In de Customer Services Portal kun je op drie manieren een nieuw serviceverzoek aanmaken:

 

  • Via het beginscherm
  • Via het tabblad ‘Serviceverzoeken’
  • Via het scherm ‘Gegevens bedrijfsmiddel’

 

Voer geen persoonlijke gezondheidsgegevens in of informatie waaruit iemands identiteit kan worden afgeleid.

N.B.: Als prioriteitsniveau 1 van toepassing is (bij een kritieke situatie) moet u onmiddellijk telefonisch contact opnemen met uw lokale Customer Service Contact Centre.