Ja. Het formulier Patient Info (Patiëntgegevens) bevat het veld Accession Number (Toegangsnummer). U kunt het nummer ook vinden via de functie Modality Worklist (Modaliteitswerklijst).

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.