplannen en programma’s te ontwikkelen zoals VIPP (Ziekenhuizen/GGZ), OPEN en InZicht ontwikkeld, met als doel data conform standaarden te verzamelen en gebruiken voor verbetering van de zorg. Juist deze week was de start van het OPEN-programma op 1 juni volop in het nieuws met de bekendmaking van de subsidieregeling van de overheid: zowel huisartsen als PGO-leveranciers kunnen op financiële steun rekenen. 

 

De PGO als kijkdoos functioneren als een veilige digitale kluis, gevuld met gezondheidsdata. Om deze informatie en de benodigde ZorgInformatieBouwstenen (ZIBs) veilig uit te kunnen wisselen, zijn er leveranciersonafhankelijk spelregels opgesteld door MedMij. Een burger krijgt toegang tot alle informatie rond zijn of haar gezondheid, ziekte, medicatiegebruik en behandeling. Deze informatie kan de burger zelf verzamelen, beheren en delen. Wat mij betreft een goede ontwikkeling en mooie eerste stap.

 

De PGO als kijkdoos

Toch rijst de vraag of deze stap voldoende is. Wat als de burger patiënt wordt? Om daadwerkelijk een betere patiëntbeleving te realiseren, moet het PGO vooral een logisch onderdeel worden van het zorgnetwerk van de burger. Willen (chronische) patiënten niet meer dan een persoonlijke De PGO als kijkdoos, waar ze hun medische gegevens netjes in opbergen om er vervolgens af en toe even naar kunnen kijken? 

 

Vergelijk het met je smartphone. Prachtig apparaat met mooie functionaliteiten zoals de opslag van allerlei gegevens. Maar zolang er geen verbinding met het netwerk is, heb je er weinig aan. Je kunt foto’s maken maar ze niet delen met je familie. Je kunt notities maken maar ze niet mailen naar je collega’s. Zonder de netwerkfunctie en een goede wisselwerking tussen de verschillende functies is je smartphone ineens een stuk minder slim. 

 

PGO met een + in de zorg

Absoluut, een PGO is een goede eerste stap. Maar het is essentieel dat we vlot nog een stap verder gaan. De stap maken naar een PGO+ dat interactief aangesloten is op het zorgnetwerk. Dat zorgt voor snelle en efficiënte communicatie tussen patiënt en zorgverlener. Communicatie die ziekenhuisbezoeken overbodig maakt, standaardcontroles kan minimaliseren en ervoor zorgt dat de zorgverlener tegelijkertijd optimaal op de hoogte is van de status van de patiënt. Kortom, de stap naar een PGO met een extra, een +. Want een Persoonlijke Gezondheidsomgeving gaat pas voor betekenis en samenhang zorgen als het aangesloten zorgnetwerk ook een rol speelt! 

 

Bij Philips VitalHealth werken we op dit moment hard aan een aantal zeer relevante ontwikkelingen... Binnenkort meer daarover!

Meer weten? Heeft u vragen of opmerkingen? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Arjan karens

OVER DE AUTEUR

Arjan Karens

General Manager Benelux bij Philips VitalHealth

 

Arjan Karens is verantwoordelijk voor Philips VitalHealth in Benelux en is lid van  het Global Leadership Team. Arjan werkt sinds 2009 bij VitalHealth en was betrokken bij het bouwen van een leiderschap binnen de verschillende Benelux market segmenten zoals eerstelijnszorg, GGZ en ziekenhuiszorg. Sinds 2017 is hij ook betrokken in het thuiszorggdomein in Nederland.