Philips heeft een robuust kwaliteitsbeheersysteem en heeft onze beoordelings- en analyseprocessen gevolgd om dit probleem te helpen identificeren en op te lossen.

 

De producten zijn ontworpen volgens en in overeenstemming met de toepasselijke normen bij introductie.  Als er nieuwe normen worden ontwikkeld, moeten de productkenmerken worden beoordeeld op basis van kwaliteits- en regelgevingsprocessen.  Het kwaliteitsbeheersysteem van Philips is bijgewerkt om deze nieuwe vereisten op te nemen.

 

Hoewel de normen zijn bijgewerkt, voldoen producten die zijn ontwikkeld volgens de eerdere norm nog steeds aan de regelgevingen voor medische hulpmiddelen. De problemen met de degradatie en chemische emissies van het schuim zijn ontdekt door processen van ons kwaliteitsbeheersysteem en worden gecorrigeerd in overeenstemming met de toepasselijke regelgevende vereisten.

 

Philips voldoet volledig aan de relevante normen voor de commercialisering van producten.