Term
Omschrijving
Omschrijving bedrijfsmiddel
Interne Philips-omschrijving van bedrijfsmiddel
Referentienummer bedrijfsmiddel
Intern Philips-nummer van bedrijfsmiddel
Serviceverzoek – Prioriteit
1 – Kritieke situatie
2 – Systeem uitgevallen
3 – Systeem functioneert in beperkte mate
4 – Terugkerend probleem
5 – Geplande activiteit
Soort activiteit
Door klant gemeld probleem
Vraag over veiligheid
T2-activiteiten
Opmerkingen door derden
Nummer serviceverzoek
Intern Philips-nummer van serviceverzoek
Herkomst serviceverzoek

Telefoon: Verzoek is telefonisch gemeld aan Philips Customer Care Centre

Internet: Verzoek gemeld via Customer Services Portal

Status serviceverzoek
Nieuw: serviceverzoek is geregistreerd.
In behandeling: een Philips-onderhoudsmonteur heeft het verzoek in behandeling.
Opgelost: het gemelde probleem is opgelost.
Afgesloten: het dossier is gesloten en gearchiveerd.
Aanduiding bedrijfsmiddel
Een zelf te bepalen aanduiding van het bedrijfsmiddel die wordt ingevoerd door de Customer Portal Manager
Soort activiteit
Correctief onderhoud
Preventief onderhoud
Field Change Order
Installatie
Applicatie-ondersteuning
Informatie voor klanten
Aanpassing contract
Einddatum contract
Groen: meer dan 90 dagen na vandaag
Geel: meer dan 30 en minder dan 90 dagen na vandaag
Rood: minder dan 30 dagen na vandaag
Functionele locatiebeschrijving
Fysieke locatie van het apparaat of bedrijfsmiddel volgens Philips-gegevens over geïnstalleerde systemen
Installatiedatum
De installatiedatum volgens Philips-gegevens over geïnstalleerde systemen
Beschrijving regel
Beschrijving van het Philips-contract
Nummer regel
Nummer van Philips-contract dat bij bedrijfsmiddel hoort
PO
Purchase Order
Productmodaliteit
De groep waartoe een productreeks behoort, zoals:
MR: Magnetic Resonance (magneetresonantie)
US: UltraSound (echografie)
CT: Computer Tomography (computertomografie)
iXR: Interventional X-Ray (interventieröntgensystemen)
Sluitingsdatum melding
Sluitingsdatum gemeld door Philips-onderhoudsmonteur
SAP SWO
Intern Philips-SAP-referentienummer
Serienummer
Serienummer van het bedrijfsmiddel
Servicecontract
Philips-servicecontractnummer
Rapport uitvoering en kwaliteit van dienstverlening
U kunt een rapport over de uitvoering en kwaliteit van de dienstverlening downloaden als u hierop voor het betreffende bedrijfsmiddel recht hebt
Aard van dienst
Op locatie
Op afstand
Reparatie van elektronische onderdelen
Alleen onderdelen
Service voor onderaannemers
Verzenden aan
Account aan wie contract is verkocht
Status
Actief, inactief, etc. 
Technical ID (Tech ID)
Intern technisch Philips-referentienummer
UDI
Unique Device Identifier (uniek identificatienummer voor apparaat)