1. Hoe download ik de Lumify-app?

 

U kunt de Lumify-app downloaden uit de Google Play Store (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.philips.hc.ultrasound.lumify).

 

2. Hoe installeer ik de Lumify-app?

 

Lumify wordt automatisch geïnstalleerd nadat u de app vanuit de Google Play Store hebt gedownload naar uw apparaat. Heel soms is de beveiliging van uw apparaat zo ingesteld dat Lumify niet kan worden geïnstalleerd. Controleer in dat geval de beveiligingsinstellingen van uw apparaat of neem contact op met uw IT-afdeling voor hulp.

 

3. Kan ik de Lumify-app gebruiken in combinatie met transducers die niet van Lumify zijn?

 

Nee. De Lumify-app werkt alleen met Lumify-transducers. Als u een niet-Lumify-transducer aansluit op uw apparaat, werkt de Lumify-app alleen in demomodus.

 

4. Hoe weet ik of er een update van de Lumify-app beschikbaar is?

 

U kunt op uw Lumify-compatibele apparaat kiezen voor handmatige of automatische installatie van app-updates. Bij automatische installatie wordt de update van de Lumify-app automatisch geïnstalleerd zodra deze beschikbaar is, tenzij er bij de update sprake is van wijzigingen in machtigingen. In dat geval wordt u gevraagd of u de update van de Lumify-app wilt installeren. Bij handmatige installatie van updates kunt u de nieuwste Lumify-update downloaden uit de Google Play Store. Zoek in de Help van Google Play op "apps updaten" voor meer informatie.

 

5. Kan ik mijn Lumify-app overzetten op een nieuw apparaat?

 

Ja. Download en installeer de Lumify-app vanuit de Google Play Store op uw nieuwe apparaat, sluit de Lumify-transducer aan en registreer de app heel simpel aan de hand van de instructies. Lumify kan geen patiëntgegevens overzetten. U kunt de patiëntgegevens van uw vorige apparaat opslaan in een netwerkshare, lokale opslagplaats, DICOM-server of externe opslag.

 

6. Kan ik een willekeurige USB-kabel gebruiken om mijn transducer aan te sluiten op mijn apparaat?

 

Nee. De Lumify-transducer is een hoogwaardig medisch product dat voor optimale prestaties een speciale kabel nodig heeft. We garanderen alleen dat het Lumify-systeem conform de specificaties werkt als u de door Philips goedgekeurde Lumify-kabel gebruikt voor uw transducer.

 

7. Wat gebeurt er als ik een smart apparaat gebruik dat niet in de lijst met compatibele apparaten staat?

 

We doen er alles aan om de lijst met compatibele apparaten op www.philips.com/lumify-compatible-devices up-to-date te houden. Alle apparaten in deze lijst zijn uitvoerig getest en volledig compatibel. Gebruik daarom een apparaat uit deze lijst.

 

8. Welke smart apparaten zijn compatibel met Lumify?

 

Ga voor een lijst met smart apparaten die door Philips zijn getest en volledig compatibel zijn met de Lumify-app en -transducers naar: www.philips.com/lumify-compatible-devices.

 

9. Hoe zorg ik ervoor dat de gegevens die ik op mijn Lumify-compatibele apparaat opsla goed beveiligd zijn?

 

Het Android-besturingssysteem en de fabrikant van elk apparaat bieden methoden om de gegevens op uw apparaat te beveiligen, zoals gegevenscodering en gebruik van toegangswachtwoorden. We raden u ten zeerste aan om in samenwerking met uw lokale IT-beveiligingsafdeling ervoor te zorgen dat uw apparaat wordt geïmplementeerd conform uw specifieke beveiligingsvereisten.

 

10. Voldoet het Lumify-product aan de HIPAA-regelgeving?

 

De Lumify-app is in uw beveiligingsbeleid geïntegreerd en gebruikt de communicatieprotocollen die zijn ingesteld door uw organisatie. Het Android-besturingssysteem biedt beveiliging via onder andere wachtwoorden en gegevenscodering. Het beschikt ook over standaardmechanismen om gegevens tijdens de overdracht te beveiligen via authenticatie en codering op organisatieniveau.

 

11. Hoe registreer ik mijn nieuwe Lumify-product?

 

Voorafgaand aan de registratie van Lumify-producten moet u verbinding hebben met internet. Sluit eerst uw apparaat aan op een draadloos of mobiel netwerk. Sluit vervolgens uw Lumify-transducer aan op uw apparaat en volg daarna de instructies op uw Lumify-app.

 

12. Kan ik mijn Lumify-transducer aansluiten op meerdere apparaten?

 

Ja. U kunt een Lumify-transducer op net zoveel apparaten aansluiten als u wilt. De eerste keer dat u de transducer aansluit op een nieuw apparaat moet u de transducer registreren. Daarna kunt u de transducer zonder hernieuwde registratie gebruiken.

 

13. Waarom kan ik de Lumify-app niet vinden in de Google Play Store?

 

Zorg ervoor dat uw apparaat en het Android-besturingssysteem voldoen aan de Lumify-systeemvereisten en dat u de Google Play Store vanuit een land bezoekt waarin Lumify beschikbaar is.

 

14. Hoe configureer ik mijn tablet voor verbinding met een netwerk?

 

Zie de documentatie bij uw apparaat voor informatie over de manier waarop u uw apparaat configureert voor verbinding met een draadloos of mobiel netwerk.

 

15. Hoe zet ik beelden van mijn apparaat over naar een externe archieflocatie?

 

U kunt onderzoeken en beelden exporteren naar een DICOM PACS, een netwerkshare of een lokale opslaglocatie. U kunt beelden ook per e-mail verzenden. Ondersteunde e-mailtoepassingen zijn onder andere Gmail, K-9 Mail, Yahoo, Outlook en Inbox. Zie de gebruiksaanwijzing bij Lumify voor meer informatie (www.philips.com/lumify-manual).

 

16. Hoe verwijder ik alle patiëntgegevens van mijn apparaat?

 

U verwijdert als volgt patiëntgegevens van Lumify: selecteer Settings (Instellingen) en vervolgens bij Patient Database (Patiëntdatabase) de optie Reset Database (Database resetten). Reset uw apparaat als u alle gegevens van uw apparaat wilt wissen. Zie de documentatie bij uw apparaat voor instructies.

 

17. Kan ik zonder problemen een update van het besturingssysteem op mijn apparaat installeren?

 

Ja. Zodra er een nieuwe versie van een besturingssysteem op de markt komt, test Philips de compatibiliteit ervan met de Lumify-app.

 

18. Waarmee kan ik mijn Lumify-transducer reinigen?

 

In de gebruiksaanwijzing bij Lumify vindt u een lijst met goedgekeurde reinigings- en desinfectiemiddelen.

 

19. Hoe reinig en desinfecteer ik het apparaat waarop ik de Lumify-app gebruik?

 

Het is uw verantwoordelijkheid om uw apparaat op de juiste wijze te reinigen en desinfecteren conform de instructies van de fabrikant van het apparaat en het reinigings- en desinfectiebeleid voor medische apparaten van uw organisatie. Zie dit beleid en de documentatie bij uw apparaat voor meer informatie.

 

20. Hoe groot is de Lumify-app?

 

De Lumify-app is erg klein, ongeveer 30 MB, dus kleiner dan een gemiddeld MP3-nummer.

 

21. Kan ik Lumify aansluiten op een externe monitor?

 

Ja. U kunt het scherm van uw Android-apparaat weergeven op een externe monitor via een Chromecast-dongle. Ga voor meer informatie naar https://support.google.com/chromecast/answer/2998456?hl=nl

 

22. Is het mogelijk om de slaapstandinstellingen van het Android-apparaat te omzeilen, waardoor het voortdurend aan blijft als de Lumify-app actief is?

 

Hiervoor bestaat een Android-app, "Stay Alive" geheten. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.synetics.stay.alive&hl=nl.

 

23. Ondersteunt Lumify WPA-beveiliging op organisatieniveau?

 

Compatibele Android-apparaten ondersteunen bestaande Wi-Fi-beveiligingsprotocollen, inclusief beveiligingscertificaten. U vindt de lijst met compatibele apparaten op www.philips.com/Lumify-Compatible-Devices.

 

24. Kan ik de focale zone verplaatsen door het scherm aan te raken en te slepen?

 

Nee. Lumify past automatisch het aantal focale zones en de positie ervan aan op basis van de voorinstelling, kleurensetpositie en diepte. 

 

25. Waar vind ik informatie over het reinigen van mijn transducers?

 

Zie het gedeelte over onderhoud van transducers in de Lumify-gebruiksaanwijzing voor informatie over onderhoud en een lijst met goedgekeurde reinigings- en desinfectiemiddelen.

 

26. Biedt Lumify Autoscan?

 

Ja. Autoscan, ook wel Autogain of Live iScan genoemd, past realtime de versterking van elke lijn in elk beeld aan en zorgt ervoor dat de totale helderheid van het beeld behouden blijft. Dankzij Autoscan hoeft u TGC (Time Gain Compensation, tijdversterkingscompensatie) niet aan te passen.

 

27. Kan ik vanuit Lumify beelden in pc-indeling exporteren?

 

Ja. U kunt het onderzoek met de beelden in pc-indeling e-mailen naar een lokale map die u kunt aansluiten op uw computer. Zie de Lumify-gebruiksaanwijzing voor meer informatie.

 

28. Kan ik vanuit Lumify beelden in DICOM-indeling exporteren?

 

Ja. U kunt een DICOM-bestemming configureren en exporteren naar een DICOM PACS. Uw IT-afdeling kan u de netwerkinformatie geven die u nodig hebt om de DICOM-bestemming te configureren. Zie de Lumify-gebruiksaanwijzing voor meer informatie.

 

29. Hoe configureer ik Lumify voor verbinding met een netwerk?

 

Zie de gebruiksaanwijzing bij het Lumify-echografiesysteem (www.philips.com/lumify-manual) voor informatie over het configureren van uw apparaat voor draadloze netwerken.

 

30. Waarom kan ik geen onderzoeken exporteren naar een DICOM PACS?

 

Probeer aan de hand van de volgende tips het probleem op te lossen:
• Zorg ervoor dat uw apparaat voortdurend verbonden is met een draadloos of mobiel netwerk. Zie de documentatie bij uw apparaat voor informatie over het configureren ervan voor een draadloos of mobiel netwerk.
• Test de verbinding met de DICOM PACS. Selecteer hiervoor de exportbestemming en raak Test aan. Zie de Lumify-gebruiksaanwijzing voor meer informatie.
• Controleer samen met uw netwerkbeheerder of de DICOM-bestemmingsinstellingen in Lumify correct zijn. Zie de Lumify-gebruiksaanwijzing voor meer informatie.

 

31. Hoe leg ik een beeld in M-modus vast?

 

Als u een M-modus-beeld wilt vastleggen, bevriest u het beeld met de gewenste M-modustrace. Raak dan Save Image (Beeld opslaan) aan. Het beeld wordt zoals afgebeeld toegevoegd aan het patiëntendossier.

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.