Interoperabiliteit
Dokter die net uit een operatie komt luisterd aandachtig

Maak van afzonderlijk opgeslagen data bruikbare patiëntinformatie, 

waar en wanneer u deze ook nodig hebt

Philips begrijpt de uitdagingen die u in hedendaagse complexe zorgomgevingen tegenkomt en we beschouwen het als onze taak om te zorgen dat u deze uitdagingen aankunt. Een van onze doelen is het stroomlijnen van uw workflow door middel van een soepele gegevensoverdracht tussen zorgaanbieders. We streven naar naadloos op elkaar aangesloten informatiesystemen die klinische gegevens aanmaken, beheren en delen. Hiermee zorgen we voor efficiëntie en uiteindelijk voor een betere gezondheidszorg.

Ontsluit patiëntgegevens uit verschillende bronnen.  


De software van Philips interoperabiliteit ontsluit patiëntgegevens uit verschillende bronnen. Onze oplossingen bieden een optimale verbinding tussen bestaande systemen, waardoor een toekomstbestendig platform kan worden geleverd en onderhouden. Onze software is volledig in lijn met  open standaarden en ondersteunt alle typen medische beelden en documenten. We zijn niet alleen leveranciersonafhankelijk, maar we richten ons actief op verschillende leveranciers: elke leverancier is welkom en wordt ondersteund om de informatiestroom binnen en buiten de instelling te verbeteren.
 

  • Soepele uitwisseling van gegevens tussen systemen
  • Eenvoudige en snelle toegang tot klinische informatie
  • Uw workflow stroomlijnen en verbeteren
  • Ondersteunt alle soorten medische beelden en documenten
  • Volledig in lijn met open standaarden
  • Privacy van patiënten gegarandeerd
Pictogram Interoperability Platform

Bekijk ons Interoperability Platform

Pictogram klinische-workflow-oplossingen

Bekijk onze klinische-workflow-oplossingen

Interoperability platform

In elke zorgomgeving zijn een betrouwbare toegang tot gegevens en een efficiënte workflow essentieel. Deze worden op de proef gesteld door technologische ontwikkelingen en de toegenomen behoefte aan interdisciplinaire samenwerking in de hele keten. De uitdaging is om een volledige en betrouwbare uitwisseling van informatie te realiseren. Het Philips Forcare Interoperability Platform zorgt ervoor dat systemen, afdelingen en belanghebbenden met elkaar kunnen communiceren en gegevens met elkaar kunnen uitwisselen. Door gegevens uit verschillende bronnen moeiteloos aan elkaar te koppelen. Dossiers, uitslagen, beeldmateriaal: alle gegevens worden samengebracht. Snel en veilig.

IHE-productassortiment

Op basis van de IHE-standaarden (Integrating the Healthcare Enterprise) die wereldwijd worden toegepast, biedt het Philips Forcare Interoperability Platform een efficiënt, toekomstbestendig antwoord op hedendaagse interoperabiliteitsproblemen. Bestaande open standaarden zoals XDS, XDW, HL7, FHIR en DICOM garanderen dat u niet vast zit aan één leverancier. U hebt dus meer keuzevrijheid. Een hoogwaardige beveiliging beschermt daarnaast uw gevoelige gegevens en biedt gemoedsrust.

Open standaarden

Philips Forcare ondersteunt alle IHE-profielen die in de gezondheidszorg gebrukt kunnen worden om eenvoudig patiëntgegevens te delen, samenwerkingsgerichte workflows te gebruiken en zorgnetwerken te verbinden. Dit geldt ook voor profielen die zijn gebaseerd op DICOM, HL7 en FHIR. Voor al onze producten zijn vanzelfsprekend IHE Integration Statements beschikbaar.

Cloud

Interoperabiliteit as a service - dit is wat Philips Forcare biedt met XDS vanuit de cloud. Zonder voorinvesteringen kunt u snel aan de slag met het uitwisselen van patiëntgegevens, op basis van internationale standaarden. De Philips Forcare-cloudoplossing biedt individuele ziekenhuizen en regionale uitwisselingsnetwerken de mogelijkheid om gegevens met elkaar te koppelen. Eenmaal aangesloten bepaalt u zelf wat u publiceert en met welke andere zorginstellingen en -netwerken u data wilt uitwisselen. Dit geldt ook voor de registratie van de toestemming van de patiënt. U hebt dus in de hand wie de gegevens van uw patiënt kan inzien.

Workflow

De toegenomen specialisatie in de gezondheidszorg en de toename van geïntegreerde zorg leiden tot een grotere behoefte aan samenwerking met collega's binnen en buiten uw eigen instelling. Het IHE Cross Enterprise Workflow (XDW)-profiel zorgt dat samenwerkende zorginstellingen hun patiëntgerichte workflows gezamenlijk kunnen inrichten en beheren. IHE XDW maakt interoperabiliteit mogelijk dankzij een gemeenschappelijke infrastructuur die een eenvoudig en toekomstbestendig beheer van nieuwe en bestaande workflows mogelijk maakt.

Krachtige tools voor interoperabiliteit die zijn ontworpen om de gezondheidszorg te verbeteren.

Eenvoudige implementatie.
Om de continuïteit te waarborgen, heeft invoering van het platform minimale impact op de bestaande IT-systemen.
U zit niet vast aan één leverancier
De software is volledig gebaseerd op open standaarden.
Informatie beschikbaar in bestaande systemen.
Om de continuïteit te waarborgen, heeft invoering van het platform minimale impact op de bestaande IT-systemen.
Optimale procesondersteuning.
Wij ondersteunen u bij het aanpassen van uw bestaande processen.
Meer tevredenheid bij medewerkers.
Intuïtieve tools helpen zorgprofessionals om optimaal te presteren.
Informatie beschikbaar wanneer en waar het nodig is.
Relevante medische informatie is altijd beschikbaar wanneer u die nodig hebt.

Onze product suite  bestaat uit acht belangrijke componenten die samen een compleet modulaire IHE XDS-infrastructuur vormen voor het delen van klinische informatie.

forIndex

Ontwikkeld om de workflow van zorgprofessionals eenvoudiger te maken door het bieden van één interface. Deze biedt directe toegang tot klinische informatie, ongeacht de locatie van de data, intern of extern. De hoogwaardige technologie zorgt ervoor dat veel handmatige taken, zoals het samenvoegen van patiëntgegevens, nu automatisch kunnen worden uitgevoerd door het systeem, wat leidt tot efficiëntere workflowprocessen.

forStore

Biedt de ultieme schaalbare en veilige opslagoplossing voor alle behoeften op het gebied van IHE XDS. Het slaat alle klinische documenten bestemd voor publicatie op en stelt deze beschikbaar via een Health Information Exchange-netwerk (HIE). Documenten zijn op te slaan op elk standaard opslagplatform, waardoor forStore de perfecte oplossing biedt voor elke opslagbehoefte.

forView

Biedt het optimale hulpmiddel voor toegang tot klinische informatie in een Health Information Exchange-netwerk (HIE). Zorgprofessionals kunnen klinische documenten opzoeken en raadplegen, zelfs wanneer de patiënt is doorverwezen vanuit een ander ziekenhuis waar de documenten zijn opgeslagen.

forConnect

Zorgt ervoor dat bestaande klinische informatiesystemen onderdeel zijn van een Health Information Exchange-netwerk op basis van IHE – Integrating the Healthcare Enterprise. Door deze systemen onderdeel te maken van een IHE XDS-netwerk, zorgt forConnect dat patiëntinformatie binnen het netwerk kan worden opgehaald en geraadpleegd.

forAudit

Maakt verantwoording mogelijk door het bewaken en opslaan van alle relevante activiteiten binnen een Health Information Exchange-netwerk, doordat in het systeem wordt bijgehouden wie wanneer welke informatie heeft geraadpleegd. Dit alles met het doel om de privacy van patiënten te beschermen.

forBridge

Vereenvoudigt de uitwisseling van klinische informatie binnen samenwerkingsverbanden zonder dat het nodig is bestaande klinische applicaties aan te passen. Op basis van het IHE Cross-Community Access (XCA)-profiel stelt forBridge artsen in staat om klinische informatie van andere organisaties en samenwerkingsverbanden te raadplegen of te voldoen aan verzoeken van buiten de eigen organisatie.

forNotify

Een signaal dat laat weten dat klinische informatie beschikbaar is gekomen of is gewijzigd, kan cruciaal zijn om kwalitatief hoogwaardige patiëntenzorg te kunnen leveren. forNotify is een zogenaamde 'notification broker' op basis van IHE Document Subscriber, die zorgprofessionals via e-mail informeert als er nieuwe informatie beschikbaar is.

forAdmin

Toegang tot uw Forcare XDS-componenten voor systeembeheer, op elke plaats in uw netwerk.

Klinische-workflow-oplossingen

Steeds verdergaande specialisatie is een drijvende kracht voor veranderingen in de gezondheidszorg. Specialisatie vereist samenwerking met collega's, niet alleen binnen uw eigen instelling, maar ook steeds meer daarbuiten. Samenwerking op dit niveau vraagt om gemak, betrouwbaarheid en beveiliging van transmurale uitwisseling van elektronische patiëntgegevens.
Radiotherapie Verwijzing

Radiotherapie Verwijzing

Effectief management van radiotherapie vraagt om een complex samenspel tussen mensen, processen en middelen.  Er komen meerdere taken bij kijken, waaronder het uitwisselen van beelden, labresultaten en pathologische rapporten, het plannen van procedures en het opstellen van behandelplannen. Philips Forcare biedt een oplossing waarin al deze processen gestroomlijnd worden tot een toepassing op  maat, zodat belanghebbenden op het juiste moment over de juiste gegevens beschikken. Onze oplossing voor Radiotherapie Verwijzing ondersteunt een meer gezamenlijke aanpak van radiotherapieverwijzingen en behandelplannen. Verwijzers hoeven enkel de relevante informatie te uploaden via een web-based wizard.  Dit betekent dat radiotherapeuten met één muisklik alles bij de hand hebben wat ze nodig hebben en niet langer hoeven te wachten tot  DVD's per post zijn gearriveerd. Het ontwerp en de functionaliteit kunnen worden aangepast aan uw klinische en organisatorische behoeften, waardoor het een zeer flexibele oplossing is.

Krachtige tools voor interoperabiliteit die zijn ontworpen om de gezondheidszorg te verbeteren.

Lagere cost of ownership.
Verlaag de total cost of ownership door het verwijzingsproces te optimaliseren.
Gesloten feedbacklus.
Verbeter uw efficiëntie door gegevens eenvoudig te delen met de verwijzende arts.
Verbeterde zorgervaring.
Tot 60 procent kortere doorlooptijden.
Geen onnodige vertragingen.
Alle vereiste informatie beschikbaar.
Informatie beschikbaar in bestaande systemen.
De software is eenvoudig te integreren met PACS en EPD.
U zit niet vast aan één leverancier
Onze software is volledig gebaseerd op open standaarden.
Radiologie Ordering

Radiology Ordering

The domain of radiology is ever changing. There are massive investments in PET, CT and MRI. These kinds of equipment must be used as effectively and efficiently as possible. By linking existing systems, the Philips Forcare Radiology Ordering solution supports the workflow and makes it more flexible. To process each single order smoothly and carefully. As a result, the total cost of ownership drops, while the ordering physician’s satisfaction rises.

Powerful interoperability tools designed to improve healthcare.

Reduced cost of ownership.
Lower your TCO by optimizing the referral process.
Information available in existing systems.
The solution integrates easily with PACS and EMR.
No vendor lock-in.
Our software is fully based on open standards.
Availability of required data.
Users can collect information anytime.
Easy to implement.
To protect investments, there is minimal impact on existing IT systems.
Optimal process support.
We support you in customizing your existing processes.
Multidisciplinair Overleg

Multidisciplinary Consultation

Increasing specialization requires new manners of cooperation regarding the consultation of colleagues, second opinions, and multidisciplinary consultation (MDC). The Philips Forcare MDC solution offers the best possible support in collecting data for the MDC and facilitates the process. And of course we provide the level of security, reliability, and patient-privacy protection that you expect from Forcare.

Powerful interoperability tools designed to improve healthcare.

Information available when and where required.
Relevant medical information is always available when you need it.
Optimal process support.
We support you in customizing your existing processes.
Increased employee satisfaction.
Intuitive tooling helps healthcare professionals perform in an optimal way.
Easy implementation.
In order to support your continuity, there is minimal impact on existing IT systems.
Information available in existing systems.
To protect investment, easy integration with EMRs is supported.
Referral Management

Referral Management

Patient's files quickly tend to get physically fragmented. Different files are spread among different healthcare professionals. Often in different places. The Philips Forcare Referral Management solution takes the frustration and waste out of your referral process. By providing real-time access to relevant clinical information, this solution helps you collaborate and exchange referral information with referring healthcare professionals quickly and easily. And you’ll see the difference in your organization right away. The Philips Forcare Referral Management solution handles information from a range of clinical specialties without replacing or disrupting your existing IT solutions.

Powerful interoperability tools designed to improve healthcare.

Increased throughput.
Treat more patients thanks to optimal workflow support.
Increased employee satisfaction.
Intuitive tooling helps healthcare professionals perform in an optimal way.
Easy implementation.
In order to support continuity, there is minimal impact on existing IT systems.
Information available in existing systems.
To protect investment, easy integration with EMRs is supported.
No vendor lock-in.
Our software is fully based on open standards.
Information available when and where required.
Relevant medical information is always available when you need it.
Enterprise Imaging

Enterprise Imaging

The Philips Forcare enterprise imaging solution is an information model that puts the patient in the center and associates clinical information to that patient. Clinical information is tagged by well-defined metadata describing clinical content. This allows you to electronically exchange medical documents and images within your healthcare enterprise – no matter which method you want to use and which clinical departments need to work together.

Powerful interoperability tools designed to improve healthcare.

Increased throughput.
Treat more patients thanks to optimal workflow support.
Increased emplyoee satisfaction.
Intuitive tooling helps healthcare professionals perform in an optimal way.
Easy implementation.
In order to support continuity, there is minimal impact on existing IT systems.
Information available in existing systems.
To protect investment, easy integration with EMRs is supported.
No vendor lock-in.
The software is fully based on open standards.
Information available when and where required.
Relevant medical information is always available when you need it.
Cross Enterprise Imaging

Cross Enterprise Imaging

Connected care means multiple departments must work together – within individual hospitals and across a network. At the same time, increased collaboration coupled with early detection and follow-up procedures generate high amounts of data essential to patient care, such as images, referral letters and reports. The Philips Forcare cross-enterprise imaging solution uses a very effective method of sharing medical images across networked enterprises.

Powerful interoperability tools designed to improve healthcare.

Information available when and where required.
Relevant medical information is always available when you need it.
Optimal process support.
We support you in customizing your existing processes.
Increased employee satisfaction.
Intuitive tooling helps healthcare professionals perform in an optimal way.
Easy implementation.
In order to support your continuity, there is minimal impact on existing IT systems.
Information available in existing systems.
To protect investment, easy integration with EMRs is supported.
Patient Consent

Patient Consent

In an ever more digital world, privacy is becoming increasingly important, and nowhere near as relevant as in healthcare. Approval for a healthcare provider to consult medical information is determined by a combination of parameters, such as the healthcare provider's role, the type of document to be consulted, and whether or not the patient has consented. The Philips Forcare Patient Consent solutions support various combinations of these parameters, including temporary consent, or access in emergency situations.

Powerful interoperability tools designed to improve healthcare.

Information available when and where required.
Relevant medical information is always available when you need it.
Optimal process support.
We support you in customizing your existing processes.
Increased employee satisfaction.
Intuitive tooling helps healthcare professionals perform in an optimal way.
Easy implementation.
In order to support your continuity, there is minimal impact on existing IT systems.
Information available in existing systems.
To protect investment, easy integration with EMRs is supported.

Interoperabiliteit en Philips


Als wereldleider op het gebied van gezondheidstechnologie streeft Philips er voortdurend naar om de verborgen waarde van medische gegevens te ontsluiten. Het delen van patiëntgegevens tussen medische apparaten en informatiesystemen heeft een enorm potentieel om naadloze zorg en betere gezondheidsresultaten te bevorderen, door het ondersteunen van nauwkeurigere en tijdige klinische beslissingen, het verbeteren van klinische workflows en het verminderen van operationele complexiteit - terwijl tegelijkertijd de kosten worden verlaagd.

Wilt u een demonstratie? Neem contact op met onze specialisten.

*

Contactinformatie

* Dit veld is verplicht
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Door uw reden voor contact op te geven, kunnen wij u beter van dienst zijn.
We work with partners and distributors who may contact you about this Philips product on our behalf.
*
*

Final CEE consent

You are about to visit a Philips global content page

You are about to visit the Philips USA website.

You are about to visit a Philips global content page

You are about to visit the Philips USA website.

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.