1. Gaat u nog andere beeldvormingsmodi toevoegen, bijvoorbeeld PW-doppler?

 

Het Lumify-team werkt voortdurend aan verbetering van Lumify en voegt steeds nieuwe transducers, functies en services toe.

 

2. Hoe zijn de beeldvormingsprestaties van Lumify in vergelijking met die van andere systemen?

 

De Lumify-app levert beeldvormingsprestaties die vergelijkbaar zijn met die van grotere systemen, zonder concessies te doen op het gebied van dieptepenetratie of weefselresolutie.

 

3. Hoeveel gebruikstijd biedt het Lumify-systeem mij?

 

Dit is afhankelijk van uw apparaat, maar in het algemeen kunt u twee tot vier uur continu scannen. Ga naar https://www.philips.com/lumify-compatible-devices voor een overzicht van geschatte scantijden voor compatibele apparaten.

 

4. Hoeveel opslagruimte heeft Lumify nodig?

 

Voor de Lumify-app is ongeveer 50 MB opslagruimte vereist, voor patiëntgegevens hebt u nog aanvullende ruimte nodig.

 

5. Hoe robuust is de Lumify-transducer?

 

De Lumify-transducerserie is ontworpen en getest om te voldoen aan de strenge betrouwbaarheidseisen voor zeer mobiele echoapparaten en om ervoor te zorgen dat de transducers bestand zijn tegen het intensieve gebruik in de uiterst mobiele echografieomgeving.

 

 

6. Welke opleiding of training wordt er bij Lumify aangeboden?

 

Lumify is intuïtief, waardoor medewerkers niet uitgebreid getraind hoeven te worden. Philips biedt kosteloos gericht point-of-care-educatiemateriaal, plus uitgebreidere educatie- en trainingscursussen. Aan die laatste zijn wel kosten verbonden. Op de volgende websites vindt u een overzicht van het volledige educatieaanbod: 

www.philips.com/CCEMeducation

www.philips.com/RAPMeducation

https://www.usa.philips.com/healthcare/education-resources/education-training

 

7. Hoe groot is de beeldopslagcapaciteit van Lumify?

 

Een normaal echo-onderzoek met enkele stilstaande beelden is ongeveer 10 MB groot. Onderzoeken met een aantal loops van drie seconden gebruiken ongeveer 50 MB. Op een compatibel apparaat (zie www.philips.com/Lumify-Compatible-Devices) kunt u honderden onderzoeken opslaan. De daadwerkelijke opslagcapaciteit is afhankelijk van meerdere factoren, zoals de hoeveelheid inhoud die er op uw apparaat is opgeslagen.

 

8. Ondersteunt Lumify Windows-apparaten, zoals de Surface-tablet?

 

Op dit moment ondersteunt Lumify alleen Android-apparaten. We zijn voortdurend op zoek naar mogelijkheden om alle platforms te ondersteunen.

 

9. Bevatten de Lumify-patiëntgegevens toegangsnummers?

 

Ja. Het formulier Patient Info (Patiëntgegevens) bevat het veld Accession Number (Toegangsnummer). U kunt het nummer ook vinden via de functie Modality Worklist (Modaliteitswerklijst).

 

10. Kan ik Lumify gebruiken voor pediatrische beeldvorming?

 

Ja. Pediatrische beeldvorming is een indicatie voor gebruik.

 

11. Kan ik met Lumify de versterking in het nabije veld of in het verre veld aanpassen?

 

U kunt met Lumify de totale versterking aanpassen. Bovendien is AutoScan (continue iScan-versterkingsoptimalisatie) altijd ingeschakeld voor een uniforme beeldversterking van ondiep naar diep.

 

12. Worden loops prospectief of retrospectief vastgelegd?

 

Lumify legt loops (3-10 seconden lang) prospectief vast. Zodra u Save Loop (Loop opslaan) aanraakt, worden beelden vastgelegd. Dit gaat door totdat u Stop aanraakt of totdat de opgegeven looplengte is verstreken.

 

13. Werkt Lumify met Samsung-telefoons (S4, S5, S6, S6 Edge)?

 

Philips raadt u aan een apparaat te gebruiken uit de lijst met compatibele apparaten: https://www.philips.com/lumify-compatible-devices.

 

14. Biedt Lumify XRes?

 

Ja. XRes, de nieuwste generatie beeldvormingsverwerking, zorgt voor betere beeldresolutie en eenvoudigere structuurvisualisatie. Philips optimaliseert XRes voor elke klinische toepassing.

 

15. Biedt Lumify Tissue Harmonic Imaging (THI)?

 

Ja. Lumify gebruikt THI op basis van de klinische toepassing. Op de C5-2 transducer wordt THI bijvoorbeeld gebruikt door zowel de toepassing voor galblazen als die voor OB/GYN.

 

16. Biedt Lumify SonoCT?

 

Ja. SonoCT, ook wel 'spatial compounding' of 'multibeam' genoemd, is actief op de L12-4 en C5-2 transducers voor alle toepassingen behalve die voor longonderzoeken.

 

17. Worden onderzoeken die ik met Lumify uitvoer vergoed?

 

Lumify is een medisch apparaat dat alleen verkrijgbaar is voor bevoegde artsen en zorginstellingen die bevoegde artsen in dienst hebben.


Zolang wordt voldaan aan de gebruikelijke vereisten, worden echografieservices die zijn uitgevoerd met een ultramobiel of draagbaar echografiesysteem onder dezelfde echografiecodes vastgelegd als onderzoeken die worden uitgevoerd met echografiesystemen op een karretje. Alle echografieonderzoeken moeten voldoen aan de vereisten van medische noodzakelijkheid, zoals is gedefinieerd door de betaler, en van volledigheid voor de gekozen code en moeten worden vastgelegd in het patiëntendossier, ongeacht het type echografieoplossing dat wordt gebruikt.

 

18. Ondersteunt Lumify DICOM Modality Worklist (MWL)? Hoe configureer ik een Modality Worklist-server?

 

Ja, u kunt een DICOM MWL-server configureren en erin zoeken. Zie de Lumify-gebruiksaanwijzing voor meer informatie.

 

19. Kan ik bij de start van een onderzoek een tijdelijke ID maken? Zo ja, kan ik dit later wijzigen met patiëntgegevens?

 

Ja. Raak in het scherm Scan/Create Patient (Patiënt scannen/maken) de knop Scan aan zonder patiëntgegevens in te voeren. U kunt op elk gewenst moment patiëntgegevens wijzigen totdat u het onderzoek beëindigt.

 

20. Is Color Mode (Kleurenmodus) beschikbaar?

 

Ja. Er zijn twee kleurenmodi beschikbaar: Fast Flow (Snelle flow, hoge kleurschaal voor arteriële flow) en Slow Flow (Trage flow, lage kleurschaal voor veneuze flow).

 

21. Kan ik beelden scannen of bekijken op een volledig scherm?

 

Ja. Raak voor een volledig scherm [[pictogram voor volledig scherm]] het beeld rechts onderin aan. Raak [[pictogram terug naar normale weergave]] aan om terug te gaan naar de normale weergave.

 

22. Welke streepjescode-indelingen worden in Lumify ondersteund?

 

In de Lumify-gebruiksaanwijzing vindt u een volledige lijst met ondersteunde indelingen en instructies voor de configuratie van de streepjescodescanner.

 

23. Op welke transducers is M-modus beschikbaar?

 

M-modus is beschikbaar op de S4-1, C5-2 en L12-4 transducers.

 

24. Kan ik Lumify buiten het ziekenhuis gebruiken?

 

Lumify is een draagbaar echografiesysteem dat is bedoeld voor gebruik in elke omgeving waar zorg wordt verleend door professionele zorgverleners. Dat kan thuis, in het ziekenhuis, in een klinische of medische praktijk en onderweg zijn.

 

25. Wat is inbegrepen bij mijn rechtstreekse aankoop van Lumify?

 

Bij de rechtstreekse aankoop van Lumify ontvangt u de Lumify-transducer(s), de Lumify-app, software-upgrades, een garantie van de fabrikant plus een draagtas voor het apparaat en de transducer.

BELANGRIJK: bij uw aankoop ontvangt u geen compatibel smart apparaat.

 

26. Hoe betaal ik mijn rechtstreekse aankoop van Lumify?

 

U kunt hiervoor een creditcard gebruiken of Philips kan u een factuur sturen op basis van de bestelbon.

 

27. Hoe lang duurt het voordat ik de aangeschafte Lumify-transducer in huis heb?

 

U ontvangt uw Lumify-transducer(s) meestal binnen twee weken na de bestelling, maar de daadwerkelijke levertijd is afhankelijk van productbeschikbaarheid. Bij een grote bestelling kan het iets langer duren. Bel 040-7001210 als u vragen hebt over uw bestelling.

 

28. Welke garantie wordt geleverd bij de Lumify-oplossing die ik heb gekocht?

 

Op uw Lumify-aankoop hebt u een basisgarantie van vijf jaar. Deze omvat toegang tot het ondersteuningsgedeelte van onze Lumify-portal en tot Philips-ondersteuningsmedewerkers op afstand, plus garantie op fabricagefouten voor uw Lumify-transducer(s). U kunt zich via ons Xtend Premium-aanbod verzekeren tegen onopzettelijke schade. Hieraan zijn kosten verbonden.

 

29. Welke aanvullende servicedekking is beschikbaar bij de aangeschafte Lumify-oplossing?

 

Buiten de garantie bestaat er geen aanvullende servicedekking

 

30. Wat zijn de voorwaarden voor de aangeschafte Lumify-garantie?

 

Zie de garantievoorwaarden in het document van onze Algemene Leveringsvoorwaarden voor Medische Systemen op https://www.philips.nl/healthcare/about/conditions.html.

 

31. Hoe annuleer ik mijn Lumify-aankoop?

 

Na uw aankoop kunt u Lumify niet retourneren of annuleren. Zie de voorwaarden bij de aankoop.

 

32. Kan ik de beeldvormingsinstellingen resetten naar de standaardversterking-/diepte? Is er een soort "resetknop"?

 

U kunt de beeldvormingsinstellingen eenvoudig resetten naar de geoptimaliseerde standaardwaarden door de voorinstelling opnieuw te selecteren. Hiermee worden instellingen voor diepte/versterking, enz. gereset naar de geoptimaliseerde standaardwaarde.